Home > RMCSSZ történelem

Az erdélyi cserkészmozgalom az 1989-es rendszerváltást követően, az első romániai ifjúsági és civil szervezetként alakult újjá. 1990 februárjában elsőként Székelyudvarhelyen, majd Kolozsváron alakult cserkészcsapat, létrejönnek a mai Budvár, illetve Apáczai Csere János cserkészcsapatok próbaőrsei.

Csíkszeredában egyenesen országos szervezet létrehozását határozta el néhány öregcserkészekből és a cserkészetről nagyon keveset tudó, de lelkes fiatalokból és középkorúakból álló csoport. Ez a kis csoport összehívta Gyergyószárhegyre 1990. május 15-24. között a Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító közgyűlését, amelynek résztvevői cserkészfogadalmat tettek, döntöttek a szövetség megalakításáról, megfogalmazták annak működési szabályzatát, megválasztották a RMCSSZ első országos elnökségét, majd megtartották első vezetőképzőjüket.

A cserkészmunka országszerte még ebben az évben beindult. Fokozatosan lehetőségünk nyílt arra, hogy megismerkedjünk a különböző külföldi magyar cserkészszövetségek cserkészeivel, vezetőivel. A Szövetség első képzett cserkészvezetőihez – a KMCSSZ és a MCSSZ jóvoltából – a következő három évben újabb, mintegy ötven képzett cserkészvezető csatlakozhatott.

A „hőskorban”, azaz az 1990-es évek elején, a cserkésztevékenység nagyfokú társadalmi elismerésnek örvendett. A másik oldalon viszont ott leselkedett a fenyegető veszély a román állam részéről, amikor karhatalommal, jogi buktatókkal és megtöréssel próbálták betiltani a mozgalmat, természetesen sikertelenül. A 90- es évek végének enyhülő politikai légköre hozott csak változást az ilyen fajta szemléletmód megváltoztatásában.

Az ezredforduló számunkra is változásokat hozott, elsősorban hozzáállásban, egy új vezetői nemzedék kinevelődési folyamatában.

Több országos méretű rendezvényből is sikerült hagyományt teremteni, ilyenek például a szamosújvári rovásírásverseny.

2004-ben az V. Országos Rovásírásverseny záróakkordjaként sor került a szamosújvári örmény katolikus temetőben annak az emlékhelynek a leleplezésére és felszentelésére, amely az ifjúságot felkaroló elődeinknek kívánt emléket állítani. Ebből az alkalomból a helybeli cserkészcsapat emlékplakettet avatott Lord Robert Baden-Powellnek, a cserkészet megalapítójának tiszteletére.

2002 februárjától a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) tagszervezeteként igyekszünk aktív kapcsolatot fenntartani más ifjúsági szervezetekkel. A MIT révén kerültünk közelebbi kapcsolatba a Magyar Ifjúsági Konferenciával (MIK), amelynek teljes jogú tagjaivá váltunk 2004-ben.

A 2004-es év folyamán alapító tagjaivá váltunk a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének. Ezzel a lépéssel a Cserkészszövetség civil szervezet jellegét kívántuk megerősíteni a köztudatban. Szintén ebben az évben újabb országos rendezvényekkel gyarapodnak programjaink: a marosszentgyörgyi cserkészek megszervezik a Dalos Pacsirta Országos Cserkész Dalversenyt.

A 2005-ös évben a Szövetség megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából emlékév megünneplésére készültünk, amely több helyszínen zajlott.

A megemlékezések csúcspontja a több mint 400 fős emléktábor – a Gelence település környékén megrendezett – REGE volt, melyre meghívást kaptak a MCSSZF cserkészcsapatainak képviselői is. A több, mint 400 fős emléktábor az erdélyi népi hagyományokat mutatta be, valamint a helyi kultúra, a határokon átívelő magyar cserkésztestvériség megelevenítésére törekedett.

Szeptemberben, a hagyományoknak megfelelően, a szárhegyi emlékparkban felavatásra került a harmadik kopjafa is, melyet ötévente helyezünk el a cserkészszövetség megalakulásának évfordulója alkalmából. 2005 őszén a Maros-, Csík-, Gyergyó-, Udvarhely körzetek számára megkezdődött a Forrás őrsvezetőképző.

