Kedves Cserkésztestvérek!

Örömmel értesítelek titeket, hogy hosszú munka után sikerült átnézünk a Szövetségünkben keringő próbarendszereket. Figyelemmel kísértük a modern technika vívmányait és szem előtt tartottuk, hogy mitől vagyunk mi igazán cserkészek. Nem szerettük volna feltalálni azt, amit elődjeink már nagy odafigyeléssel összeállítottak, csak is kizárólag, aktualizáltuk azokat. A jövőben szeretnénk, ha őrsvezetőitek ezeket a próbarendszereket alkalmazva visszajeleznének számunkra, hogy mennyire használható és mennyire áttekinthető a próbarendszer. Elkészítettük a felfedező próbarendszer prototípusát, amely csak arra vár, hogy kipróbáljátok!
Hasznos időtöltés kívánok a lapozgatás közbe.
A felhasznált próbarendszereket: KCS pajzs, Keresztes próbarendszerek, egyéb Szövetségek próbarendszerei. Ezúton is köszönjük a használatuk lehetőségét!

Összeállították: Ádámosy Gábor (122), Balla Stefánia (16), Borka Botond (104), Deák Anna (122), Csiki Timea (34), Geréb Miklós (151), Halmágyi István Levente (30), Hanuleac Tamás (133), Kristály Veronika (126), Mătea Katalin (30), Nyitrai Etelka (81), Szénás Zalán (44), Szőcs Szilveszter (139), Tímár Rita (126), Tóth Zsejke-Réka (44)

Kiscserkész
Milyen próba? Jelvény? Kezdés ideje? Hány éves a próba?
Piros pajzs próba 7-8 éves
(I-II. osztály)
1
Fehér pajzs próba 8-9 éves
(II-III. osztály)
1
Zöld pajzs próba 9-10 éves
(III-IV. osztály)
1
Cserkész
Milyen próba? Jelvény? Kezdés ideje? Hány éves a próba?
Újonc próba 10-11 éves
(IV.-V. osztály)
1
I. próba 11-13 éves
(V.-VII. osztály)
2
II. próba 13-15 éves
(VII.-VIII. osztály)
2
Felfedező
Milyen próba? Jelvény? Kezdés ideje? Hány éves a próba?
I. szint Jelenleg nincs 15-16 éves
(IX. osztály)
1
II. szint 16-17 éves
(X. osztály)
1
III. szint 17-19 éves
(XI-XII. osztály)
2
TémaTémakörökFejezetKorosztályPróbaTípus
A tízparancsolat ismerete.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A főparancs.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egyházi évkör föbb részeinek ismerete. (Advent, Karácsony, Hamvazó szerda, Virágvasárnap, Húsvét, Pünkösd)Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Viselkedés a csapat környezetében működő felekezet istentiszteleti helyén.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
3 evangéliumi történet ismerete.Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
A cserkésztörvény ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A cserkészfogadalom ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Heti önismeretvizsgálat.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Napi jótett alkalmak ismerete és gyakorlása.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tábori reggeli és esti cserkészimák ismerete.ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Foglalkozás előtti, utáni cserkészimák ismerete.ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egy-egy étkezési ima ismerete és használata.ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Fontosabb imák ismerete (Miatyánk, Hiszekegy).ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Rendszeresen jár hittanra / bibliaórára.Hitoktatás / BibliaóraIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
3 ifjúsági és népénekek ismerete (a felekezet lehetőségei szerint).Liturgikus életIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Rendszeresen vegyen részt Szentmisén/IstentiszteletenLiturgikus életIsten és EmberCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Személyes iratai alapvető funkciójával tisztában van: -  iskolai ellenőrző - cserkészigazolványHivatalos iratok, ügyintézésEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Cserkészfüzet vezetése/Cserkész kisokos ismereteVelemjáró (cserkészfüzet)Ember és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Illemszabályok különböző élethelyzetekben. (bemutatkozás, megszólítás, köszönés, beszélgetés)IllemszabályokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Étkezési illemszabályok.IllemszabályokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Ismertessen meg őrsével egy általa preferált foglalkozást.Foglalkozások ismereteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A szülők foglalkozása.Foglalkozások ismereteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Közösségi média illemtana és használata, előnyei és hátrányaiMédiaEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudjon levelet és e-mail írni.LevélírásEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Levelet ír a táborból haza.LevélírásEmber és EmberCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Tudja a Himnusz első versszakát (énekelni is), illetve szerzőjét és megzenésítőjét. Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudja lerajzolni a magyar címert.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Nemzeti és állami zászló ismerete.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Koronázási jelvények felsorolása.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudja a Szózat első két versszakát, illetve szerzőjét és megzenésítőjét. Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Népszokások ismerete: Farsang és HúsvétNépszokásokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Ismerje az év nemzeti ünnepeit, tudja mikor mire emlékezünk. (HU: okt. 6, 23, március 15, aug. 20 /-jún 4-/ RO: dec. 1, aug. 15, jan 24, május 1)ÜnnepEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Csapatával együtt vegyen részt megemlékezéseken.ÜnnepEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudjon legalább 5 népdalt énekelni.NépdalokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Eredetmondák. (Csodaszarvas és Emese álma)Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Ismerjen 3 népmesét vagy mondát, tudja elmondani ezeket.Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Ismer 1 népijátékotNépi játékokEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Le tudja írni a nevét.RovásírásEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egy nagy magyar és egy cserkészmúltú nagy magyar életének megismeréseA magyarság kiemelkedő alakjaiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Részvétel tábortűzi jelentben.SzínjátszásEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Egy műemlék megtekintése.KultúraEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Rendszeresen segít az otthoni munkákban. (Tud teríteni, mosogatni, akarítani)Segítség otthonEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tartsa nyilván a családja ünnepeit, köszöntse, lepje meg valamivel az ünnepelteket.Családi adatok, ünnepekEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A cserkésztörténelem sarokkövei. (Cserkészet, MCSSZ, RMCSSZ, MCSSZF) A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A cserkészinduló első versszaka és értelmezése.Cserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egy cserkészdal ismereteCserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Saját egyenruhájának és jelvényeinek szabályos viselete.Egyenruha ismereteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A tábortűz törvényei és szokásai.TábortűzEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Beilleszkedik az őrsbe, részt vesz munkájábanŐrsi életEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Aktív részvétel az őrs életében.Őrsi életEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Örsi induló, csatakiáltás és jelvény/zászló.Őrsi életEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Sátorrend ismerete és betartása.Tábori rendEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A tábori szolgálatok ismerete és legalább egy ellátása.Tábori rendEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Vegyen részt egy min. 7 napos táborba. Tábori rendEmber és EmberCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Vigyázz!, Pihenj!, Tisztelegj!, Gyülekező (Oszlopba!, Vonalba! stb.)! Oszolj" vezényszavak ismerete. AlakiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Lépéstartással menetelés. AlakiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Négyszögbe! AlakiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A "Vigyázz!, Gyülekező!, Sebesen!, Állj!" jelek ismerete.Sípjelek, karjelekEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Jelszó, köszönés, kézfogás, jel, jelvény fogalma, jelentése és helyes alkalmazása.Közös jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A csapat hagyományainak ismerete (jelvényei, szokásrendszere és játék-szabályai, csapatnévadó életének sarkkövei, miről nevezetes).CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Vezetőinek (Őv, rv, csv) címét, telefonszámát ismerje.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Írja meg csapatélet egy eseményének vagy egy tábori napnak a krónikáját, és készítsen rajzot.KrónikaEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Vegyen részt a csapatot méltón képviselve valamelyik helyi ünnepen.Helyi ünnepekEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
A seb szabaddá tétele.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Horzsolás.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Sebfertőzés (gennyesedés).ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Magatartás a baleset helyszínén.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Állatharapások, csípések felismerése (kullancs, darázs, pók, méh és szúnyog), csipések kezelése (szúnyog, pók, méh)ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Szálka.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Kötszerek használata (fásli, gumis fásli, sebtapasz, steril kötszer)MentődobozEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
GyógyszerismeretGyógyszerismeretEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egyéni és csoportos higiéné (latrina, kézmosás, mosakodás, tisztaság, szennyes tárolás)HigiénéEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Élelmezési egészségügyi alapismeretek (3 fázisú mosogatás, ételtárolás)HigiénéEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tisztaságot, rendet tart a szobájában/sátrában.Egészséges életmódEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Fürdési szabályok.Egészséges életmódEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Az égtájak meghatározása.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Cserkész útjelek.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
TérképészetTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Ismerje az ország főbb tájegységeit.Földrajzi ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 lágyszárú növény ismerete, védettsége (védettsége).NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 fa ismerete.NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 gyógynövény ismerete és alkalmazása.NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 hazai és 5 vadon élő állat felismerése.ÁllatismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Halálosan és súlyosan mérgező gombák felismeréseGombaismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Egyszerű becslések önméretek alapjánBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Becslési szabályokBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Biztonságos közlekedés szabályai: gyalog, roller/elektromos roller, görkorcsolya, kerékpárKRESZ, közlekedési ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Lakóhelye közvetlen környékén ismeri a fontos intézményeket (bolt, posta, orvos, gyógyszertár, templom...).KörnyékismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Viselkedés a természetben (öltözködés, rejtőzködés, hang).Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Teendők eltévedés esetén.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Sátorverés: saját használatú sátrát tudja felverni.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Legalább 2 túrán való részvétel.TúraEmber és KörnyezeteCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Menetszabályok.TúraEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Csomagolás (egy és több napra).TúraEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Tábori szerszámok használata és tárolása (ásó, lapát, gereblye)EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Egyszerűkettős és szorítónyolcas, zsinegfeltekerés, svábhurok.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Nyakkendőgyűrű készítés.Természetes anyagok megmunkálásaEmber és KörnyezeteCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Gombvarrás.Szabás-varrás, kézimunkaEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Telefonhasználat belföldön, külföldre levélcímzés, e-mail csomagfeladás belföldre/külföldre.Hírközlési ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Egyházi évkör teljes ismerete (katolikus: Advent-Karácsony-Vízkereszt- Évközi idő (nép nyelven farsang)- Nagyböjt-Húsvét-Pünkösd-Evközi idő; protestáns: Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Havi rendszerességgel olvasson Bibliát.Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészelsőegyszer teljesítendő anyag
További 2 evangéliumi történet ismerete. (össz. 5 db)Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Korosztályának megfelelő lelki olvasmány elolvasása.Lelki olvasmányIsten és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
A cserkésztörvény ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A cserkészfogadalom ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Heti önismeretvizsgálat.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ima-, énekes- vagy zsoltároskönyv használat.ImaIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
További 3 ifjúsági és népénekek ismerete (a felekezet lehetőségei szerint).Liturgikus életIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Részt vesz egy ökumenikus rendezvényen.ÖkumenéIsten és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Közlekedési udvariasság.IllemszabályokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Tudja értelmezni a magyar címer mezőit.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje a koronázási jelvényeket és szerepüket.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Elevenítse fel az évkör valamelyik népszokását (lehetőleg az őrsével együtt).NépszokásokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerjen 10 népszokástNépszokásokEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismerje a néprajzi tájegységeket.NépszokásokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje korának megfelelő szinten nemzeti ünnepeink történelmi hátterét.ÜnnepEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerjen és énekeljen további 10 népdalt. (össz. 15 db)NépdalokEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismerjen további 2 népmesét vagy mondát, tudja elmondani ezeket. (össz. 5 db)Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészelsőegyszer teljesítendő anyag
Ismer további 3 népi játékot. (össz. 4 db)Népi játékokEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Őrsőddel próbálj ki egy népi mesterséget. Népművészet, kismesterségekEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Hol, (mióta) élnek magyar nemzetrészek a Kárpát-medencébenHatárontúli magyarság, nemzetiségeinkEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Írás, olvasás Forrai rovásírás-ABC használatával. RovásírásEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
További egy nagy magyar és egy cserkészmúltú nagy magyar életének megismerése.A magyarság kiemelkedő alakjaiEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismeri a szomszédos országokat és azok legfontosabb adatait (főváros, pénznem).Szomszéd országok ismereteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapattábor/éves keretmesét kapcsolodó könyv elolvasása. OlvasottságEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Egy múzeum- vagy kiállítás meglátogatása.KultúraEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
További 2 műemlék megtekintése.KultúraEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Részvétel közös kultúrrendezvényen (színház, hangverseny, kiállítás).KultúraEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Bi-Pi és élete. A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A magyar cserkészet vázlatos története.A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Magyar Cserkészszövetségek Forumának ismerete (tagszövetségek és jelvénye). A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Cserkészinduló énekelt versszakai.Cserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje a 3 legfontosabb cserkészdalt, és a csapatban énekelteket.Cserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az országos elnök ismerete.Az RMCSSZ ismereteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Körzetének elnökéségének ismerete. Szövetség körzetei.Az RMCSSZ ismereteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az Indulj!, Állj, Sebesen vezényszavak ismerete AlakiEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Fordulások álló helyzeteben. AlakiEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Alaki zászlóval. AlakiEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
További síp és karjelek ismereteSípjelek, karjelekEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
A csapat felnőtt - és őrsvezetőinek ismerete (név, elérhetőség, feladat).CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapat felépítésének és működésének ismerete.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapat megalakulása és/vagy újjáalakulása.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapat története. CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Vegyen részt a csapat, a raj vagy egyházközség / gyülekezet valamelyik segélyakciójában.Karitászmunka (egyházközségi szervezésben)Ember és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Segélyhívás módja. Az ország nyelvén is tudja!ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az ájulás fajta (piros, fehér)ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az ájulás fajta (piros, fehér)ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az égés/fagyás 3 fajtája, forrázás.ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Vérzések, vérzéscsillapítás (nyomókötés, nyomáspontok).ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Izületi sérülések felismerése és kezeléseElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Szorító kötésElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Allergiás reakciók felismerésElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Kötszerek: pólyák tapaszok használata.MentődobozEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Fertőtlenítőszerek ismerete és használata (kékszesz, rivanol, oxigénes viz, betadin, kézfertőtlenítő)GyógyszerismeretEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az északi irány meghatározása legalább három módszerrelTájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Turista jelzés követése.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Égtájak meghatározása éjjel.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Térképfajták ismereteTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tudja használni a turista térképet. (lépték, színek, térképjelek)TérképészetEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Elektronikus navigáció + applikációkTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismerje a környék főbb kirándulóhelyeit.Földrajzi ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 lágyszárú növény ismerete, védettsége (védettsége). (össz. 10)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 fa ismerete. (össz. 10)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 gyógynövény ismerete és alkalmazása. (össz. 10)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 hazai és 5 vadon élő állat felismerése. (össz. 10-10)ÁllatismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
1 perc becsléseBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Egyszerűbb távolság és magasság becsléseBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Lakóhelyének tágabb környezetében ismeri a helyi nevezetességeket, fontosabb intézményeket.KörnyékismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
A helyi közlekedési lehetőségek és a helyi menetrend ismerete.Utazási ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tűzrakás.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tűzvédelmi alapismeretek.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Lopódzkodás.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Felszerelés gondozása.TúraEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Korosztályának megfelelő menetteljesítmény menetfelszereléssel.TúraEmber és KörnyezeteCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Keresztkötés ismerete.Tábori építményekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Készítsen tábori építményt.Tábori építményekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Növény-gondozás 3 hónapon keresztül.Kerti munkaEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Elemi balesetvédelem.EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tábori szerszámok használata és tárolása. (csákány)EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Csúszóhurok és sátorfeszítő csomó ismerete.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Állóhurok, ívelt kettős, halászcsomó ismerete.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Nyakkendőgyűrű-fonásKötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Egyszerű öltések., egyszerű szakadások megvarrása.Szabás-varrás, kézimunkaEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Morze faHírközlési ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Főzési alapfogalmak és egyszerű ételek készítése. (pl.: tea, tészta/laksa, rántotta, paprikás krumpli)Sütés, főzés, tartósításEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje a magyar vallástörténet (neveket) kiemelkedő személyiségeit. Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Részvétel más felekezetek egy-egy istentiszteleti alakalmán.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Bibliai rövidítések ismerete.Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Havi rendszerességgel olvassa a Bibliát. Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 evangéliumi történet ismerete. (össz. 10 db)Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Korosztályának megfelelő lelki olvasmány elolvasása.Lelki olvasmányIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Napi önismeretvizsgálat.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
A napi jótett rendszere és értelme.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Napi jótett alkalmak ismerete és gyakorlása.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Vezetőjével egyeztetve végezzen el egy önnevelési gyakorlatot.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Rendszeres imaélet.ImaIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Vegyen részt CSELEN.Hitoktatás / BibliaóraIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
További 3 ifjúsági és népénekek ismerete (a felekezet lehetőségei szerint).Liturgikus életIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Lelki- vagy csendes napon való részvétel (pl. lelkigyakorlat).Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
A polgármesteri hivatal helye, a polgármester ismerete.Közjogi méltóságok, államigazgatás, önkormányzatokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
A társasági illemszabályok ismerete: másneműekkel különböző élethelyzetekben, öltözet megválasztása.IllemszabályokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismeri a magyar zászló történetét és értelmezi színeit.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerje a jeles napokat és a hozzájuk kapcsolódó ismertebb népszokásokat.NépszokásokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Elevenítsen fel egy kevésbé ismert népszokását társaival együtt.NépszokásokEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Ismerje korának megfelelő szinten nemzeti ünnepeink történelmi hátterét.ÜnnepEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerje a népdal-stílusokat, és az általa ismerteket sorolja be.NépdalokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerjen és énekeljen további 10 népdalt.NépdalokEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Ismerjen történelmi koronként két mondát.Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerjen további 5 népmesét vagy mondát, tudja elmondani ezeket. (össz. 10 db)Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Ismer további 2 népi játékot. (össz. 6 db)Népi játékokEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Rovás emlékek ismereteRovásírásEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
További egy nagy magyar és egy cserkészmúltú nagy magyar életének megismerése. A magyarság kiemelkedő alakjaiEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Lakóhelyén tud csoportot vezetni.IdegenvezetésEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
A cserkész szakkifejezések ismerete román és angol nyelvenNyelvtudásEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Ismerje családi nevének eredetét és szülei származását a dédszüleig.Segítség otthonEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismeri az örsi-, raj- és csapatszintű megbizatási, valamint a képesítési és próbajelzéseket.Egyenruha ismereteEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Csapat feletti jelzések ismerete.Egyenruha ismereteEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Egy őrsi jótett végrehajtása.Őrsi jótettEmber és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Az RMCSSZ felépítése, szintjei (tudja a helyét benne).Az Rmcssz ismereteEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Alaki zászlóval. AlakiEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
A csapat őrseinek és őrsvezetőinek ismerete.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Különleges esetek: szem, orr, fül (idegen test eltávolítása)ElsősegélyEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Csonttörések (nyílt, zárt)ElsősegélyEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Állatharapások, csípések kezelése. Kullancs, kigyó marásElsősegélyEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Egyéni elsősegélykészlet összeállítása és használata.MentődobozEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
További tábori higiénés előírások ismerete (klórmész, emésztő/szikasztó használat, itató).HigiénéEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Káros szenvedélyekEgészséges életmódEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Laptájoló használata.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Távolságmérés térképen.TérképészetEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Iránylevétel a térképről.TérképészetEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
IránytartásTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
A Kárpát- medence főbb tájegységeinek ismereteFöldrajzi ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 lágyszárú növény ismerete, védettsége (védettsége). (össz. 15)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 fa ismerete. (össz. 15)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 gyógynövény ismerete és alkalmazása. (össz. 15)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
A gyógynövénygyűjtés szabályai.NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Az általa ismertekből 10 állat nyomainak ismerete és nyomöntvény készítése.ÁllatismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
5 csillagkép felismerése.CsillagászatEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Lakóhelye földtani viszonyainak ismerete.Ásvány és kőzetismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Menetrendek (vasúti és busz) használata.Utazási ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Utazástervezés.Utazási ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Egyszerű tűzhelykészítés.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Tüzifák ismereteÉlet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Sátorverés: a csapatban használatos sátrakat tudja felverni, bontani és karbantartani.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Egynapos kirándulás szervezése, vezetése.TúraEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Élelmezési terv egy napra.TúraEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Korosztályának megfelelő menetteljesítmény menetfelszereléssel.TúraEmber és KörnyezeteCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Tetszőleges tábori építmények megépítése őrsi keretben (asztal, pad, latrina, tűzhely).Tábori építményekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
A természetvédelem alapjai.Természet- és környezetvédelemEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Egy természetvédelmi terület ismerete a lakóhely környékén.Természet- és környezetvédelemEmber és KörnyezeteCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Egyéb szerszámok használata. (balta, fürész)EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Kötelek használata és karbantartása.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Fafaragás.Természetes anyagok megmunkálásaEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Lyukak foldozásaSzabás-varrás, kézimunkaEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás

