Home > Továbbképzés > Vezetőképzői-, korosztályi- és szakági képesítések

Kiképzői képesítés

A kiképzői képesítés, a megfelelő szintű általános képesítés megszerzése után, annak kiegészítéseként megszerzett ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje.

A képesítés megszerzésének feltételei:

 • csapatvezetői ajánlás
 • az előírt életkor betöltése a képesítés megszerzésének évében
 • életkorának és a felekezetének megfelelő vallásos életvitel és a vallási közösség vezetőjének ajánlása
 • érvényes cserkészigazolvány
 • a megfelelő képzés eredményes elvégzése és ennek folyamán előírt feladatok és próbák sikeres elvégzése, melyeket a képzésvezető igazol
 • a nem RMCSSZ tagok részére, a küldő szövetség előzetes írásos beleegyezése szükséges
 • a külföldi képzésre utazó cserkészek számára, az RMCSSZ írásos beleegyezése szükséges
 • segédvezetői képesítés
 • legalább egy vezetőképzői folyamaton kiképzőként való folyamatos munka
 • azon vezetőképzési folyamat parancsnokainak ajánlása, melyeken részt vett

Képzésvezetői képesítés

A képzésvezetői képesítés egy vezetőképzési folyamat megszervezéséhez és vezetéséhez szükséges ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje.

A képesítés megszerzésének feltételei:

 • csapatvezetői ajánlás
 • az előírt életkor betöltése a képesítés megszerzésének évében
 • életkorának és a felekezetének megfelelő vallásos életvitel és a vallási közösség vezetőjének ajánlása
 • érvényes cserkészigazolvány
 • a megfelelő képzés eredményes elvégzése és ennek folyamán előírt feladatok és próbák sikeres elvégzése, melyeket a képzésvezető igazol
 • a nem RMCSSZ tagok részére, a küldő szövetség előzetes írásos beleegyezése szükséges
 • a külföldi képzésre utazó cserkészek számára, az RMCSSZ írásos beleegyezése szükséges
 • felsőfokú végzettség
 • cserkészvezetői képesítés
 • kiképzői képesítés
 • legalább két vezetőképzési folyamaton szerzett kiképzői gyakorlat
 • azon vezetőképzési folyamat parancsnokainak ajánlása, melyeken részt vett

Korosztályi és szakági képesítés

A korosztályi és szakági képesítés, a megfelelő szintű általános képesítés megszerzése után, annak kiegészítéseként, az illetékes korosztályi- vagy szakági vezetőtiszt által kidolgozott és engedélyezett képzésen megszerzett ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje.