Home > Továbbképzés > Őrsvezetői

Segédőrsvezetői képesítés

                A segédőrsvezetői (rövidítve SŐV) képesítés az őrsvezető munkájának segítéséhez szükséges ismeretek, módszerek elsajátításának szintje, a segédőrsvezető nem képes önállóan őrsöt vezetni

A képesítés megszerzésének feltételei:

 • csapatvezetői ajánlás
 • az előírt életkor betöltése a képesítés megszerzésének évében: elkezdett minimum 5dik és maximum 8dik osztály
 • életkorának és a felekezetének megfelelő vallásos életvitel és a vallási közösség vezetőjének ajánlása
 • érvényes cserkészigazolvány
 • a megfelelő képzés eredményes elvégzése és ennek folyamán előírt feladatok és próbák sikeres elvégzése, melyeket a képzésvezető igazol
 • a nem RMCSSZ tagok részére, a küldő szövetség előzetes írásos beleegyezése szükséges
 • a külföldi képzésre utazó cserkészek számára, az RMCSSZ írásos beleegyezése szükséges
 • legalább 6,00-os tanulmányi átlag a jelentkezést megelőző iskolai évben
 • újoncpróba letétele
 • a jelentkezésig minimum egy cserkésztáborban való részvétel
 • a képzés sikeres teljesítése és segédőrsvezetői fogadalom letétele

Őrsvezetői képesítés

Az őrsvezetői (rövidítve ŐV) képesítés az őrs vezetéséhez szükséges ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje.

A képesítés megszerzésének feltételei:

 • csapatvezetői ajánlás
 • az előírt életkor betöltése a képesítés megszerzésének évében: elkezdett minimum 7dik és maximum 9dik osztály
 • életkorának és a felekezetének megfelelő vallásos életvitel és a vallási közösség vezetőjének ajánlása
 • érvényes cserkészigazolvány
 • a megfelelő képzés eredményes elvégzése és ennek folyamán előírt feladatok és próbák sikeres elvégzése, melyeket a képzésvezető igazol
 • a nem RMCSSZ tagok részére, a küldő szövetség előzetes írásos beleegyezése szükséges
 • a külföldi képzésre utazó cserkészek számára, az RMCSSZ írásos beleegyezése szükséges
 • legalább 6,00-os tanulmányi átlag a jelentkezést megelőző iskolai évben
 • első cserkészpróba letétele
 • jelentkezésig minimum egy cserkésztáborban való részvétel és minimum 2 éves cserkészmúlt
 • a képzés sikeres teljesítése és őrsvezetői fogadalom letétele