Kis Magyarázat/használati utasítás a Felfedező próbarendszerhez

A Felfedező próbarendszert nézve, elsőre sok betű, oszlopok sorok x-ek egyvelegét láthatod, számokkal, és mindennel ellátva, rengetek melónak tűnik és elgondolkodhatsz, ez mind kell?
Szeretnénk segítségedre sietni, és kicsit segíteni tisztábban látni, hogy egyszerű zökkenőmentes és átlátható legyen.
Röviden a próbarendszer koncepciójáról.
Őrsi, egyéni, foglalkozás:
• Mivel a felfedezők az a korosztály, aki felfedez, megismer kitalál, így a próbarendszer is igazodik hozzá azaz, itt már megjelennek olyan feladatok melyek önállóságra buzdítva egyéniek, vagyis egyedül kell teljesíteni őket. Azaz nem az őrsvezető fogja átadni a tudást, hanem mindenki egyénileg kiválasztja mi a fontos neki, mi érdekli, és az után jár. Ahogyan 8 osztály után is kiválaszthatja mindenki, milyen szakirányba szeretné folytatni tanulmányait. Nem kell mindenkinek mindent tudnia azért vagyunk társas lények, részben, hogy segítsük egymást tudásunkkal is. Ehhez viszont becsületesség, és rend jár, mert mindenki önmagáért lesz felelős ezekben a feladatokban.
• Őrsi melyeket az őrs együtt teljesít, ebben benne lehet az őrsvezető is. Ti döntitek el.
• Foglalkozás, ami egy vezett dolog, ugyanis az őrsvezető tartja a foglalkozásokat, ő készül, ő mutatja be az adott témát, vezeti a vele kapcsolatos tevékenységeket, illetve, ha úgy érzi ez neki nem menne, mert például nem a téma szakértője, akkor segítséget kér, más vezetőktől, vagy szakembertől.

Az eddigi próbarendszerekhez képes itt bejön egy 4 kategória témák szerint, mely külön választja az önfejlesztés, önismeret kérdéskörét, Az ember címszó alatt.
Témák:
• Isten ember: mely a vallás, és Isten és ember kapcsolatát járja körbe.
• Ember ember: mint az ember, és szociális környezete.
• Ember környezet: ember és a teremtett világ.
• Ember, mint önmaga. Önismert. Ez a kategória, egy újításnak számít, ugyanis úgy gondoltuk ennek a korosztálynak nagyon fontos az önismeret, és mint példás állampolgároknak szükségük van egy tiszta, és magabiztos képre önmagukról.
A szintek:
3 szintet találhatsz, melyek az excel F-I., F-II., F-III. vannak elkülönítve. Ezek, ahogyan a neve is jelzi a felfedezőség egy-egy szintjét hivatottak jelölni. Az első két szint 1-1 évet foglal magában, míg a harmadik 2 évet. A próbarendszer szakaszos, a fokozatosság elvét követi, a tudás egymásra épülését.

A próbarendszert használóknak:
Arra kérlek, a próbarendszeres kis csapat nevében, hogy használjátok bátran azt, nézzétek kritikus szemmel, ugyanis a ti javaslataitok alapján fog változni. Szóljatok, ha esetleg segítségetekre lehetünk valamiben, esetleg nem értetek valamit, vagy nem tiszta. Viszont kérlek, vegyétek azt is figyelembe, hogy a kis csapat éjt nappal alá téve dolgozott rajta, hogy a próbarendszer elkészüljön, nem kis munkát fektetve bele. Szóval, ami előttetek van már jó párszor megvolt rágva, átgondolva, megvitatva. Vannak témák melyekkel bátrak voltunk, vannak melyek ismétlődnek, és vannak egészen furcsa feladatok is. Mindezek megfontolásból kerültek a próbarendszerbe, ugyanis a felfedező korosztályt tekintve úgy látjuk, hogy érdeklődésük szerteágazó, és a médiának köszönhetően rengeteg mindennel találkoznak. Ha azt akarjuk, hogy kíváncsi, felelősségteljes, értelmes felnőtté váljanak, akkor témák szempontjából nekünk is igazodnunk kellett. Vannak olyan dolgok, melyeket egy kattintással megtalálnak a világhálón, ezért mertünk komplexebb és részletesebb témaköröket érinteni. Úgy gondoltuk, hogy a próbarendszer egyfajta útmutatóként szolgálhatna, elindulni egy úton a világ fele, amerre a kíváncsiságunk hajt, de bizonyos kereteket szabva neki. Lassan nyitni a világra a boldogulás ösvényén haladva.
A mi elképzeléseink alapján mindenképpen egy felnőtt vezető kísérhetné útjukat, akihez alkalom adtán kérdéseket tehetnek fel, aki útba igazíthatja őket, és bátoríthatja, de a munka nagy része a felfedezőké, ahogyan későbbi felnőtt életük során is a felelősség az övék lesz.
Igyekeztünk a felénk tárt igényeket teljesíteni, reméljük sikeresen.
Jó munkát kívánunk hozzá.
BiPi soraival zárva:
„A cserkészet nem valami homályos vagy bonyolult tudomány: inkább mosolygós játék, ha helyesen fogod fel.”

Felfedező próbarendszer
MegnevezésKategóriaTémaAltémaTípusSzintŐrsiEgyéniFoglalkozásKötelező
Ismerd meg az 5 világvallást.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIxxx
Káté, katekitzmus ismerete (alternatív: YOUCAT).Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIx
Kövesd felekezeted folyóiratait.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIx
Ismerd a bibliai rövidítéseket.Isten és emberMegismerés Szentírás-ismeretIx
Tanulj meg egy teljesen új imát. Isten és emberMegismerés ImaIx
Találj minél több műfajban vallásos zenét. Isten és emberMegismerés ImaIxx
Olvass korosztályodnak megfelelő lelki olvasmányt (pl. A Békés harcos útja, A Viskó, Kempis Tamás - Krisztus követése, Anselm Grün több könyve is. Református részen Gyökössy Endre, stb.)Isten és emberMegismerés Lelki olvasmányIxx
Könyvek: Cseri Kálmán, Gyökössy Endre, Visky Ferenc, Varga LászlóIsten és emberMegismerés Lelki olvasmányI
A felfedező fogadalom és magyarázata a korosztályodnak megfelelő szinten.Isten és emberMegismerés Cserkész lelkiségIxx
Vallási témájú beszélgetések nyomon követése (rádió, podcast, youtube videó). - pl. Papifrankó, Pál Feri atya. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIxx
Olvass lelki olvasmányokat, pl. a 777 cikkeit, napi idézetes könyveket stb. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIx
Vegyél részt egy ökumenikus rendezvényen.Isten és emberTevékenységÖkumenéIxx
Részvétel cserkészek által szervezett lelki hétvégén. Vállalj feladatot, segíts (pl. kiscsoport vagy ösvény vagy láthatatlan színház).Isten és emberTevékenységKözösségi életIxxx
Csapat, körzet, szövetségi Betlehemi Békeláng osztásán való részvétel.Isten és emberTevékenységKözösségi életIx
Vegyél részt őrsöddel egy csapat/raj által szervezett lelki alkalmon.Isten és emberTevékenységKözösségi életIx
Ima a hivatásomért.Isten és emberTevékenységImaIxx
Ima a jövendőbelimért. Isten és emberTevékenységImaIxx
Mondj el egy imát valakiért, akit nem igazán szeretsz.Isten és emberTevékenységImaIx
Róráté: 3 róráté. Felekezetének megfelelő más karácsonyi felkészülés. Reformátusok, unitáriusok vegyenek részt a négy adventi vasárnap alkalmain.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Nézz meg egy szent életéről készült filmet. Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Vegyél részt egy lelki ösvényen (pl. lelki meseerdő).Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Faragj egy keresztet a faladra.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Készíts 3 motiváló képet vallási idézettel.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Média: keresd meg a csapatodról/körzetedről megjelent híreket.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIx
Tervezés és életvitel: vezesd a költségeid egy hónapig.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIxx
Média: írj egy cikket egy csapateseményről.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIx
Népszokások: eleveníts fel egy népszokást őrs/raj/csapat szintjén.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxx
Nemzeti ünnep: képviseld csapatodat egyenruhában település szinten.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIx
Népdalok: 5 új népdal.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxxx
Néptánc: vegyél részt egy táncházi alkalmon.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIx
Kiemelkedő alakok: ismerj meg egy magyar Nobel-díjast és mutasd be őrsödnek.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxx
Néprajz: ismerd saját tájegységed, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxxxx
Ismerj meg egy szomszédos országot: 5 legnagyobb város, folyók stb.Ember és emberMegismerés EurópaiságIxxx
Olvass el egy könyvet és mutasd be 5 percben.Ember és emberMegismerés MűveltségIxxx
Nézz meg egy színházi előadást (off- vagy online).Ember és emberMegismerés MűveltségIx
Tervezd meg családoddal közösen az étrendeteket egy hétre és segíts azt elkészíteni.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIx
Próbálj ki 3 új receptet.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIx
Ha nincs vezetői feladatod (őv, sőv), akkor keress megbízatást, akár forgóban is.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIxx
Havonta egy csoportkép az őrssel (kreatívan - betűkből szavak, jelmez, pózok stb.)Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIx
Félévente egy őrsi jótettEmber és emberTevékenységCserkészközösségemIx
Vegyél részt egy lakóhelyen szervezett programon.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem Ixx
Szervezz városnéző hétvégi portyát (más településre).Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem Ixx
Elsősegély1.Ember és emberTevékenységEgészségügyIxxx
Egészséges életmód: drogok, alkohol, cigarettaEmber és emberTevékenységEgészségügyIxx
Csillagászat: további 3 csillagkép felismerése.Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIxx
Állatok ismerete (őshonos, invazív, védett, veszélyes-nem veszélyes).Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseI
Becslés és mérés (mérd újra az önméreteid)Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIxx
Számítógépes ismeretek (e-mail, netikett, felhő alapú szolgáltatások, szövegszerkeztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés és előadás)Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIxxxx
Internetes (közösségi oldalak) ismerete - veszélyei, előnyei - fake news stb.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIx
PonyvázásEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxxx
Vegyél részt egy portyán és egy túrán (Nemzeti park, Natura 2000 terület).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxx
Gyufa nélküli tűzgyújtásEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxx
Szakági tevékenység: vegyél részt egy szakági rendezvényen.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxx
Alakíts ki testnevelési rutint.EmberMegismerésTestiTestnevelés, SportIxx
Ússz rendszeresen.EmberMegismerésTestiTestnevelés, SportIx
Figyelj a folyadék bevitelre!EmberMegismerésTestiÉtkezésIxx
Ismerd meg a vitaminok és ásványi anyagok szerepét.EmberMegismerésTestiÉtkezésIx
Figyelj a rendszeres étkezésre!EmberMegismerésTestiÉtkezésIxx
Étrendszükséglet, tápértékszükséglet megismerése.EmberMegismerésTestiÉtkezésIx
A cukor élettani hatásai.EmberMegismerésTestiÉtkezésIxx
Ismerd meg a cirkadián ritmust.EmberMegismerésTestiAlvás, pihenésIxx
Határozd meg a függőségeid.EmberMegismerésTestiFüggőségekIx
Test-tudatosítás. Pozitív Önkép kialakítása.EmberMegismerésTestiSzexualitásIxx
Anatómiai ismeretek szerzése.EmberMegismerésTestiSzexualitásIx
Intim nevelés (nemi betegségek, védekezés, nemi jellegzetességek, magömlés, menstruációs ciklus, várandósság).EmberMegismerésTestiSzexualitásIxx
Testápolás, bőrápolás, ápoltság.EmberMegismerésTestiSzemélyi higiénéIx
Túlzások, elméletek (pl. bőrápolási termékek, tisztálkodás, környezettudatosság, zero waste, kozmetikumok).EmberMegismerésTestiSzemélyi higiénéIx
Öltözködés (önkifejezés). Illemszabályok: öltözködés, öltözet megválasztása (dress code és típusai). Trendek, tábori ruházat. EmberMegismerésTestiSzemélyi higiénéIx
Tudatos csend megteremtése.EmberMegismerésTestiÉn-idő a mindennapokbanIx
Ki vagyok én? (második évtől egyéni)EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixx
Motivációk meghatározása.EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixxx
Tantárgyak, témák, tudományterületek, amik érdekelnek.EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixx
Mik az én prioriátasaim?EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixxx
Az önuralom elmélyítése.EmberMegismerésLelkiÖnismeretIxx
Önismeret: önszabályozás, siker- és kudarctűrés, tolerancia, véleményelfogadás.EmberMegismerésLelkiÖnismeretIx
Érzelmi intelligencia fejlesztése.EmberMegismerésLelkiÖnismeretIxx
Önismeret: önmagunk kifejezésének fejlesztése (érzelmeim kifejezése, vélemény nyilvánítás, vita során reagálás, meghallgatás/figyelés...)EmberMegismerésLelkiÖnismeretIx
Párkapcsolat, ideálok, kommunikáció, szerelem, szakítás, randi tematikájú foglalkozásokon való részvétel.EmberMegismerésLelkiKapcsolataimIx
Családon belüli kapcsolataim.EmberMegismerésLelkiKapcsolataimIx
Személyiségtípusok megismerése.EmberMegismerésLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Önbizalom fejlesztése.EmberMegismerésLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Kihíváskezelési stratégiák megismerése (stresszkezelés).EmberMegismerésLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Időgazdálkodás és határidők.EmberMegismerésSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Tanulási stílusok, módszerek megismerése.EmberMegismerésSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Rutinok, szokások kialakítása.EmberMegismerésSzellemiIdőmenedzsmentIxxx
Olvass lelki, filozofikus, tudományos, irodalmi, pszichológiai műveket.EmberMegismerésSzellemiOlvasottság, műveltség.Ixx
Rutin követése 30 napig.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIxx
3-5 km szaladás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIxx
Nyújtó gyakorlatok alapos alkalmazása, nyújts kétszer egy nap.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIxx
Csapatjátékokban való részvétel.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIx
Napi 2 liter víz bevitele a szervezetbe. Reggeli hidratálás bevezetése.EmberTevékenységTestiÉtkezésIxx
Rendszeres gyümölcs- és zöldségfogyasztás.EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Figyelj a cukor bevitelre/iktasd ki a cukrot az étrendből/tarts cukormentes hétvége.EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Alkalmazd a meal prep-et (étkezéshez való előkészülés).EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Iktasd ki az édességet, nassolást, helyettesítsd gyümölccsel.EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Vezess személyes naplót.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIxx
Intim higiénia betartása.EmberTevékenységTestiSzexualitásIx
Arcápolás, haj és köröm ápolása, sminklemosás.EmberTevékenységTestiSzemélyi higiéné Ix
Tudatos én-idő a hétköznapokban: minden nap legyen min. 10 perced saját magadra (pl. hobby, meditáció, ima, relaxáció, séta stb.).EmberTevékenységTestiÉn-idő a mindennapokbanIx
Vegyél részt egy szakma bemutatóján. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. Ixx
Írd össze erősségeid és gyengeségeid.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxx
Olvass utána a példaképeidnek (pl. szentek).EmberTevékenységLelkiÖnismeretIx
EQ - Saját és mások érzelmeinek felismerése.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxx
Vezetőddel egyeztetve végezz el egy önnevelési gyakorlatot.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxxx
Szerezz meg egy általad választott különpróbát.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxxx
Kapcsolatokról: foglalkozás, témázgatás, megosztások, anonim kérdésfelvetés (vezető, őrsi-raji).EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIx
Beszélgessetek a családon belüli kapcsolatokról.EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIxx
Ötletnapló vezetése/bullet journal.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIx
Hálanapló vezetése.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIxx
Személyiségtesztek kitöltése (Vérmérséklet, Mbti 16, Szeretetnyelv.)EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Határidőnapló vezetése.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIx
Teendőlista írása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Tanulási módszerek megismerése és alkalmazása: 2 perces szabály, mély munka, Pomodoro-módszer.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Miniszokások és kulcsszokások kialakítása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIx
Ismerd meg Erdély ifjúsági lelkiségi mozgalmait (pl: IKE, FIF, ODFIE).Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIx
Ismerd meg a szentmise/istentisztelet liturgikus elemeit.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIx
Vegyél részt más felekezetek istentiszteleti alkalmán.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIIxx
Olvasd a napi evangéliumot (elmélkedéssel).Isten és emberMegismerés Szentírás-ismeretIIx
Ismerd meg az imastílusodat/imamódodat (pl. a Tanuljunk imádkozni c. könyv segítségével).Isten és emberMegismerés ImaIIxx
Rendszeres imaélet.Isten és emberMegismerés ImaIIx
Olvass korosztályodnak megfelelő lelki olvasmányt (pl. A Békés harcos útja, A Viskó, Kempis Tamás - Krisztus követése, Anselm Grün több könyve is. Református részen Gyökössy Endre, stb.)Isten és emberMegismerés Lelki olvasmányIIxx
Könyvek: Cseri Kálmán, Gyökössy Endre, Visky Ferenc, Varga LászlóIsten és emberMegismerés Lelki olvasmányII
A felfedező fogadalom és magyarázata a korosztályodnak megfelelő szinten.Isten és emberMegismerés Cserkész lelkiségIIxx
Vallási témájú beszélgetések nyomon követése (rádió, podcast, youtube videó). - pl. Papifrankó, Pál Feri atya. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIxx
Keresztény filmek nézése. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIxx
Lelki- vagy csendes napon való részvétel (pl. lelkigyakorlat).Isten és emberTevékenységÖkumenéIIxx
Vegyél részt őrsöddel egy egyházmegyei programon. Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Részvétel egy vallás táborban.Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Csapat, körzet, szövetségi Betlehemi Békeláng osztásán való részvétel.Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Vallási közösségben való részvétel. (pl. Ifik.) Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Ima a hivatásomért.Isten és emberTevékenységImaIIxx
Ima a jövendőbelimért. Isten és emberTevékenységImaIIxx
Imádkozz együtt a családoddal.Isten és emberTevékenységImaIIx
Többnapos lelkigyakorlaton való részvétel. Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIxxx
Böjt (pl: hallgatás 1 napig, evés böjt, léböjt stb).Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIxx
Határozd meg a saját istenképeded. Akár alkoss!Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIx
Média: üzemeltesd csapatod facebook oldalát 1 hónapig (heti 1 poszt).Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIx
Tervezés és életvitel: tervezd meg egy hónapod költségvetését.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIxx
Tervezés és életvitel: hogy működnek a bankok, takarékok és kölcsönök?Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIx
Népszokások: eleveníts fel egy népszokást csapat szintjén.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIx
Nemzeti ünnep: csapatprogram szervezése, aminek az ünnep a keretmeséje.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIx
Népdalok: 5 újabb népdal.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxx
Kiemelkedő alakok: egy kortárs író/költő/művész megismerése + bemutatása.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxx
Néprajz: ismerj meg egy erdélyi tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxxx
Néprajz: ismerj meg egy más nemzethez tartozó tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxxx
Olvass el egy magyar könyvet, nézd meg a róla készült filmet, elemezd, mutasd be.Ember és emberMegismerés MűveltségIIxxx
Nézz meg egy magyar filmet.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Nézz meg egy román filmet.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Ismerkedj meg egy kortárs művész munkásságával.Ember és emberMegismerés MűveltségIIxx
Vezesd az általad elolvasott könyvek listáját.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Őrsi könyvklub.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Süss kenyeret.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIx
Próbálj ki 3 új receptet.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIx
Életút-interjú egy családtaggal/oral historyEmber és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIx
Félévente egy őrsi jótettEmber és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Ha nincs vezetői feladatod (őv, sőv), akkor keress megbízatást, akár forgóban is.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Főzz egy csapatrendezvényen.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Látogass el egy körzeti megbeszélésre.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Látogass meg egy másik felfedező rajt (más városban/körzetben), akár hétvégi program keretén belül.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Vegyél részt és segíts egy gyülekezeti rendezvényen.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIxx
Vegyél részt egy lakóhelyen szervezett programon.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIxx
Látogass el egy megyébe a Kárpátokon túl/szórványvidékre.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIxx
ElsősegélyEmber és emberTevékenységEgészségügyIIxxx
Egészséges életmód: táplálkozásEmber és emberTevékenységEgészségügyIIxx
Tájékozódás (további 2 tájékozódási forma megismerése; geoláda; turistatérképes alkalmazás; segélykérés az erdőben).Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIIxxx
Látogass el egy, a körzetében működő csapathoz. Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIIx
Vegyél részt cserkészettől független szabadidős tevékenységen.Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIIx
Szervezz egy őrsi/raji portyát vagy segíts a szervezésben.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIx
Csomók (legalább egy mentőcsomó ismerete és alkalmazása)Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIxxx
Hálózati alapismeretek - WIFI, LAN, alkalmazásokEmber és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIxx
Őrsöddel kapcsolódj be a JOTI-baEmber és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIx
Ismerd meg a ház-/lakásfenntartás költségi összetevőit.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIxx
Teendők szélsőséges időjárási viszonyok között.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIx
Menedékkészítés.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIxx
Vegyél részt legalább 2 portyán (téli-nyári, amiből az egyik vadónalvós és egy legalább 1500 m tengerszint feletti).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIx
Oltártűz készítéseEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIx
FaültetésEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIxx
Természet- és környezetvédelem, fenntarthatóság (szelektív hulladékgyűjtés; ökolábnyom csökkentése; műanyaghasználat csökkentése stb. min. három hónapon keresztül)Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIxxx
Fedezz fel egy új sportágat.EmberMegismerés TestiTestnevelés, SportIIx
Aktualizáld az edzéstervedet.EmberMegismerés TestiTestnevelés, SportIIx
A cukor élettani hatásai.EmberMegismerés TestiÉtkezésIIxx
