Félévszázados szünet után

Félévszázados szünet után újraalakult a Romániai Magyar Cserkészszövetség /RMCSSZ/, központja Csíkszeredában van, adott ismertetÅ‘t létezésükrÅ‘l Kovács Nemere, az RMCSSZ alelnöke.

Megjelent: Szabadság (Kolozsvár)
1990. szeptember 5.

Perben a cserkészmozgalom

A Romániai Magyar Cserkészszövetséget /RMCSSZ/ támadták a parlamentben, azért, hogy etnikum szerint szervezÅ‘dik, ismertette helyzetüket Szakács B. László, a RMCSSZ ügyvezetÅ‘ bizottságának titkára. A bejegyzésüket 1990 februárja óta egyre elodázták. Jún. 25-én azután 88/1990-es számmal bejegyezték az RMCSSZ-t a Hargita megyei törvényszéken. ElÅ‘ször azt firtatták, nem fasiszta szervezetrÅ‘l van szó, késÅ‘bb azt, hogy netán militarista csoportosulás. Nov. 8-án törvényszéki idézést kapott a RMCSSZ: képviselÅ‘je dec. 20-án jelenjen meg Bukarestben, a LegfelsÅ‘bb Törvényszéken. A vád: párt újraalakítása.

Megjelent: Bércei Tünde, Majomsziget (Nagyvárad)
1990. november 29.