2006-ban megrendezésre került az első országos műhelytábor Szászrégenben, csapatvezetők, rover cserkészek jelenlétében. A nyár folyamán négy segédvezető részt vett a MCSSZ I. Budai kerületének segédtiszti vezetőképzőjében, ahol segédtiszti-kiképző képzésben részesültek. Augusztus folyamán a Forrás ŐVK 33 őrsvezető- jelöltje tett fogadalmat a Libán-i cserkészparkban zajló képzés végén.

Novemberben tisztújító közgyűlésre és alapszabályzat módosításra került sor.

2007 februárjában első alkalommal szerveztük meg az Országos Cserkészbált Csíkszeredában, amely szerves részévé vált nemcsak országos programjainknak, hanem beilleszkedik a magyar cserkészszövetségek, hagyományosan megrendezett cserkészbáljai sorába is. 2007 folyamán 22 erdélyi cserkész felkészítése zajlott, akik számára először adatott meg a lehetőség, hogy Erdélyt képviseljék a cserkész világtalálkozón. A MCSSZ keretén belül kiutazó erdélyi cserkészek egy kopjafát helyeztek el az angliai cserkészparkban a dzsemborin való részvételünk jelképeként.

2007 tavaszától kezdődően a Magyar Ifjúsági Tanács és az Áldás népesség mozgalom által megálmodott Adj, király, katonát! vetélkedő-sorozatba kapcsolódtunk be. Októberben Sepsiszentgyörgyön zajlott a MCSSZF negyedik tisztképző tanfolyama, melyen nyolc erdélyi tisztjelölt is részt vett.

A SZMCS és miskolci iskolák adományaként a betlehemi békelánggal együtt ajándékcsomagokat juttattunk el a csángómagyar gyermekeknek. 2008 tavaszán-nyarán egy szászrégeni cserkészlány,

Vita Tímea életének megmentésére siettünk jótékonysági koncertsorozatok szervezésével.

Közben épült-szépült a Vadas tetőn a cserkészparkunk. Sepsiszentgyörgytől mindössze 10 km-re fekvő Sepsikőröspatak közelében, egy erdei tisztáson húzódik meg a ház és a körülötte elterülő térség, ami kiválóan alkalmas nagyobb létszámú cserkésztáborok szervezésére is.

Sepsiszentgyörgyön felavattuk a Tanulók Háza kertjében található Bi-Pi emlékplakettet, amely a cserkészmozgalom 100 évének is emléket állít. Szintén ebben az évben önállóan szerveztünk

Gilwell-rendszerű őrsvezetőképzést. A Nagyenyed melletti őrsvezetőképző tábort követően 39 őrsvezetővel gazdagodott Szövetségünk. Öt új segédtiszt is segíti a cserkész nevelői munkát, akik a MCSSZ I. Budai kerületének segédtiszti vezetőképzőjében végeztek.

Az évek során a nevelési munkát elősegítő programokat, vetélkedőket szerveztünk. Az Erdély várnagya vetélkedővel az erdélyi várakra, udvarházakra, vártemplomokra vagy csak egyszerűen a megmaradt romokra próbáljuk ráirányítani a figyelmet. Ősi, magyar írásunk, a rovásírás védelmében tankönyvet szerkesztett a dési cserkészcsapatunk vezetője Zomoráné Cseh Márta. Az évente megrendezésre kerülő országos rovásírásversenyeink győztesei számára rovás különpróbát dolgoztunk ki. A rovásírás konferencia is szerves részét képezi a programjainknak. Neves előadók, szakemberek bevonásával zajlik a tanácskozás, ami tudományos kutatómunkák szellemi műhelyévé is vált.

Az érdeklődő felnőttek számára alapképzést szerveztünk. A legügyesebb cserkész újságíró számára Aranytoll díjat alapítottunk, amely egyenruhára felvarrható jelvénnyel és pénzjutalommal jár.

2009-ben új országos rendezvénnyel bővül a rendezvényeink palettája, a nagyenyedi csapat az ötletes Pentaktív rendezvényen öt féle tevékenységet szervez meg: disznóvágást, kenyérsütést, a népszerű pinewood derbyt, csuriga versenyt és kézműves foglalkozást. A szövetségi adminisztrációs munkát egy irodavezető segíti, aki fizetett alkalmazottként tevékenykedik a csíkszeredai szövetségi irodában.