Mi történik az agyban alvás közben, és mi történik, ha nem alszunk.EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIx
Meditáció/mindfulness.EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIx
Szerelemhormonok megismerése és hatásai.EmberMegismerés TestiSzexualitásIIxxx
Tudatos csend megteremtése.EmberMegismerés TestiÉn-idő a mindennapokbanIIx
Digitális detox.EmberMegismerés TestiÉn-idő a mindennapokbanIIxx
Ki vagyok én? (második évtől egyéni)EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Motivációk meghatározása.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Tantárgyak, témák, tudományterületek, amik érdekelnek.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Mik az én prioriátasaim?EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Honnan jöttem és merre tartok?EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Célok meghatározása.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Olvass utána a flow élménynek.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Mi számomra az érték? Mik az én értékeim?EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Térképezd fel az érdeklődési köreidet, lehetséges jövőbeli munkahelyeket.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Az önuralom elmélyítése.EmberMegismerés LelkiÖnismeretIIxx
Önismeret: önszabályozás, siker- és kudarctűrés, tolerancia, véleményelfogadás.EmberMegismerés LelkiÖnismeretIIx
Szexualitás, konfliktuskezelés, kommunikáció2 , bizalom, kötődés, hűség, szerelem elmúlása, tematikájú foglalkozásokon való részvétel.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIx
Ismerd meg a családodat. Örökölt próblémák. A család (rossz) mintái stb. Nevelési minták.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIx
Karaktererősségek megismerése (teszt).EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Önbizalom fejlesztése.EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Kihíváskezelési stratégiák megismerése (stresszkezelés).EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Olvass utána a nyomás, fókusz, halogatás témáknak.EmberMegismerés SzellemiIdőmenedzsmentIIxx
Olvass: mit, miért és mennyit? (mi a haszna, fact-checking, szerző és kiadó kiléte, konzumerizmus helyett a könyv, mint élmény és tudás)EmberMegismerés SzellemiOlvasottság, műveltség.IIx
Új sportág kipróbálása.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIxx
Új gyakorlatok bevitele a testnevelési rutinba.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIx
5-10 km szaladás, jótékonysági szaladás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIxx
Nyújtó gyakorlatok alapos alkalmazása, nyújts kétszer egy nap.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIxx
Csapatjátékokban való részvétel.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIx
Rendszeres kardiózás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIx
Fast food ételek minimális fogyasztása/elhagyása.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIxx
Iktasd ki az édességet, nassolást, helyettesítsd gyümölccsel.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIx
Kalóriaszámolás, figyelj rájuk.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIx
Vezess álomnaplót.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIIx
Meditáció, mindfulness.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIIxx
Kihívások: ne vásárolj (pl. ruhát) x ideig, ne élj valamivel x ideig (étel, szociális média, sorozatok, játék, tudatmódosító szerek, dohányzás, koffein, cukor, kapcsolatok, pornó, szex, önkielégítés).EmberTevékenységTestiFüggőségekIIxxx
Tudatos én-idő a hétköznapokban: minden nap legyen min. 10 perced saját magadra (pl. hobby, meditáció, ima, relaxáció, séta stb.).EmberTevékenységTestiÉn-idő a mindennapokbanIIx
Hol tudom elképzelni magam 5-10 év múlva? - kérdés megválaszolása. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIxx
1 éves terv készítése.EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIxx
Ismertess meg őrsöddel egy általad preferált foglalkozást. Interjú egy szakma képviselőjével. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIx
Hogy zajlik egy állásinterjú? EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIx
Empátiagyakorlás, érzékenyítő feladatok végzése.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIx
Vezetőddel egyeztetve végezz el egy önnevelési gyakorlatot.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIxxx
Szerezz meg egy általad választott különpróbát.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIxxx
Előadások, tanácsadás, képzés (szakértő, körzeti).EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIIx
Kapcsolatfa felállítása.EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIIx
Személyiségtesztek kitöltése (Eneagramm, Big5, Belbin, Disc.)EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Az első három karaktererősséged alkalmazása a gyakorlatban.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIx
Határidők: részleges határidők felállítása, célok és részcélok konkretizálása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIx
To-do és Not-to-do listák együttes alkalmazása. Prioritizálás.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIxx
További tanulási módszerek megismerése és alkalmazása: olvasás technikák (szövegértés, skim reading, jegyzetek...).EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIx
Szokáspartner keresése. Napi rutin kialakítása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIx
Készíts rövid összefoglalót a keresztény vallás felekezeteiről.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIIx
Foglald össze vallásod főbb dogmáit.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIIxx
Ismerd meg egy világvallás elemeit és hátterét.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIIxx
Ismerd meg egy más vallás szertartását.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIIIxx
Ismerd meg az Erdélyben működő felekezetek (egyházjogilag nem hivatalos kis csoportok) jellemzőit.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIIIx
Olvasd rendszeresen a Bibliát, Bibliaolvasó Kalauzt.Isten és emberMegismerés Szentírás-ismeretIIIx
Ismerd meg az imaformákat.Isten és emberMegismerés ImaIIIxx
Töltsd le a zsolozsma appot, és pár órát végezz el hetente.Isten és emberMegismerés ImaIIIxx
Olvass korosztályodnak megfelelő lelki olvasmányt (pl. A Békés harcos útja, A Viskó, Kempis Tamás - Krisztus követése, Anselm Grün több könyve is. Református részen Gyökössy Endre, stb.)Isten és emberMegismerés Lelki olvasmányIIIxx
Könyvek: Cseri Kálmán, Gyökössy Endre, Visky Ferenc, Varga LászlóIsten és emberMegismerés Lelki olvasmányIII
A felfedező fogadalom és magyarázata a korosztályodnak megfelelő szinten.Isten és emberMegismerés Cserkész lelkiségIIIxx
Általad választott lelki olvasmány elolvasása és bemutatása őrsödnek.Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIIxxx
Vallási témájú beszélgetések nyomon követése (rádió, podcast, youtube videó). - pl. Papifrankó, Pál Feri atya. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIIxx
Ökumenikus imahéten való részvétel. Isten és emberTevékenységÖkumenéIIIxx
* Vallási közösségben való részvétel. (pl. Ifik.) *Isten és emberTevékenységKözösségi életIIIx
Vallásos témájú túrán való részvétel (pl. ferences biciklitúra).Isten és emberTevékenységKözösségi életIIIxx
Szervezz őrsöddel egy lelki alkalmat a csapatnak. Isten és emberTevékenységKözösségi életIIIx
Ima a hivatásomért.Isten és emberTevékenységImaIIIxx
Ima a jövendőbelimért. Isten és emberTevékenységImaIIIxx
Imádkozz együtt a családoddal.Isten és emberTevékenységImaIIIx
Válassz egy imaszándékot, és egy hónapon át minden nap imádkozz érte.Isten és emberTevékenységImaIIIxxx
Zarándoklaton való részvétel (pl. Márianosztra, El Camino, Csíksomlyó).Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIIxx
Havi lelki tükör (szentgyónás). Ha felekezetedben nincs gyónás, akkor beszélgess havonta a lelki vezetőddel. Legyen lelki vezetőd a csapatból, vagy a lelkészed a gyülekezetedből.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIIx
Készíts házi szentélyt.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIIx
Média: tudatos médiahasználat.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxxx
Társadalom: egy társadalmi probléma megismerése.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxxx
Politika: irányzatok megismerése.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIx
Politika: ismerd meg településed közigazgatását.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxx
Politika, közigazgatás: amennyiben lehetésges, hallgass meg egy községi/városi tanácsülést.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIx
Ügyintézés: segíts a számlák befizetésében.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxx
Tervezés és életvitel: pénzügyi tudatosság, takarékosság.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxx
Népszokások: eleveníts fel egy népszokást körzet szintjén.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIx
Nemzeti ünnep: csapat-/körzeti program szervezése, aminek az ünnep a keretmeséje.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIx
Népdalok: 5 újabb népdal.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxxx
Kiemelkedő alakok: település/környék híres szülöttjének megismerése.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxx
Magyarság: ismerd lakóhelyed magyar lakosságának helyzetét, helyi történelmét, létszámát, közéletét.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxx
Néprajz: ismerj meg egy kárpát-medencei tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxxx
Néprajz: ismerj meg egy más nemzethez tartozó tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxxx
Európában beszélt nyelvek: nyelvcsaládok, nyelvrokonságokEmber és emberMegismerés EurópaiságIIIxx
Európában beszélt nyelvek: ismerj meg és mutass be egy nyelvcsaládot és országaitEmber és emberMegismerés EurópaiságIIIxx
Díjak: állami díjak (román és magyar, Kossuth, Széchenyi, Jászai stb.)Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxx
Olvass el egy más európai országból származó könyvet, nézd meg a róla készült filmet, elemezd, mutasd be.Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxxx
Vegyél részt egy könyvbemutatón.Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxx
Retorika és érveléstan megismerése.Ember és emberMegismerés MűveltségIII
Olvass el egy világirodalmi könyvet, nézd meg a róla készült filmet, elemezd, mutasd be.Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxx
Készítsd el egy másik nemzet ételét, lásd vendégül családod/őrsöd/barátaid.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Próbálj ki 3 új receptet.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Asszertív kommunikáció elsajátítása.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Helyes konfliktuskezelés elsajátítása.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIxx
Látogass meg/hívj fel egy rokont, akit amúgy nem szoktál.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Félévente egy őrsi jótettEmber és emberTevékenységCserkészközösségemIIIx
Ha nincs vezetői feladatod (őv, sőv), akkor keress megbízatást, akár forgóban is.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIx
Vállald el a logisztikát egy csapatrendezvényen (beszerzés, szállítás stb.).Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIxx
Segíts egy csapat-/körzeti rendezvény lebonyolításában.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIx
Segíts a toborzás lebonyolításában.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIxx
Önkénteskedj egy helyi rendezvényen.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxxx
Önkénteskedj egy gyülekezeti rendezvényen.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxx
Ruha/étel/ajándékgyűjtést. Szervezd meg az adományok eljutását a rászorulókhoz.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIx
Látogass meg egy köztiszteletnek örvendő személyt, készíts interjút (oral history).Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxxx
Véleményezz egy társadalmi problémát a környékről, és próbálj megoldást keresni rá.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxx
ElsősegélyEmber és emberTevékenységEgészségügyIIIxx
Végezz el egy elsősegély-kurzustEmber és emberTevékenységEgészségügyIIIxx
Ismerd meg lakóhelyeden egy emlékmű/épület múltját, mutasd be őrsödnek.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Csomók: újabb mentőcsomó ismerete és alkalmazása.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Számítogépes ismeretek: multimédiás feladat megvalósítása(toborzó videó készítése, őrsi film, csapatképek rendszerezése, népdalok gyűjtése, recept készítése képekkel/szöveggel).Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Számítógépes ismeretek (netbank ismerete, internetes utalások).Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Planetárium/csillagvizsgáló meglátogatása vagy csillagtúrán való részvételEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIII
Látogass meg egy lakóhelyedhez közeli nemzeti parkot.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIxx
Készíts el egy extrém építményt (őrsi hintaágy, fára épített kuckó).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIxx
Vegyél részt táborhelyszemlén.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIx
Egy szakági redezvényen való részvétel (ha odanő a Szövetség).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIxx
Félmaraton/maraton történeti hátterének megismerése és felkészülési módok.EmberMegismerés TestiTestnevelés, SportIIIxx
Próbáld ki az IKÉ-t a mindennapjaidban (Időben Korlátozott Étkezés) - időszakos böjt, vagyis figyelni arra, hogy ugyanazokban az időkben történjen az étkezés, és ezek között ne legyen nassolás.EmberMegismerés TestiÉtkezésIIIxx
Alvási stílusok (8 óra beosztása).EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIIx
Meditáció/mindfulness.EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIIx
Általános dopamin detox.EmberMegismerés TestiÉn-idő a mindennapokbanIIIxx
Térképezd fel az érdeklődési köreidet, lehetséges jövőbeli munkahelyeket.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIIxxx
Kötődési mintáim feltérképezése.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIIxx
Őrsi szeretetnyelv.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIIxx
Az önvédő mechanizmusok megismerése.EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIIxx
Összegezd az elmúlt időt - időlog.EmberMegismerés SzellemiIdőmenedzsmentIIIx
Nyitott álláspontok kialakítása: élet általános területei (kocsmatémák). (homoszexualitás, vallás, abortusz, szex házasság előtt, migráns, politika)EmberMegismerés SzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Félmaraton/maraton, jótékonysági szaladás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIIxx
Rendszeres kardiózás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIIx
Egy extrém sport kipróbálása.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIIxx
Húsmentes hónap tartása/böjt időszak alatt ne egyél húst/tartsd meg a "meatless Monday"-tEmberTevékenységTestiÉtkezésIIIxx
Figyelj a cukor bevitelre/iktasd ki a cukrot az étrendből/tarts cukormentes hétvége.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIIx
Alkalmazd a meal prep-et (étkezéshez való előkészülés).EmberTevékenységTestiÉtkezésIIIx
Kalóriaszámolás, figyelj rájuk.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIIx
Meditáció, mindfulness.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIIIxx
Kihívások: ne vásárolj (pl. ruhát) x ideig, ne élj valamivel x ideig (étel, szociális média, sorozatok, játék, tudatmódosító szerek, dohányzás, koffein, cukor, kapcsolatok, pornó, szex, önkielégítés).EmberTevékenységTestiFüggőségekIIIxxx
Tudatos én-idő a hétköznapokban: minden nap legyen min. 10 perced saját magadra (pl. hobby, meditáció, ima, relaxáció, séta stb.).EmberTevékenységTestiÉn-idő a mindennapokbanIIIx
3-5 éves terv készítése.EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim.IIIx
Ismertess meg őrsöddel egy általad preferált foglalkozást. Interjú egy szakma képviselőjével. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim.IIIx
Hogy zajlik egy állásinterjú? EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim.IIIx
Vezetőddel egyeztetve végezz el egy önnevelési gyakorlatot.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIIxxx
Szerezz meg egy általad választott különpróbát.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIIxxx
Ismerd fel önvédő mechanizmusaid.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIIx
Az első három karaktererősséged újszerűen való alkalmazása.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIIx
A-B terv/helyettesítő-könnyített verziók (megvalósítási szándék).EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIIx
Évrendező füzet használata (Year Compass).EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIIxx
Olvass a következő témákban: boldogság, elégedettség, szabadság, lét értelme, szeretet, hatalom, Isten, születés-halál, barátság stb.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Nyitott álláspontok kialakítása. Járj utána a következő témáknak az élet általános területeiről: homoszexualitás, vallást, abortusz, szex házasság előtt, migráns, politika.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Tartsatok disputát az őrsben.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIxx
Források ellenőrzése, alátámasztás, tudományos szemszögek felkutatása, ellenőrzése.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Kapcsolódj be a körülötted lévő világba!EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
HUNROMENG
kiscserkészlupișorcub
kiscserkész rajhaita lupișorilorcub pack
kiscserkész vezetőliderul lupișorilorcub leader
őrspatrulăpatrol
őrsvezetőlider de patrulăpatrol leader
vándorsenioriranger/rover
csapatgrupăgroup
rajtrupătroop
rajvezetőlider de trupătroop leader
csapatvezetőlider de grupăgroup leader
körzetsecție, județdistrict
cserkészetcercetășiescouting
nyakkendőeșarfăneckerchief, scarf
nyakkendőgyűrűinel pentru eșarfăwoogle
egyenruhauniformăuniform
iránytűbusolăcompass
hálózsáksac de dormitsleeping bag
hátizsákrucsacbackpack
zseblámpalanternăflashlight
sátorcorttent
tűzhelyaragaz de tabărăcamp cooker
balta, fejszetopor, secureaxe
fűrészferăstrăusaw
ásólopatăspade
bicskabriceagpocket knife
madzagsfoarăcord
kötélfrânghierope
száldzsekijachetă de vântanorak
gumicsizmacizme de gumărubber boots
evőeszköztacâmuricutlery
gyufachibritmatches
tűzgyújtófiresteel
őrsgyűlésactivitate de patrulăpatrol meeting
túradrumețiehike/trek
portyadrumeție de 24 oreovernight hike
tábortabărăcamp
altábortabără adiacentăsubcamp
sátor felállításaa instala un cortputting up a tent
tábortűzfoc de tabărăcampfire
Foglalkozás előtti ima

Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulunk Tehozzád munkánk kezdetén. Nagyra törők céljaink, de gyarló a mi erőnk. Kérünk ezért, minden erőnek forrása, támaszd meg a mi gyengeségeinket, és tedd eredményessé munkánkat, hogy azzal, amit tanulunk, a Te dicsőségedet szolgáljuk, hazánknak és embertársainknak javára lehessünk. Add, hogy megalkuvás nélkül törekedjünk a jellemes életre, és szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjunk. Ámen.

Foglalkozás utáni ima

Hálát adunk, Urunk az imént vett jókért. Erős a szándékunk, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomukban. Add szándékunkra áldásodat! Ámen.

Általános tudnivalók
Kiscserkész
Milyen próba? Jelvény? Kezdés ideje? Hány éves a próba?
Piros pajzs próba 7-8 éves
(I-II. osztály)
1
Fehér pajzs próba 8-9 éves
(II-III. osztály)
1
Zöld pajzs próba 9-10 éves
(III-IV. osztály)
1
Cserkész
Milyen próba? Jelvény? Kezdés ideje? Hány éves a próba?
Újonc próba 10-11 éves
(IV.-V. osztály)
1
I. próba 11-13 éves
(V.-VII. osztály)
2
II. próba 13-15 éves
(VII.-VIII. osztály)
2
Felfedező
Milyen próba? Jelvény? Kezdés ideje? Hány éves a próba?
I. szint Jelenleg nincs 15-16 éves
(IX. osztály)
1
II. szint 16-17 éves
(X. osztály)
1
III. szint 17-19 éves
(XI-XII. osztály)
2
Kiscserkész
Cserkész
TémaTémakörökFejezetKorosztályPróbaTípus
A tízparancsolat ismerete.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A főparancs.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egyházi évkör föbb részeinek ismerete. (Advent, Karácsony, Hamvazó szerda, Virágvasárnap, Húsvét, Pünkösd)Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Viselkedés a csapat környezetében működő felekezet istentiszteleti helyén.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
3 evangéliumi történet ismerete.Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
A cserkésztörvény ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A cserkészfogadalom ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Heti önismeretvizsgálat.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Napi jótett alkalmak ismerete és gyakorlása.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tábori reggeli és esti cserkészimák ismerete.ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Foglalkozás előtti, utáni cserkészimák ismerete.ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egy-egy étkezési ima ismerete és használata.ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Fontosabb imák ismerete (Miatyánk, Hiszekegy).ImaIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Rendszeresen jár hittanra / bibliaórára.Hitoktatás / BibliaóraIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
3 ifjúsági és népénekek ismerete (a felekezet lehetőségei szerint).Liturgikus életIsten és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Rendszeresen vegyen részt Szentmisén/IstentiszteletenLiturgikus életIsten és EmberCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Személyes iratai alapvető funkciójával tisztában van: -  iskolai ellenőrző - cserkészigazolványHivatalos iratok, ügyintézésEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Cserkészfüzet vezetése/Cserkész kisokos ismereteVelemjáró (cserkészfüzet)Ember és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Illemszabályok különböző élethelyzetekben. (bemutatkozás, megszólítás, köszönés, beszélgetés)IllemszabályokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Étkezési illemszabályok.IllemszabályokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Ismertessen meg őrsével egy általa preferált foglalkozást.Foglalkozások ismereteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A szülők foglalkozása.Foglalkozások ismereteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Közösségi média illemtana és használata, előnyei és hátrányaiMédiaEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudjon levelet és e-mail írni.LevélírásEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Levelet ír a táborból haza.LevélírásEmber és EmberCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Tudja a Himnusz első versszakát (énekelni is), illetve szerzőjét és megzenésítőjét. Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudja lerajzolni a magyar címert.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Nemzeti és állami zászló ismerete.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Koronázási jelvények felsorolása.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudja a Szózat első két versszakát, illetve szerzőjét és megzenésítőjét. Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Népszokások ismerete: Farsang és HúsvétNépszokásokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Ismerje az év nemzeti ünnepeit, tudja mikor mire emlékezünk. (HU: okt. 6, 23, március 15, aug. 20 /-jún 4-/ RO: dec. 1, aug. 15, jan 24, május 1)ÜnnepEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Csapatával együtt vegyen részt megemlékezéseken.ÜnnepEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tudjon legalább 5 népdalt énekelni.NépdalokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Eredetmondák. (Csodaszarvas és Emese álma)Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Ismerjen 3 népmesét vagy mondát, tudja elmondani ezeket.Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Ismer 1 népijátékotNépi játékokEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Le tudja írni a nevét.RovásírásEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egy nagy magyar és egy cserkészmúltú nagy magyar életének megismeréseA magyarság kiemelkedő alakjaiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Részvétel tábortűzi jelentben.SzínjátszásEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Egy műemlék megtekintése.KultúraEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Rendszeresen segít az otthoni munkákban. (Tud teríteni, mosogatni, akarítani)Segítség otthonEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tartsa nyilván a családja ünnepeit, köszöntse, lepje meg valamivel az ünnepelteket.Családi adatok, ünnepekEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A cserkésztörténelem sarokkövei. (Cserkészet, MCSSZ, RMCSSZ, MCSSZF) A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A cserkészinduló első versszaka és értelmezése.Cserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egy cserkészdal ismereteCserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Saját egyenruhájának és jelvényeinek szabályos viselete.Egyenruha ismereteEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A tábortűz törvényei és szokásai.TábortűzEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Beilleszkedik az őrsbe, részt vesz munkájábanŐrsi életEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Aktív részvétel az őrs életében.Őrsi életEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Örsi induló, csatakiáltás és jelvény/zászló.Őrsi életEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Sátorrend ismerete és betartása.Tábori rendEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A tábori szolgálatok ismerete és legalább egy ellátása.Tábori rendEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Vegyen részt egy min. 7 napos táborba. Tábori rendEmber és EmberCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Vigyázz!, Pihenj!, Tisztelegj!, Gyülekező (Oszlopba!, Vonalba! stb.)! Oszolj" vezényszavak ismerete. AlakiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Lépéstartással menetelés. AlakiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Négyszögbe! AlakiEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A "Vigyázz!, Gyülekező!, Sebesen!, Állj!" jelek ismerete.Sípjelek, karjelekEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Jelszó, köszönés, kézfogás, jel, jelvény fogalma, jelentése és helyes alkalmazása.Közös jelképeinkEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
A csapat hagyományainak ismerete (jelvényei, szokásrendszere és játék-szabályai, csapatnévadó életének sarkkövei, miről nevezetes).CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Vezetőinek (Őv, rv, csv) címét, telefonszámát ismerje.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Írja meg csapatélet egy eseményének vagy egy tábori napnak a krónikáját, és készítsen rajzot.KrónikaEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
Vegyen részt a csapatot méltón képviselve valamelyik helyi ünnepen.Helyi ünnepekEmber és EmberCserkészújoncirányítottan választandó anyag
A seb szabaddá tétele.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Horzsolás.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Sebfertőzés (gennyesedés).ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Magatartás a baleset helyszínén.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Állatharapások, csípések felismerése (kullancs, darázs, pók, méh és szúnyog), csipések kezelése (szúnyog, pók, méh)ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Szálka.ElsősegélyEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Kötszerek használata (fásli, gumis fásli, sebtapasz, steril kötszer)MentődobozEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
GyógyszerismeretGyógyszerismeretEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Egyéni és csoportos higiéné (latrina, kézmosás, mosakodás, tisztaság, szennyes tárolás)HigiénéEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Élelmezési egészségügyi alapismeretek (3 fázisú mosogatás, ételtárolás)HigiénéEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Tisztaságot, rendet tart a szobájában/sátrában.Egészséges életmódEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Fürdési szabályok.Egészséges életmódEmber és EmberCserkészújoncalapvető tudás
Az égtájak meghatározása.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Cserkész útjelek.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
TérképészetTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Ismerje az ország főbb tájegységeit.Földrajzi ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 lágyszárú növény ismerete, védettsége (védettsége).NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 fa ismerete.NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 gyógynövény ismerete és alkalmazása.NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
5 hazai és 5 vadon élő állat felismerése.ÁllatismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Halálosan és súlyosan mérgező gombák felismeréseGombaismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Egyszerű becslések önméretek alapjánBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Becslési szabályokBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Biztonságos közlekedés szabályai: gyalog, roller/elektromos roller, görkorcsolya, kerékpárKRESZ, közlekedési ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Lakóhelye közvetlen környékén ismeri a fontos intézményeket (bolt, posta, orvos, gyógyszertár, templom...).KörnyékismeretEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Viselkedés a természetben (öltözködés, rejtőzködés, hang).Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Teendők eltévedés esetén.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Sátorverés: saját használatú sátrát tudja felverni.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Legalább 2 túrán való részvétel.TúraEmber és KörnyezeteCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Menetszabályok.TúraEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Csomagolás (egy és több napra).TúraEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Tábori szerszámok használata és tárolása (ásó, lapát, gereblye)EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Egyszerűkettős és szorítónyolcas, zsinegfeltekerés, svábhurok.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Nyakkendőgyűrű készítés.Természetes anyagok megmunkálásaEmber és KörnyezeteCserkészújoncegyszer teljesítendő anyag
Gombvarrás.Szabás-varrás, kézimunkaEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Telefonhasználat belföldön, külföldre levélcímzés, e-mail csomagfeladás belföldre/külföldre.Hírközlési ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészújoncalapvető tudás
Egyházi évkör teljes ismerete (katolikus: Advent-Karácsony-Vízkereszt- Évközi idő (nép nyelven farsang)- Nagyböjt-Húsvét-Pünkösd-Evközi idő; protestáns: Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Havi rendszerességgel olvasson Bibliát.Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészelsőegyszer teljesítendő anyag
További 2 evangéliumi történet ismerete. (össz. 5 db)Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Korosztályának megfelelő lelki olvasmány elolvasása.Lelki olvasmányIsten és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
A cserkésztörvény ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A cserkészfogadalom ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Heti önismeretvizsgálat.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ima-, énekes- vagy zsoltároskönyv használat.ImaIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
További 3 ifjúsági és népénekek ismerete (a felekezet lehetőségei szerint).Liturgikus életIsten és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Részt vesz egy ökumenikus rendezvényen.ÖkumenéIsten és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Közlekedési udvariasság.IllemszabályokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Tudja értelmezni a magyar címer mezőit.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje a koronázási jelvényeket és szerepüket.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Elevenítse fel az évkör valamelyik népszokását (lehetőleg az őrsével együtt).NépszokásokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerjen 10 népszokástNépszokásokEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismerje a néprajzi tájegységeket.NépszokásokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje korának megfelelő szinten nemzeti ünnepeink történelmi hátterét.ÜnnepEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerjen és énekeljen további 10 népdalt. (össz. 15 db)NépdalokEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismerjen további 2 népmesét vagy mondát, tudja elmondani ezeket. (össz. 5 db)Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészelsőegyszer teljesítendő anyag
Ismer további 3 népi játékot. (össz. 4 db)Népi játékokEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Őrsőddel próbálj ki egy népi mesterséget. Népművészet, kismesterségekEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Hol, (mióta) élnek magyar nemzetrészek a Kárpát-medencébenHatárontúli magyarság, nemzetiségeinkEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Írás, olvasás Forrai rovásírás-ABC használatával. RovásírásEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
További egy nagy magyar és egy cserkészmúltú nagy magyar életének megismerése.A magyarság kiemelkedő alakjaiEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismeri a szomszédos országokat és azok legfontosabb adatait (főváros, pénznem).Szomszéd országok ismereteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapattábor/éves keretmesét kapcsolodó könyv elolvasása. OlvasottságEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Egy múzeum- vagy kiállítás meglátogatása.KultúraEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
További 2 műemlék megtekintése.KultúraEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Részvétel közös kultúrrendezvényen (színház, hangverseny, kiállítás).KultúraEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Bi-Pi és élete. A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A magyar cserkészet vázlatos története.A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Magyar Cserkészszövetségek Forumának ismerete (tagszövetségek és jelvénye). A cserkészet történeteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Cserkészinduló énekelt versszakai.Cserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje a 3 legfontosabb cserkészdalt, és a csapatban énekelteket.Cserkészinduló, cserkészdalokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az országos elnök ismerete.Az RMCSSZ ismereteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Körzetének elnökéségének ismerete. Szövetség körzetei.Az RMCSSZ ismereteEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az Indulj!, Állj, Sebesen vezényszavak ismerete AlakiEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Fordulások álló helyzeteben. AlakiEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Alaki zászlóval. AlakiEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
További síp és karjelek ismereteSípjelek, karjelekEmber és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
A csapat felnőtt - és őrsvezetőinek ismerete (név, elérhetőség, feladat).CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapat felépítésének és működésének ismerete.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapat megalakulása és/vagy újjáalakulása.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
A csapat története. CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Vegyen részt a csapat, a raj vagy egyházközség / gyülekezet valamelyik segélyakciójában.Karitászmunka (egyházközségi szervezésben)Ember és EmberCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Segélyhívás módja. Az ország nyelvén is tudja!ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az ájulás fajta (piros, fehér)ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az ájulás fajta (piros, fehér)ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az égés/fagyás 3 fajtája, forrázás.ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Vérzések, vérzéscsillapítás (nyomókötés, nyomáspontok).ElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Izületi sérülések felismerése és kezeléseElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Szorító kötésElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Allergiás reakciók felismerésElsősegélyEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Kötszerek: pólyák tapaszok használata.MentődobozEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Fertőtlenítőszerek ismerete és használata (kékszesz, rivanol, oxigénes viz, betadin, kézfertőtlenítő)GyógyszerismeretEmber és EmberCserkészelsőalapvető tudás
Az északi irány meghatározása legalább három módszerrelTájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Turista jelzés követése.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Égtájak meghatározása éjjel.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Térképfajták ismereteTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tudja használni a turista térképet. (lépték, színek, térképjelek)TérképészetEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Elektronikus navigáció + applikációkTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Ismerje a környék főbb kirándulóhelyeit.Földrajzi ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 lágyszárú növény ismerete, védettsége (védettsége). (össz. 10)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 fa ismerete. (össz. 10)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 gyógynövény ismerete és alkalmazása. (össz. 10)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
További 5 hazai és 5 vadon élő állat felismerése. (össz. 10-10)ÁllatismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
1 perc becsléseBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Egyszerűbb távolság és magasság becsléseBecslés és mérésEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Lakóhelyének tágabb környezetében ismeri a helyi nevezetességeket, fontosabb intézményeket.KörnyékismeretEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
A helyi közlekedési lehetőségek és a helyi menetrend ismerete.Utazási ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tűzrakás.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tűzvédelmi alapismeretek.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Lopódzkodás.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Felszerelés gondozása.TúraEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Korosztályának megfelelő menetteljesítmény menetfelszereléssel.TúraEmber és KörnyezeteCserkészelsőirányítottan választandó anyag
Keresztkötés ismerete.Tábori építményekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Készítsen tábori építményt.Tábori építményekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Növény-gondozás 3 hónapon keresztül.Kerti munkaEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Elemi balesetvédelem.EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Tábori szerszámok használata és tárolása. (csákány)EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Csúszóhurok és sátorfeszítő csomó ismerete.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Állóhurok, ívelt kettős, halászcsomó ismerete.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Nyakkendőgyűrű-fonásKötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Egyszerű öltések., egyszerű szakadások megvarrása.Szabás-varrás, kézimunkaEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Morze faHírközlési ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Főzési alapfogalmak és egyszerű ételek készítése. (pl.: tea, tészta/laksa, rántotta, paprikás krumpli)Sütés, főzés, tartósításEmber és KörnyezeteCserkészelsőalapvető tudás
Ismerje a magyar vallástörténet (neveket) kiemelkedő személyiségeit. Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Részvétel más felekezetek egy-egy istentiszteleti alakalmán.Vallási IsmeretekIsten és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Bibliai rövidítések ismerete.Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Havi rendszerességgel olvassa a Bibliát. Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 evangéliumi történet ismerete. (össz. 10 db)Szentírás-ismeretIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Korosztályának megfelelő lelki olvasmány elolvasása.Lelki olvasmányIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Napi önismeretvizsgálat.Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
A napi jótett rendszere és értelme.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Napi jótett alkalmak ismerete és gyakorlása.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Vezetőjével egyeztetve végezzen el egy önnevelési gyakorlatot.Napi jótett, önfegyelemIsten és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Rendszeres imaélet.ImaIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Vegyen részt CSELEN.Hitoktatás / BibliaóraIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
További 3 ifjúsági és népénekek ismerete (a felekezet lehetőségei szerint).Liturgikus életIsten és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Lelki- vagy csendes napon való részvétel (pl. lelkigyakorlat).Cserkész lelkiségIsten és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
A polgármesteri hivatal helye, a polgármester ismerete.Közjogi méltóságok, államigazgatás, önkormányzatokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
A társasági illemszabályok ismerete: másneműekkel különböző élethelyzetekben, öltözet megválasztása.IllemszabályokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismeri a magyar zászló történetét és értelmezi színeit.Nemzeti jelképeinkEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerje a jeles napokat és a hozzájuk kapcsolódó ismertebb népszokásokat.NépszokásokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Elevenítsen fel egy kevésbé ismert népszokását társaival együtt.NépszokásokEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Ismerje korának megfelelő szinten nemzeti ünnepeink történelmi hátterét.ÜnnepEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerje a népdal-stílusokat, és az általa ismerteket sorolja be.NépdalokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerjen és énekeljen további 10 népdalt.NépdalokEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Ismerjen történelmi koronként két mondát.Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismerjen további 5 népmesét vagy mondát, tudja elmondani ezeket. (össz. 10 db)Népmesék, mondákEmber és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Ismer további 2 népi játékot. (össz. 6 db)Népi játékokEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Rovás emlékek ismereteRovásírásEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
További egy nagy magyar és egy cserkészmúltú nagy magyar életének megismerése. A magyarság kiemelkedő alakjaiEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Lakóhelyén tud csoportot vezetni.IdegenvezetésEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
A cserkész szakkifejezések ismerete román és angol nyelvenNyelvtudásEmber és EmberCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Ismerje családi nevének eredetét és szülei származását a dédszüleig.Segítség otthonEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Ismeri az örsi-, raj- és csapatszintű megbizatási, valamint a képesítési és próbajelzéseket.Egyenruha ismereteEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Csapat feletti jelzések ismerete.Egyenruha ismereteEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Egy őrsi jótett végrehajtása.Őrsi jótettEmber és EmberCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Az RMCSSZ felépítése, szintjei (tudja a helyét benne).Az Rmcssz ismereteEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Alaki zászlóval. AlakiEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
A csapat őrseinek és őrsvezetőinek ismerete.CserkészkapcsolatokEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Különleges esetek: szem, orr, fül (idegen test eltávolítása)ElsősegélyEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Csonttörések (nyílt, zárt)ElsősegélyEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Állatharapások, csípések kezelése. Kullancs, kigyó marásElsősegélyEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Egyéni elsősegélykészlet összeállítása és használata.MentődobozEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
További tábori higiénés előírások ismerete (klórmész, emésztő/szikasztó használat, itató).HigiénéEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Káros szenvedélyekEgészséges életmódEmber és EmberCserkészmásodikalapvető tudás
Laptájoló használata.TájékozódásEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Távolságmérés térképen.TérképészetEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Iránylevétel a térképről.TérképészetEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
IránytartásTérképészetEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
A Kárpát- medence főbb tájegységeinek ismereteFöldrajzi ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 lágyszárú növény ismerete, védettsége (védettsége). (össz. 15)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 fa ismerete. (össz. 15)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
További 5 gyógynövény ismerete és alkalmazása. (össz. 15)NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
A gyógynövénygyűjtés szabályai.NövényismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Az általa ismertekből 10 állat nyomainak ismerete és nyomöntvény készítése.ÁllatismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
5 csillagkép felismerése.CsillagászatEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Lakóhelye földtani viszonyainak ismerete.Ásvány és kőzetismeretEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Menetrendek (vasúti és busz) használata.Utazási ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Utazástervezés.Utazási ismeretekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikegyszer teljesítendő anyag
Egyszerű tűzhelykészítés.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Tüzifák ismereteÉlet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Sátorverés: a csapatban használatos sátrakat tudja felverni, bontani és karbantartani.Élet a természetbenEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Egynapos kirándulás szervezése, vezetése.TúraEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Élelmezési terv egy napra.TúraEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Korosztályának megfelelő menetteljesítmény menetfelszereléssel.TúraEmber és KörnyezeteCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Tetszőleges tábori építmények megépítése őrsi keretben (asztal, pad, latrina, tűzhely).Tábori építményekEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
A természetvédelem alapjai.Természet- és környezetvédelemEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Egy természetvédelmi terület ismerete a lakóhely környékén.Természet- és környezetvédelemEmber és KörnyezeteCserkészmásodikirányítottan választandó anyag
Egyéb szerszámok használata. (balta, fürész)EszközhasználatEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Kötelek használata és karbantartása.KötélmunkákEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Fafaragás.Természetes anyagok megmunkálásaEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Lyukak foldozásaSzabás-varrás, kézimunkaEmber és KörnyezeteCserkészmásodikalapvető tudás
Felfedező

