Home > Országos rendezvények

PENTAKTIV

 

Mottó: „Fúrj, faragj és ügyeskedjél, talpraesett cserkész legyél! ”

Megszervezésének általános időpontja

 ADVENT  első vasárnapja előtti hétvége

Helyszín

Nagyenyed

Rendezvény célja

Kézművességre, barkácsolásra, hagyományos munkákra való nevelés 

Célcsoportja

 KCS + CS + KÓSZA + VÁNDOR + FELNŐTT

Rövid leírás

 A résztvevők 5 tevékenységen vesznek részt: Adventi kézművesség, disznóvágás, kenyérsütés, pinewood derby és csuriga-verseny.

Főszervező neve és elérhetősége

Kónya Tibor, konyatib@gmail.com

CSELEN (Cserkész Lelki Napok)

 

Megszervezésének általános időpontja

 február vége, március eleje 

Helyszín

Nagyenyed

Rendezvény célja

 A 10-15 éves korosztályhoz tartozó gyerekek lelki, vallásos nevelését segíteni egy élménydús országos találkozó szervezésével.

Célcsoportja

 CS + KÓSZA + VÁNDOR

Rövid leírás

 Mivel a cserkészet nevelési elképzelései vallásos világnézeten alapulnak, fontos – hogy a vallásosság hit-élményekkel teljesedjen ki, s ne csökevényesedjen a ,,néha-néha templomba is ellátogatok” gyakorlatának a szintjére. A CSELEN alkalmával minden évben megpróbálunk valami újat, érdekeset és értékeset nyújtani a résztvevőknek. Volt már részük éjjeli meditáló sétában a város fölé emelkedő Őrhegy ösvényein, papírusz-készítésben, iniciálék festésében, a ,,holt tengeri tekercsek keresésében” amikor az uszoda medencéjéből kellett kiemelni az elrejtett üzenetet, látogatásban a híres-hírhedt nagyenyedi börtönben (ahonnan ki is hoztunk minden bejuttatott cserkészt) és börtönviselt vezetők könyvbemutatójában.

Főszervező neve és elérhetősége

Kónya Tibor, konyatib@gmail.com

 

Országos Cserkész Sportnapok

Megszervezésének általános időpontja

 május utolsó szombatja

Helyszín

Marosvásárhely

Rendezvény célja

 A célok között elsődleges szerepet kap a fizikai jóllét megőrzése a fair-play  hozzáállás, különböző csapat- és egyéni játékok által. 

Célcsoportja

 KCS + CS + KÓSZA + VÁNDOR

Rövid leírás

A különböző korosztályba tartozó cserkészek két népszerű csapatjátékban mérkőzhetnek: labdarúgásban illetve kosárlabda játékban. A kiscserkészek egyénileg célba dobással versenyezhetnek. A labdarúgás elsősorban fiúknak, a kosármérkőzés elsősorban lányoknak szól, de mindkét esetben vegyes a csapatok összetétele. A sportolás mellett fontos szerepet kap a fair-play hozzáállás, az összetartozás, csapattá kovácsolódás megtapasztalása.

Főszervező neve és elérhetősége

Szekeres Dénes, szddionigi@yahoo.com

„Dalos Pacsirta” Országos Cserkész Dalverseny

Megszervezésének általános időpontja

 október első vagy második hétvégéje

Helyszín

Marosszentgyörgy

Rendezvény célja

A célok között szerepel a magyar nép kultúrájának, művészetének és hagyományainak a megismerése és ápolása. A rendezvény célja a népdalok, ifjúsági énekek és cserkész dalokat felelevenítése, a különböző földrajzi területeknek jellegzetes népdal stílusainak megismerése és megtanulása.

Célcsoportja

 KCS + CS + KÓSZA + VÁNDOR + FELNŐTT

Rövid leírás

A célok között ugyancsak elsődleges szerepet kap a magyar nép kultúrájának, hagyományainak, művészetének megismerése. A rendezvényen szerzett tapasztalatokat pedig a jelenlévő cserkészek felhasználhatják majd jövőbeli tevékenységeik során, ezáltal is reményeink szerint hozzájárulunk a magyar nép hagyományainak ápolásához és terjesztéséhez. A résztvevők az RMCSSZ olyan tagjai, akik énekelni szeretnek és/vagy tudnak. Arra akarja nevelni a fiatalokat, hogy kibontakoztathassák képességeiket és jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. Az erdélyi magyar cserkészet fontos célja a megmaradás a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolásán keresztül.

Főszervező neve és elérhetősége

Molnár Szilárd, szilardmolnar@rmcssz.ro

Országos Cserkész Szüreti Bál

 

Megszervezésének általános időpontja

 október első vagy második hétvégéje

Helyszín

Marosszentgyörgy

Rendezvény célja

A néphagyomány, szüreti bál hangulatának a megőrzése, fenntartása, ápolása és nem utolsó sorban a kikapcsolódás.

