• A legfelsőbb ügyészség óvást emelt

  • Megjelent a Tábortűz

  • Ismét elnapolták

  • Cserkészmúlt, cserkészjövő Romániában

A legfelsőbb ügyészség óvást emelt

Az 1990. jún. 25-én hivatalosan megalakult és a Hargita megyei törvényszéken bejegyezett Romániai Magyar Cserkészszövetség ellen a Legfelsőbb Ügyészség 1990. nov. 8-án rendkívüli óvást emelt, azzal érvelve, hogy a jogi személyiség megadásához szakminisztériumi engedély szükséges. A tárgyalást 1991. márciusára halasztották, miközben jan. 12-én Csíkszeredában megtartották a cserkészek második kongresszusát. Ekkor felmérték, hogy jelenleg 28 helységben 38 csapat működik 630 taggal és 1000 tagjelölttel. Eddig a Vatra Romaneasca és a Román Nemzeti Egységpárt /RNEP/ lapjai támadták a legelképesztőbb vádakkal a magyar cserkészmozgalmat.

Megjelent: Szabadság (Kolozsvár)
1991. március 28.

Megjelent a Tábortűz

1990. májusában jelent meg a Tábortűz, a Romániai Cserkészszövetség szerény kivitelezésű, kétoldalas lapja. Második száma nem tudott önállóan napvilágot látni, a Háromszék biztosított két oldalt a Tábortűz 2. számához.

Megjelent: Háromszék (Sepsiszentgyörgy)
1991. június 18.

Ismét elnapolták

A Legfelsőbb Törvényszék ismét elnapolta a Romániai Magyar Cserkészszövetség elismerésének tárgyalását, ezúttal szept. 29-re.

Megjelent: Romániai Magyar Szó (Bukarest)
1991. július 24.

Cserkészmúlt, cserkészjövő Romániában

Az 1989-es fordulat után elÅ‘ször Székelyudvarhelyen alakult cserkészcsapat, ezzel párhuzamosan Kolozsváron a Cimbora SzabadidÅ‘ Egyesület, amely gyakorlatilag a tíz cserkésztörvény alapján szervezÅ‘dött. Csíkszeredán pedig létrejött egy cserkészvezetÅ‘ és képviseleti szerv. A közös normák kidolgozását tűzte ki célul az 1990. máj. 5-én megtartott Szárhegyi Találkozó, ekkor hivatalosan is megalakult a Romániai Magyar Cserkészszövetség. Ezután megindult a támadássorozat a Romániai Magyar Cserkészszövetség ellen. 1990 Å‘szén a Gyulafehérváron tartott Nemzeti Megmentési Front-tanácskozáson egy képviselÅ‘ vehemensen támadta a Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Egyesületét és a Romániai Magyar Cserkészszövetséget, ezzel párhuzamosan, mint egy jól szervezett akcióban, a szélsÅ‘séges lapok /Si Totusi Iubiera, Romania Mare/ intéztek kirohanást ellenük. Végül a LegfelsÅ‘bb Bíróság 1990 karácsonyán /!/ beidézte a cserkészszövetség vezetÅ‘it annak a vádnak a tisztázására, hogy nem politikai párt szervezÅ‘dik-e újjá. Ezután a törvényességi óvás módosult: a vád nem politikai jellegű, hanem az, hogy a vezetÅ‘ség a bejegyzéskor figyelmen kívül hagyta az engedélykérés részleteit /nem két szakminisztériumhoz fordult/. A Magyar Cserkészszövetség igyekezett kapcsolatba lépni a román cserkészek szervezetével, de azok teljesen elzárkóztak. A minisztériumok pedig hónapok óta nem válaszolnak a beadott kérvényekre.

Megjelent: Kisgyörgy Réka, Romániai Magyar Szó (Bukarest)
1991. augusztus 7.