Kis Magyarázat/használati utasítás a Felfedező próbarendszerhez

A Felfedező próbarendszert nézve, elsőre sok betű, oszlopok sorok x-ek egyvelegét láthatod, számokkal, és mindennel ellátva, rengetek melónak tűnik és elgondolkodhatsz, ez mind kell?
Szeretnénk segítségedre sietni, és kicsit segíteni tisztábban látni, hogy egyszerű zökkenőmentes és átlátható legyen.
Röviden a próbarendszer koncepciójáról.
Őrsi, egyéni, foglalkozás:
• Mivel a felfedezők az a korosztály, aki felfedez, megismer kitalál, így a próbarendszer is igazodik hozzá azaz, itt már megjelennek olyan feladatok melyek önállóságra buzdítva egyéniek, vagyis egyedül kell teljesíteni őket. Azaz nem az őrsvezető fogja átadni a tudást, hanem mindenki egyénileg kiválasztja mi a fontos neki, mi érdekli, és az után jár. Ahogyan 8 osztály után is kiválaszthatja mindenki, milyen szakirányba szeretné folytatni tanulmányait. Nem kell mindenkinek mindent tudnia azért vagyunk társas lények, részben, hogy segítsük egymást tudásunkkal is. Ehhez viszont becsületesség, és rend jár, mert mindenki önmagáért lesz felelős ezekben a feladatokban.
• Őrsi melyeket az őrs együtt teljesít, ebben benne lehet az őrsvezető is. Ti döntitek el.
• Foglalkozás, ami egy vezett dolog, ugyanis az őrsvezető tartja a foglalkozásokat, ő készül, ő mutatja be az adott témát, vezeti a vele kapcsolatos tevékenységeket, illetve, ha úgy érzi ez neki nem menne, mert például nem a téma szakértője, akkor segítséget kér, más vezetőktől, vagy szakembertől.

Az eddigi próbarendszerekhez képes itt bejön egy 4 kategória témák szerint, mely külön választja az önfejlesztés, önismeret kérdéskörét, Az ember címszó alatt.
Témák:
• Isten ember: mely a vallás, és Isten és ember kapcsolatát járja körbe.
• Ember ember: mint az ember, és szociális környezete.
• Ember környezet: ember és a teremtett világ.
• Ember, mint önmaga. Önismert. Ez a kategória, egy újításnak számít, ugyanis úgy gondoltuk ennek a korosztálynak nagyon fontos az önismeret, és mint példás állampolgároknak szükségük van egy tiszta, és magabiztos képre önmagukról.
A szintek:
3 szintet találhatsz, melyek az excel F-I., F-II., F-III. vannak elkülönítve. Ezek, ahogyan a neve is jelzi a felfedezőség egy-egy szintjét hivatottak jelölni. Az első két szint 1-1 évet foglal magában, míg a harmadik 2 évet. A próbarendszer szakaszos, a fokozatosság elvét követi, a tudás egymásra épülését.

A próbarendszert használóknak:
Arra kérlek, a próbarendszeres kis csapat nevében, hogy használjátok bátran azt, nézzétek kritikus szemmel, ugyanis a ti javaslataitok alapján fog változni. Szóljatok, ha esetleg segítségetekre lehetünk valamiben, esetleg nem értetek valamit, vagy nem tiszta. Viszont kérlek, vegyétek azt is figyelembe, hogy a kis csapat éjt nappal alá téve dolgozott rajta, hogy a próbarendszer elkészüljön, nem kis munkát fektetve bele. Szóval, ami előttetek van már jó párszor megvolt rágva, átgondolva, megvitatva. Vannak témák melyekkel bátrak voltunk, vannak melyek ismétlődnek, és vannak egészen furcsa feladatok is. Mindezek megfontolásból kerültek a próbarendszerbe, ugyanis a felfedező korosztályt tekintve úgy látjuk, hogy érdeklődésük szerteágazó, és a médiának köszönhetően rengeteg mindennel találkoznak. Ha azt akarjuk, hogy kíváncsi, felelősségteljes, értelmes felnőtté váljanak, akkor témák szempontjából nekünk is igazodnunk kellett. Vannak olyan dolgok, melyeket egy kattintással megtalálnak a világhálón, ezért mertünk komplexebb és részletesebb témaköröket érinteni. Úgy gondoltuk, hogy a próbarendszer egyfajta útmutatóként szolgálhatna, elindulni egy úton a világ fele, amerre a kíváncsiságunk hajt, de bizonyos kereteket szabva neki. Lassan nyitni a világra a boldogulás ösvényén haladva.
A mi elképzeléseink alapján mindenképpen egy felnőtt vezető kísérhetné útjukat, akihez alkalom adtán kérdéseket tehetnek fel, aki útba igazíthatja őket, és bátoríthatja, de a munka nagy része a felfedezőké, ahogyan későbbi felnőtt életük során is a felelősség az övék lesz.
Igyekeztünk a felénk tárt igényeket teljesíteni, reméljük sikeresen.
Jó munkát kívánunk hozzá.
BiPi soraival zárva:
„A cserkészet nem valami homályos vagy bonyolult tudomány: inkább mosolygós játék, ha helyesen fogod fel.”

