Home > Az RMCSSZ

Az RMCSSZ 2010-ben ünnepelte megalakulásának 20 éves évfordulóját, így elmondhatjuk, hogy 21 éve folyamatosan, Erdély 56 településén, 138 cserkészcsapatban, közel 2000 cserkésszel és 200 felnőtt vezetővel folytatjuk ifjúságnevelő munkánkat. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra is, hogy az erdélyi magyar cserkészet már a 100 évet is betöltötte.

Erdélyben 1911-ben alakult meg az első cserkészcsapat Székelyudvarhelyen, a Református Kollégiumban, Z. Sebess József testnevelő tanár vezetésével. A világháború szétzilálta a kezdeményezéseket, de 1923ban több erdélyi nagyvárosban is újraalakulnak a magyar cserkészcsapatok.  A harmincas évek elejére szinte Erdély minden magyar tannyelvű gimnáziummal rendelkező városában tevékenykedtek cserkészcsapatok, mint Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Temesvár. A II. világháború azonban ismét nehézségeket hozott, ezt követően a megszilárduló totalitárius rendszer mindenhol leszámolt a cserkészettel.

A hangváltást csak 1989 decembere hozta el. 1990 februárjában Székelyudvarhelyen, majd Kolozsváron alakul magyar cserkészcsapat. Csíkszeredában 1990. február 20-án alakul újra a romániai magyar cserkészet Tankó Albert és az öregcserkészek vezetésével. 1990. május 15. és 24. között összehívják Gyergyószárhegyre a Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító közgyűlését, első elnöke Eigel Ernő, a Márton Áron Gimnázium igazgatója lett, majd 17 éven keresztül Gaál Sándor. Ezzel útját vette a szövetség évről évre történő fejlődése, melynek egyik eredmény, hogy 1995 tavaszán Gyergyószárhegyen több mint 1000 romániai magyar cserkész vesz részt a jubileumi ünnepségen.

Jelen pillanatban az RMCSSZ az egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezet Erdélyben. Tevékenységeink cserkész körzetekben, cserkészcsapatokban, illetve azon belül őrsökben zajlanak, melyek minden korosztály számára nyitottak.  2011-ben Szövetségünk 1066 tagságdíjat fizetett és közel 1000 próbaidős cserkészt számlált az alábbi korosztályi felosztás szerint:

 

Terveink

A terveink eléréséhez négy célt definiáltunk, melyeket kitörési pontként határoztunk meg, ezekhez akcióterületeket nevesítettünk és konkrét terveket rendeltünk. A konkrét tevékenység kapcsán meghatároztuk a szükséges erőforrásokat és mérlegeltük mi az, ami rendelkezésünkre áll, és mi az, ami hiányzik.

Irányelvek

Tevékenységek (Akcióterületek)

1. Működő csapatok megerősítése

1.1 Toborzás erősítése; meglévő cserkészcsapatok létszámának és a fiatalok megtartási arányának növelése

1.2  Vezetőképzés módszertani és tartalmi egységesítése, minőség biztosítása.

A meglévők mellet új vezetőképzések elindítása. Rendszeres vezetői továbbképzés rendszerének megteremtése.

2. Új csapatok létrehozása

2.1 Cserkészcsapatok elindítása és mentorálása, olyan településeken, ahol jelenleg nem működik.

2.2  Cserkészet testközelből történő megismertetése 10-14 éves fiatalokkal, olyan helyeken, ahol cserkészcsapat indítását szeretnék elérni.

3. Vonzó cserkészet kialakítása

3.1  A cserkészet új nevelési programjának kidolgozása és terjesztése az aktív vezetők között.

3.2 A szakági tevékenység kiterjesztése (amatőr sport tevékenységek, kultúrához kapcsolódó hagyományőrzési tevékenység) 12-21 éves korcsoport széles rétegei számára elérhetővé tétele.

3.3 Vezetésből kinőtt vezetők önkéntesként való bekapcsolása a szövetségi munkába és a csapatok életébe. A részmunkaidős vezetők számának emelése, szakértők bekapcsolása a mozgalom szervezésébe. Családos cserkészet népszerűsítése

4.Látható cserkészet

4.1  A cserkészet rendszeres jelenléte a regionális és az országos közmédiumokban

4.2  A társadalom széles körben ismerje meg a cserkészetet és kapcsolja össze a társadalomért vállalt felelősséggel és tevékeny részvétellel.