Célcsoportja

 KCS + CS + KÓSZA + VÁNDOR + FELNŐTT

Rövid leírás

A rendezvényen részt vesz minden Dalos Pacsirtára érkező cserkész és nemcsak. A rendezvény célja a néphagyományok őrzése és kikapcsolódás a hosszú és fárasztó verseny után. A rendezvény egy kiegészítő rendezvényként született, ugyanis a versenyre érkezőknek egy idő után nem tudtunk programot biztosítani és akkor döntött a szervező bizottság úgy, hogy akkor Szüreti bált szervezünk, úgyis aktuális téma.

Főszervező neve és elérhetősége

Molnár Szilárd, szilardmolnar@rmcssz.ro

A rovásírás vonzásában Ismeretterjesztő Konferencia

Megszervezésének általános időpontja

Húsvéti szünidő

Helyszín

Szamosújvár

Rendezvény célja

Célja mélyrehatóan megismerni a rovásírást és a hozzá tartozó elméleteket, emlékeket, valamint szakmai megalapozást adni az országos rovásírásversenynek.

Célcsoportja

 VÁNDOR + FELNŐTT

Rövid leírás

A tudományos konferenciák vonalát követve, rendezvényünk alkalmat szeretne biztosítani az erdélyi rováskutatók és –oktatók számára saját és társaik kutatási eredményeinek bemutatására/meghallgatására, valamint a kutatási folyamatban felmerülő kérdések megvitatására. Továbbá a különböző meghívottak előadásai és könyvbemutatói lehetőséget nyújtanak a Kárpát-medence többi rováskutatóival való kapcsolatfelvételre.

Főszervező neve és elérhetősége

Barabási Enikő, rovas@rmcssz.ro

A csodaszarvas nyomában Országos Rovásírásverseny

Megszervezésének általános időpontja

Húsvéti szünidő

Helyszín

Szamosújvár

Rendezvény célja

Célja, az ősi magyar rovásírásunk széles körű ismertetése és népszerűsítése mellett, színvonalas versenyhelyzet kialakítása a bejelentkezett résztvevők számára, akik felmérhetik tudásukat, ismereteiket.

Célcsoportja

 KCS + CS + KÓSZA + VÁNDOR + FELNŐTT

Rövid leírás

A verseny, mely már megérte tizenkettedik felvonását is, öt korosztály szerinti versenykategóriában, valamint a botrovás külön-verseny három csoportjában zajlik,. Rendezvényünkön alkalmat szeretnénk adni Erdély legjobb rovásíróinak és rovóinak a megmérettetésre, valamint a nemzeti és Kárpát-medencei szintű versenyek résztvevőinek a kiválasztatására.

Főszervező neve és elérhetősége

Tasnádi Márton, rovas@rmcssz.ro

 

Egy csöppnyi remény önkéntes - szociálismunka tábor

Megszervezésének általános időpontja

augusztus 2-3. Hete

Helyszín

Szamosújvár

Rendezvény célja

A kósza és vándor korosztályú cserkészek egyéniségének a fejlődése, az önkéntes-szociális munkán keresztüli szolgálat és az élet sokrétű valóságának a megismerése által

Célcsoportja

 KÓSZA + VÁNDOR

Rövid leírás

A tábor egy 2003-ban elindított nemzetközi projekt, melynek ötletgazdái és társszervezői olasz és portugál cserkészek.  Főpillére a családi házakban nevelkedő árva- és a város peremén lakó szegény gyerekekkel való céltudatos foglalkozás, mely társadalmi integrációjukat segíti elő, játékos módszerekkel, különböző foglalkozások keretében. A tábor többi programját a környék nevezetességeinek meglátogatása, valamint a személyes fejlődéshez elengedhetetlen önmegismerést szolgáló játékok, személyes feladatok, kiscsoportos beszélgetések teszik ki.

Főszervező neve és elérhetősége

  Kasza Tamás, kasza.tamas@rmcssz.ro

Erdélyi Rovástábor

 

Megszervezésének általános időpontja

augusztus utolsó hete – szeptember első hete

Helyszín

Székelyföld

Rendezvény célja

Az Erdélyben fennmaradt rovásemlékek felkeresése és felkutatása, ezzel egyidejűleg a rovásírás mélyrehatóbb elsajátítása, amely elősegíti az identitástudatunk erősítését, mindezt a népi kultúra, néprajz ősi kincsvilágába ágyazva.

Célcsoportja

CS + KÓSZA + VÁNDOR

Rövid leírás

A tábor helyszíne minden évben változik, felkeresve valamennyi rovásemléket őrző települést. Programjaiban a feltáró kirándulások, vetélkedők, vetítések és szakmai felkészítés mellett előadások, neves személyiségekkel való találkozások, kézműves foglalkozások és sok meglepetés szerepel. Részt vehetnek elsősorban a rovásversenyek győztesei, valamint a tábori létszám függvényében, a rovásírás után érdeklődő fiatalok.

Főszervező neve és elérhetősége

   Solti Imre, imucse@freemail.hu

 

Országos Cserkész Mesemondó és Őrsi Színjátszó Verseny