Felfedező próbarendszer
MegnevezésKategóriaTémaAltémaTípusSzintŐrsiEgyéniFoglalkozásKötelező
Ismerd meg az 5 világvallást.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIxxx
Káté, katekitzmus ismerete (alternatív: YOUCAT).Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIx
Kövesd felekezeted folyóiratait.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIx
Ismerd a bibliai rövidítéseket.Isten és emberMegismerés Szentírás-ismeretIx
Tanulj meg egy teljesen új imát. Isten és emberMegismerés ImaIx
Találj minél több műfajban vallásos zenét. Isten és emberMegismerés ImaIxx
Olvass korosztályodnak megfelelő lelki olvasmányt (pl. A Békés harcos útja, A Viskó, Kempis Tamás - Krisztus követése, Anselm Grün több könyve is. Református részen Gyökössy Endre, stb.)Isten és emberMegismerés Lelki olvasmányIxx
Könyvek: Cseri Kálmán, Gyökössy Endre, Visky Ferenc, Varga LászlóIsten és emberMegismerés Lelki olvasmányI
A felfedező fogadalom és magyarázata a korosztályodnak megfelelő szinten.Isten és emberMegismerés Cserkész lelkiségIxx
Vallási témájú beszélgetések nyomon követése (rádió, podcast, youtube videó). - pl. Papifrankó, Pál Feri atya. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIxx
Olvass lelki olvasmányokat, pl. a 777 cikkeit, napi idézetes könyveket stb. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIx
Vegyél részt egy ökumenikus rendezvényen.Isten és emberTevékenységÖkumenéIxx
Részvétel cserkészek által szervezett lelki hétvégén. Vállalj feladatot, segíts (pl. kiscsoport vagy ösvény vagy láthatatlan színház).Isten és emberTevékenységKözösségi életIxxx
Csapat, körzet, szövetségi Betlehemi Békeláng osztásán való részvétel.Isten és emberTevékenységKözösségi életIx
Vegyél részt őrsöddel egy csapat/raj által szervezett lelki alkalmon.Isten és emberTevékenységKözösségi életIx
Ima a hivatásomért.Isten és emberTevékenységImaIxx
Ima a jövendőbelimért. Isten és emberTevékenységImaIxx
Mondj el egy imát valakiért, akit nem igazán szeretsz.Isten és emberTevékenységImaIx
Róráté: 3 róráté. Felekezetének megfelelő más karácsonyi felkészülés. Reformátusok, unitáriusok vegyenek részt a négy adventi vasárnap alkalmain.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Nézz meg egy szent életéről készült filmet. Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Vegyél részt egy lelki ösvényen (pl. lelki meseerdő).Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Faragj egy keresztet a faladra.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Készíts 3 motiváló képet vallási idézettel.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIx
Média: keresd meg a csapatodról/körzetedről megjelent híreket.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIx
Tervezés és életvitel: vezesd a költségeid egy hónapig.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIxx
Média: írj egy cikket egy csapateseményről.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIx
Népszokások: eleveníts fel egy népszokást őrs/raj/csapat szintjén.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxx
Nemzeti ünnep: képviseld csapatodat egyenruhában település szinten.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIx
Népdalok: 5 új népdal.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxxx
Néptánc: vegyél részt egy táncházi alkalmon.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIx
Kiemelkedő alakok: ismerj meg egy magyar Nobel-díjast és mutasd be őrsödnek.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxx
Néprajz: ismerd saját tájegységed, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIxxxx
Ismerj meg egy szomszédos országot: 5 legnagyobb város, folyók stb.Ember és emberMegismerés EurópaiságIxxx
Olvass el egy könyvet és mutasd be 5 percben.Ember és emberMegismerés MűveltségIxxx
Nézz meg egy színházi előadást (off- vagy online).Ember és emberMegismerés MűveltségIx
Tervezd meg családoddal közösen az étrendeteket egy hétre és segíts azt elkészíteni.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIx
Próbálj ki 3 új receptet.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIx
Ha nincs vezetői feladatod (őv, sőv), akkor keress megbízatást, akár forgóban is.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIxx
Havonta egy csoportkép az őrssel (kreatívan - betűkből szavak, jelmez, pózok stb.)Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIx
Félévente egy őrsi jótettEmber és emberTevékenységCserkészközösségemIx
Vegyél részt egy lakóhelyen szervezett programon.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem Ixx
Szervezz városnéző hétvégi portyát (más településre).Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem Ixx
Elsősegély1.Ember és emberTevékenységEgészségügyIxxx
Egészséges életmód: drogok, alkohol, cigarettaEmber és emberTevékenységEgészségügyIxx
Csillagászat: további 3 csillagkép felismerése.Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIxx
Állatok ismerete (őshonos, invazív, védett, veszélyes-nem veszélyes).Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseI
Becslés és mérés (mérd újra az önméreteid)Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIxx
Számítógépes ismeretek (e-mail, netikett, felhő alapú szolgáltatások, szövegszerkeztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés és előadás)Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIxxxx
Internetes (közösségi oldalak) ismerete - veszélyei, előnyei - fake news stb.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIx
PonyvázásEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxxx
Vegyél részt egy portyán és egy túrán (Nemzeti park, Natura 2000 terület).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxx
Gyufa nélküli tűzgyújtásEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxx
Szakági tevékenység: vegyél részt egy szakági rendezvényen.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIxx
Alakíts ki testnevelési rutint.EmberMegismerésTestiTestnevelés, SportIxx
Ússz rendszeresen.EmberMegismerésTestiTestnevelés, SportIx
Figyelj a folyadék bevitelre!EmberMegismerésTestiÉtkezésIxx
Ismerd meg a vitaminok és ásványi anyagok szerepét.EmberMegismerésTestiÉtkezésIx
Figyelj a rendszeres étkezésre!EmberMegismerésTestiÉtkezésIxx
Étrendszükséglet, tápértékszükséglet megismerése.EmberMegismerésTestiÉtkezésIx
A cukor élettani hatásai.EmberMegismerésTestiÉtkezésIxx
Ismerd meg a cirkadián ritmust.EmberMegismerésTestiAlvás, pihenésIxx
Határozd meg a függőségeid.EmberMegismerésTestiFüggőségekIx
Test-tudatosítás. Pozitív Önkép kialakítása.EmberMegismerésTestiSzexualitásIxx
Anatómiai ismeretek szerzése.EmberMegismerésTestiSzexualitásIx
Intim nevelés (nemi betegségek, védekezés, nemi jellegzetességek, magömlés, menstruációs ciklus, várandósság).EmberMegismerésTestiSzexualitásIxx
Testápolás, bőrápolás, ápoltság.EmberMegismerésTestiSzemélyi higiénéIx
Túlzások, elméletek (pl. bőrápolási termékek, tisztálkodás, környezettudatosság, zero waste, kozmetikumok).EmberMegismerésTestiSzemélyi higiénéIx
Öltözködés (önkifejezés). Illemszabályok: öltözködés, öltözet megválasztása (dress code és típusai). Trendek, tábori ruházat. EmberMegismerésTestiSzemélyi higiénéIx
Tudatos csend megteremtése.EmberMegismerésTestiÉn-idő a mindennapokbanIx
Ki vagyok én? (második évtől egyéni)EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixx
Motivációk meghatározása.EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixxx
Tantárgyak, témák, tudományterületek, amik érdekelnek.EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixx
Mik az én prioriátasaim?EmberMegismerésLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.Ixxx
Az önuralom elmélyítése.EmberMegismerésLelkiÖnismeretIxx
Önismeret: önszabályozás, siker- és kudarctűrés, tolerancia, véleményelfogadás.EmberMegismerésLelkiÖnismeretIx
Érzelmi intelligencia fejlesztése.EmberMegismerésLelkiÖnismeretIxx
Önismeret: önmagunk kifejezésének fejlesztése (érzelmeim kifejezése, vélemény nyilvánítás, vita során reagálás, meghallgatás/figyelés...)EmberMegismerésLelkiÖnismeretIx
Párkapcsolat, ideálok, kommunikáció, szerelem, szakítás, randi tematikájú foglalkozásokon való részvétel.EmberMegismerésLelkiKapcsolataimIx
Családon belüli kapcsolataim.EmberMegismerésLelkiKapcsolataimIx
Személyiségtípusok megismerése.EmberMegismerésLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Önbizalom fejlesztése.EmberMegismerésLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Kihíváskezelési stratégiák megismerése (stresszkezelés).EmberMegismerésLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Időgazdálkodás és határidők.EmberMegismerésSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Tanulási stílusok, módszerek megismerése.EmberMegismerésSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Rutinok, szokások kialakítása.EmberMegismerésSzellemiIdőmenedzsmentIxxx
Olvass lelki, filozofikus, tudományos, irodalmi, pszichológiai műveket.EmberMegismerésSzellemiOlvasottság, műveltség.Ixx
Rutin követése 30 napig.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIxx
3-5 km szaladás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIxx
Nyújtó gyakorlatok alapos alkalmazása, nyújts kétszer egy nap.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIxx
Csapatjátékokban való részvétel.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIx
Napi 2 liter víz bevitele a szervezetbe. Reggeli hidratálás bevezetése.EmberTevékenységTestiÉtkezésIxx
Rendszeres gyümölcs- és zöldségfogyasztás.EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Figyelj a cukor bevitelre/iktasd ki a cukrot az étrendből/tarts cukormentes hétvége.EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Alkalmazd a meal prep-et (étkezéshez való előkészülés).EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Iktasd ki az édességet, nassolást, helyettesítsd gyümölccsel.EmberTevékenységTestiÉtkezésIx
Vezess személyes naplót.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIxx
Intim higiénia betartása.EmberTevékenységTestiSzexualitásIx
Arcápolás, haj és köröm ápolása, sminklemosás.EmberTevékenységTestiSzemélyi higiéné Ix
Tudatos én-idő a hétköznapokban: minden nap legyen min. 10 perced saját magadra (pl. hobby, meditáció, ima, relaxáció, séta stb.).EmberTevékenységTestiÉn-idő a mindennapokbanIx
Vegyél részt egy szakma bemutatóján. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. Ixx
Írd össze erősségeid és gyengeségeid.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxx
Olvass utána a példaképeidnek (pl. szentek).EmberTevékenységLelkiÖnismeretIx
EQ - Saját és mások érzelmeinek felismerése.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxx
Vezetőddel egyeztetve végezz el egy önnevelési gyakorlatot.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxxx
Szerezz meg egy általad választott különpróbát.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIxxx
Kapcsolatokról: foglalkozás, témázgatás, megosztások, anonim kérdésfelvetés (vezető, őrsi-raji).EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIx
Beszélgessetek a családon belüli kapcsolatokról.EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIxx
Ötletnapló vezetése/bullet journal.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIx
Hálanapló vezetése.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIxx
Személyiségtesztek kitöltése (Vérmérséklet, Mbti 16, Szeretetnyelv.)EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIxxx
Határidőnapló vezetése.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIx
Teendőlista írása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Tanulási módszerek megismerése és alkalmazása: 2 perces szabály, mély munka, Pomodoro-módszer.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIxx
Miniszokások és kulcsszokások kialakítása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIx
Ismerd meg Erdély ifjúsági lelkiségi mozgalmait (pl: IKE, FIF, ODFIE).Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIx
Ismerd meg a szentmise/istentisztelet liturgikus elemeit.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIx
Vegyél részt más felekezetek istentiszteleti alkalmán.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIIxx
Olvasd a napi evangéliumot (elmélkedéssel).Isten és emberMegismerés Szentírás-ismeretIIx
Ismerd meg az imastílusodat/imamódodat (pl. a Tanuljunk imádkozni c. könyv segítségével).Isten és emberMegismerés ImaIIxx
Rendszeres imaélet.Isten és emberMegismerés ImaIIx
Olvass korosztályodnak megfelelő lelki olvasmányt (pl. A Békés harcos útja, A Viskó, Kempis Tamás - Krisztus követése, Anselm Grün több könyve is. Református részen Gyökössy Endre, stb.)Isten és emberMegismerés Lelki olvasmányIIxx
Könyvek: Cseri Kálmán, Gyökössy Endre, Visky Ferenc, Varga LászlóIsten és emberMegismerés Lelki olvasmányII
A felfedező fogadalom és magyarázata a korosztályodnak megfelelő szinten.Isten és emberMegismerés Cserkész lelkiségIIxx
Vallási témájú beszélgetések nyomon követése (rádió, podcast, youtube videó). - pl. Papifrankó, Pál Feri atya. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIxx
Keresztény filmek nézése. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIxx
Lelki- vagy csendes napon való részvétel (pl. lelkigyakorlat).Isten és emberTevékenységÖkumenéIIxx
Vegyél részt őrsöddel egy egyházmegyei programon. Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Részvétel egy vallás táborban.Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Csapat, körzet, szövetségi Betlehemi Békeláng osztásán való részvétel.Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Vallási közösségben való részvétel. (pl. Ifik.) Isten és emberTevékenységKözösségi életIIx
Ima a hivatásomért.Isten és emberTevékenységImaIIxx
Ima a jövendőbelimért. Isten és emberTevékenységImaIIxx
Imádkozz együtt a családoddal.Isten és emberTevékenységImaIIx
Többnapos lelkigyakorlaton való részvétel. Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIxxx
Böjt (pl: hallgatás 1 napig, evés böjt, léböjt stb).Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIxx
Határozd meg a saját istenképeded. Akár alkoss!Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIx
Média: üzemeltesd csapatod facebook oldalát 1 hónapig (heti 1 poszt).Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIx
Tervezés és életvitel: tervezd meg egy hónapod költségvetését.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIxx
Tervezés és életvitel: hogy működnek a bankok, takarékok és kölcsönök?Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIx
Népszokások: eleveníts fel egy népszokást csapat szintjén.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIx
Nemzeti ünnep: csapatprogram szervezése, aminek az ünnep a keretmeséje.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIx
Népdalok: 5 újabb népdal.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxx
Kiemelkedő alakok: egy kortárs író/költő/művész megismerése + bemutatása.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxx
Néprajz: ismerj meg egy erdélyi tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxxx
Néprajz: ismerj meg egy más nemzethez tartozó tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIxxx
Olvass el egy magyar könyvet, nézd meg a róla készült filmet, elemezd, mutasd be.Ember és emberMegismerés MűveltségIIxxx
Nézz meg egy magyar filmet.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Nézz meg egy román filmet.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Ismerkedj meg egy kortárs művész munkásságával.Ember és emberMegismerés MűveltségIIxx
Vezesd az általad elolvasott könyvek listáját.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Őrsi könyvklub.Ember és emberMegismerés MűveltségIIx
Süss kenyeret.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIx
Próbálj ki 3 új receptet.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIx
Életút-interjú egy családtaggal/oral historyEmber és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIx
Félévente egy őrsi jótettEmber és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Ha nincs vezetői feladatod (őv, sőv), akkor keress megbízatást, akár forgóban is.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Főzz egy csapatrendezvényen.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Látogass el egy körzeti megbeszélésre.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Látogass meg egy másik felfedező rajt (más városban/körzetben), akár hétvégi program keretén belül.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIx
Vegyél részt és segíts egy gyülekezeti rendezvényen.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIxx
Vegyél részt egy lakóhelyen szervezett programon.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIxx
Látogass el egy megyébe a Kárpátokon túl/szórványvidékre.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIxx
ElsősegélyEmber és emberTevékenységEgészségügyIIxxx
Egészséges életmód: táplálkozásEmber és emberTevékenységEgészségügyIIxx
Tájékozódás (további 2 tájékozódási forma megismerése; geoláda; turistatérképes alkalmazás; segélykérés az erdőben).Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIIxxx
Látogass el egy, a körzetében működő csapathoz. Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIIx
Vegyél részt cserkészettől független szabadidős tevékenységen.Ember és környezeteMegismerés Természetünk és környezetünk megismeréseIIx
Szervezz egy őrsi/raji portyát vagy segíts a szervezésben.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIx
Csomók (legalább egy mentőcsomó ismerete és alkalmazása)Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIxxx
Hálózati alapismeretek - WIFI, LAN, alkalmazásokEmber és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIxx
Őrsöddel kapcsolódj be a JOTI-baEmber és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIx
Ismerd meg a ház-/lakásfenntartás költségi összetevőit.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIxx
Teendők szélsőséges időjárási viszonyok között.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIx
Menedékkészítés.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIxx
Vegyél részt legalább 2 portyán (téli-nyári, amiből az egyik vadónalvós és egy legalább 1500 m tengerszint feletti).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIx
Oltártűz készítéseEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIx
FaültetésEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIxx
Természet- és környezetvédelem, fenntarthatóság (szelektív hulladékgyűjtés; ökolábnyom csökkentése; műanyaghasználat csökkentése stb. min. három hónapon keresztül)Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIxxx
Fedezz fel egy új sportágat.EmberMegismerés TestiTestnevelés, SportIIx
Aktualizáld az edzéstervedet.EmberMegismerés TestiTestnevelés, SportIIx
A cukor élettani hatásai.EmberMegismerés TestiÉtkezésIIxx
Mi történik az agyban alvás közben, és mi történik, ha nem alszunk.EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIx
Meditáció/mindfulness.EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIx
Szerelemhormonok megismerése és hatásai.EmberMegismerés TestiSzexualitásIIxxx
Tudatos csend megteremtése.EmberMegismerés TestiÉn-idő a mindennapokbanIIx
Digitális detox.EmberMegismerés TestiÉn-idő a mindennapokbanIIxx
Ki vagyok én? (második évtől egyéni)EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Motivációk meghatározása.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Tantárgyak, témák, tudományterületek, amik érdekelnek.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Mik az én prioriátasaim?EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Honnan jöttem és merre tartok?EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Célok meghatározása.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Olvass utána a flow élménynek.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Mi számomra az érték? Mik az én értékeim?EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxx
Térképezd fel az érdeklődési köreidet, lehetséges jövőbeli munkahelyeket.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIxxx
Az önuralom elmélyítése.EmberMegismerés LelkiÖnismeretIIxx
Önismeret: önszabályozás, siker- és kudarctűrés, tolerancia, véleményelfogadás.EmberMegismerés LelkiÖnismeretIIx
Szexualitás, konfliktuskezelés, kommunikáció2 , bizalom, kötődés, hűség, szerelem elmúlása, tematikájú foglalkozásokon való részvétel.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIx
Ismerd meg a családodat. Örökölt próblémák. A család (rossz) mintái stb. Nevelési minták.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIx
Karaktererősségek megismerése (teszt).EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Önbizalom fejlesztése.EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Kihíváskezelési stratégiák megismerése (stresszkezelés).EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Olvass utána a nyomás, fókusz, halogatás témáknak.EmberMegismerés SzellemiIdőmenedzsmentIIxx
Olvass: mit, miért és mennyit? (mi a haszna, fact-checking, szerző és kiadó kiléte, konzumerizmus helyett a könyv, mint élmény és tudás)EmberMegismerés SzellemiOlvasottság, műveltség.IIx
Új sportág kipróbálása.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIxx
Új gyakorlatok bevitele a testnevelési rutinba.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIx
5-10 km szaladás, jótékonysági szaladás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIxx
Nyújtó gyakorlatok alapos alkalmazása, nyújts kétszer egy nap.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIxx
Csapatjátékokban való részvétel.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIx
Rendszeres kardiózás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIx
Fast food ételek minimális fogyasztása/elhagyása.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIxx
Iktasd ki az édességet, nassolást, helyettesítsd gyümölccsel.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIx
Kalóriaszámolás, figyelj rájuk.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIx
Vezess álomnaplót.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIIx
Meditáció, mindfulness.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIIxx
Kihívások: ne vásárolj (pl. ruhát) x ideig, ne élj valamivel x ideig (étel, szociális média, sorozatok, játék, tudatmódosító szerek, dohányzás, koffein, cukor, kapcsolatok, pornó, szex, önkielégítés).EmberTevékenységTestiFüggőségekIIxxx
Tudatos én-idő a hétköznapokban: minden nap legyen min. 10 perced saját magadra (pl. hobby, meditáció, ima, relaxáció, séta stb.).EmberTevékenységTestiÉn-idő a mindennapokbanIIx
Hol tudom elképzelni magam 5-10 év múlva? - kérdés megválaszolása. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIxx
1 éves terv készítése.EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIxx
Ismertess meg őrsöddel egy általad preferált foglalkozást. Interjú egy szakma képviselőjével. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIx
Hogy zajlik egy állásinterjú? EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim. IIx
Empátiagyakorlás, érzékenyítő feladatok végzése.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIx
Vezetőddel egyeztetve végezz el egy önnevelési gyakorlatot.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIxxx
Szerezz meg egy általad választott különpróbát.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIxxx
Előadások, tanácsadás, képzés (szakértő, körzeti).EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIIx
Kapcsolatfa felállítása.EmberTevékenységLelkiKapcsolataimIIx
Személyiségtesztek kitöltése (Eneagramm, Big5, Belbin, Disc.)EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIxxx
Az első három karaktererősséged alkalmazása a gyakorlatban.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIx
Határidők: részleges határidők felállítása, célok és részcélok konkretizálása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIx
To-do és Not-to-do listák együttes alkalmazása. Prioritizálás.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIxx
További tanulási módszerek megismerése és alkalmazása: olvasás technikák (szövegértés, skim reading, jegyzetek...).EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIx
Szokáspartner keresése. Napi rutin kialakítása.EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIx
Készíts rövid összefoglalót a keresztény vallás felekezeteiről.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIIx
Foglald össze vallásod főbb dogmáit.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIIxx
Ismerd meg egy világvallás elemeit és hátterét.Isten és emberMegismerés Vallási ismeretekIIIxx
Ismerd meg egy más vallás szertartását.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIIIxx
Ismerd meg az Erdélyben működő felekezetek (egyházjogilag nem hivatalos kis csoportok) jellemzőit.Isten és emberMegismerés ÖkumenéIIIx
Olvasd rendszeresen a Bibliát, Bibliaolvasó Kalauzt.Isten és emberMegismerés Szentírás-ismeretIIIx
Ismerd meg az imaformákat.Isten és emberMegismerés ImaIIIxx
Töltsd le a zsolozsma appot, és pár órát végezz el hetente.Isten és emberMegismerés ImaIIIxx
Olvass korosztályodnak megfelelő lelki olvasmányt (pl. A Békés harcos útja, A Viskó, Kempis Tamás - Krisztus követése, Anselm Grün több könyve is. Református részen Gyökössy Endre, stb.)Isten és emberMegismerés Lelki olvasmányIIIxx
Könyvek: Cseri Kálmán, Gyökössy Endre, Visky Ferenc, Varga LászlóIsten és emberMegismerés Lelki olvasmányIII
A felfedező fogadalom és magyarázata a korosztályodnak megfelelő szinten.Isten és emberMegismerés Cserkész lelkiségIIIxx
Általad választott lelki olvasmány elolvasása és bemutatása őrsödnek.Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIIxxx
Vallási témájú beszélgetések nyomon követése (rádió, podcast, youtube videó). - pl. Papifrankó, Pál Feri atya. Isten és emberTevékenységVallási ismeretekIIIxx
Ökumenikus imahéten való részvétel. Isten és emberTevékenységÖkumenéIIIxx
* Vallási közösségben való részvétel. (pl. Ifik.) *Isten és emberTevékenységKözösségi életIIIx
Vallásos témájú túrán való részvétel (pl. ferences biciklitúra).Isten és emberTevékenységKözösségi életIIIxx
Szervezz őrsöddel egy lelki alkalmat a csapatnak. Isten és emberTevékenységKözösségi életIIIx
Ima a hivatásomért.Isten és emberTevékenységImaIIIxx
Ima a jövendőbelimért. Isten és emberTevékenységImaIIIxx
Imádkozz együtt a családoddal.Isten és emberTevékenységImaIIIx
Válassz egy imaszándékot, és egy hónapon át minden nap imádkozz érte.Isten és emberTevékenységImaIIIxxx
Zarándoklaton való részvétel (pl. Márianosztra, El Camino, Csíksomlyó).Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIIxx
Havi lelki tükör (szentgyónás). Ha felekezetedben nincs gyónás, akkor beszélgess havonta a lelki vezetőddel. Legyen lelki vezetőd a csapatból, vagy a lelkészed a gyülekezetedből.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIIx
Készíts házi szentélyt.Isten és emberTevékenységLiturgikus életIIIx
Média: tudatos médiahasználat.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxxx
Társadalom: egy társadalmi probléma megismerése.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxxx
Politika: irányzatok megismerése.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIx
Politika: ismerd meg településed közigazgatását.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxx
Politika, közigazgatás: amennyiben lehetésges, hallgass meg egy községi/városi tanácsülést.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIx
Ügyintézés: segíts a számlák befizetésében.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxx
Tervezés és életvitel: pénzügyi tudatosság, takarékosság.Ember és emberMegismerés Társadalmi ismeretekIIIxx
Népszokások: eleveníts fel egy népszokást körzet szintjén.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIx
Nemzeti ünnep: csapat-/körzeti program szervezése, aminek az ünnep a keretmeséje.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIx
Népdalok: 5 újabb népdal.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxxx
Kiemelkedő alakok: település/környék híres szülöttjének megismerése.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxx
Magyarság: ismerd lakóhelyed magyar lakosságának helyzetét, helyi történelmét, létszámát, közéletét.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxx
Néprajz: ismerj meg egy kárpát-medencei tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxxx
Néprajz: ismerj meg egy más nemzethez tartozó tájegységet, szervezz(etek) őrsi portyát egy jellegzetes vidékre.Ember és emberMegismerés Hazám és nemzetemIIIxxx
Európában beszélt nyelvek: nyelvcsaládok, nyelvrokonságokEmber és emberMegismerés EurópaiságIIIxx
Európában beszélt nyelvek: ismerj meg és mutass be egy nyelvcsaládot és országaitEmber és emberMegismerés EurópaiságIIIxx
Díjak: állami díjak (román és magyar, Kossuth, Széchenyi, Jászai stb.)Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxx
Olvass el egy más európai országból származó könyvet, nézd meg a róla készült filmet, elemezd, mutasd be.Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxxx
Vegyél részt egy könyvbemutatón.Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxx
Retorika és érveléstan megismerése.Ember és emberMegismerés MűveltségIII
Olvass el egy világirodalmi könyvet, nézd meg a róla készült filmet, elemezd, mutasd be.Ember és emberMegismerés MűveltségIIIxx
Készítsd el egy másik nemzet ételét, lásd vendégül családod/őrsöd/barátaid.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Próbálj ki 3 új receptet.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Asszertív kommunikáció elsajátítása.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Helyes konfliktuskezelés elsajátítása.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIxx
Látogass meg/hívj fel egy rokont, akit amúgy nem szoktál.Ember és emberTevékenységCsaládom és barátaimIIIx
Félévente egy őrsi jótettEmber és emberTevékenységCserkészközösségemIIIx
Ha nincs vezetői feladatod (őv, sőv), akkor keress megbízatást, akár forgóban is.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIx
Vállald el a logisztikát egy csapatrendezvényen (beszerzés, szállítás stb.).Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIxx
Segíts egy csapat-/körzeti rendezvény lebonyolításában.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIx
Segíts a toborzás lebonyolításában.Ember és emberTevékenységCserkészközösségemIIIxx
Önkénteskedj egy helyi rendezvényen.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxxx
Önkénteskedj egy gyülekezeti rendezvényen.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxx
Ruha/étel/ajándékgyűjtést. Szervezd meg az adományok eljutását a rászorulókhoz.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIx
Látogass meg egy köztiszteletnek örvendő személyt, készíts interjút (oral history).Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxxx
Véleményezz egy társadalmi problémát a környékről, és próbálj megoldást keresni rá.Ember és emberTevékenységEgyházközségem/gyülekezetem és lakóhelyem IIIxx
ElsősegélyEmber és emberTevékenységEgészségügyIIIxx
Végezz el egy elsősegély-kurzustEmber és emberTevékenységEgészségügyIIIxx
Ismerd meg lakóhelyeden egy emlékmű/épület múltját, mutasd be őrsödnek.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Csomók: újabb mentőcsomó ismerete és alkalmazása.Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Számítogépes ismeretek: multimédiás feladat megvalósítása(toborzó videó készítése, őrsi film, csapatképek rendszerezése, népdalok gyűjtése, recept készítése képekkel/szöveggel).Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Számítógépes ismeretek (netbank ismerete, internetes utalások).Ember és környezeteMegismerés Épített környezetünk megismeréseIIIxx
Planetárium/csillagvizsgáló meglátogatása vagy csillagtúrán való részvételEmber és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIII
Látogass meg egy lakóhelyedhez közeli nemzeti parkot.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIxx
Készíts el egy extrém építményt (őrsi hintaágy, fára épített kuckó).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIxx
Vegyél részt táborhelyszemlén.Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIx
Egy szakági redezvényen való részvétel (ha odanő a Szövetség).Ember és környezeteTevékenységTermészetes környezetünkkel kapcsolatos feladatokIIIxx
Félmaraton/maraton történeti hátterének megismerése és felkészülési módok.EmberMegismerés TestiTestnevelés, SportIIIxx
Próbáld ki az IKÉ-t a mindennapjaidban (Időben Korlátozott Étkezés) - időszakos böjt, vagyis figyelni arra, hogy ugyanazokban az időkben történjen az étkezés, és ezek között ne legyen nassolás.EmberMegismerés TestiÉtkezésIIIxx
Alvási stílusok (8 óra beosztása).EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIIx
Meditáció/mindfulness.EmberMegismerés TestiAlvás, pihenésIIIx
Általános dopamin detox.EmberMegismerés TestiÉn-idő a mindennapokbanIIIxx
Térképezd fel az érdeklődési köreidet, lehetséges jövőbeli munkahelyeket.EmberMegismerés LelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim, gyökereim.IIIxxx
Kötődési mintáim feltérképezése.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIIxx
Őrsi szeretetnyelv.EmberMegismerés LelkiKapcsolataimIIIxx
Az önvédő mechanizmusok megismerése.EmberMegismerés LelkiSzemélyiséglélektanIIIxx
Összegezd az elmúlt időt - időlog.EmberMegismerés SzellemiIdőmenedzsmentIIIx
Nyitott álláspontok kialakítása: élet általános területei (kocsmatémák). (homoszexualitás, vallás, abortusz, szex házasság előtt, migráns, politika)EmberMegismerés SzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Félmaraton/maraton, jótékonysági szaladás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIIxx
Rendszeres kardiózás.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIIx
Egy extrém sport kipróbálása.EmberTevékenységTestiTestnevelés, SportIIIxx
Húsmentes hónap tartása/böjt időszak alatt ne egyél húst/tartsd meg a "meatless Monday"-tEmberTevékenységTestiÉtkezésIIIxx
Figyelj a cukor bevitelre/iktasd ki a cukrot az étrendből/tarts cukormentes hétvége.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIIx
Alkalmazd a meal prep-et (étkezéshez való előkészülés).EmberTevékenységTestiÉtkezésIIIx
Kalóriaszámolás, figyelj rájuk.EmberTevékenységTestiÉtkezésIIIx
Meditáció, mindfulness.EmberTevékenységTestiAlvás, pihenésIIIxx
Kihívások: ne vásárolj (pl. ruhát) x ideig, ne élj valamivel x ideig (étel, szociális média, sorozatok, játék, tudatmódosító szerek, dohányzás, koffein, cukor, kapcsolatok, pornó, szex, önkielégítés).EmberTevékenységTestiFüggőségekIIIxxx
Tudatos én-idő a hétköznapokban: minden nap legyen min. 10 perced saját magadra (pl. hobby, meditáció, ima, relaxáció, séta stb.).EmberTevékenységTestiÉn-idő a mindennapokbanIIIx
3-5 éves terv készítése.EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim.IIIx
Ismertess meg őrsöddel egy általad preferált foglalkozást. Interjú egy szakma képviselőjével. EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim.IIIx
Hogy zajlik egy állásinterjú? EmberTevékenységLelkiAlap kérdések az életemben. Alapjaim/gyökereim.IIIx
Vezetőddel egyeztetve végezz el egy önnevelési gyakorlatot.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIIxxx
Szerezz meg egy általad választott különpróbát.EmberTevékenységLelkiÖnismeretIIIxxx
Ismerd fel önvédő mechanizmusaid.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIIx
Az első három karaktererősséged újszerűen való alkalmazása.EmberTevékenységLelkiSzemélyiséglélektanIIIx
A-B terv/helyettesítő-könnyített verziók (megvalósítási szándék).EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIIx
Évrendező füzet használata (Year Compass).EmberTevékenységSzellemiIdőmenedzsmentIIIxx
Olvass a következő témákban: boldogság, elégedettség, szabadság, lét értelme, szeretet, hatalom, Isten, születés-halál, barátság stb.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Nyitott álláspontok kialakítása. Járj utána a következő témáknak az élet általános területeiről: homoszexualitás, vallást, abortusz, szex házasság előtt, migráns, politika.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Tartsatok disputát az őrsben.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIxx
Források ellenőrzése, alátámasztás, tudományos szemszögek felkutatása, ellenőrzése.EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Kapcsolódj be a körülötted lévő világba!EmberTevékenységSzellemiOlvasottság, műveltség.IIIx
Szótár (HU-RO-ENG)
HUNROMENG
kiscserkészlupișorcub
kiscserkész rajhaita lupișorilorcub pack
kiscserkész vezetőliderul lupișorilorcub leader
őrspatrulăpatrol
őrsvezetőlider de patrulăpatrol leader
vándorsenioriranger/rover
csapatgrupăgroup
rajtrupătroop
rajvezetőlider de trupătroop leader
csapatvezetőlider de grupăgroup leader
körzetsecție, județdistrict
cserkészetcercetășiescouting
nyakkendőeșarfăneckerchief, scarf
nyakkendőgyűrűinel pentru eșarfăwoogle
egyenruhauniformăuniform
iránytűbusolăcompass
hálózsáksac de dormitsleeping bag
hátizsákrucsacbackpack
zseblámpalanternăflashlight
sátorcorttent
tűzhelyaragaz de tabărăcamp cooker
balta, fejszetopor, secureaxe
fűrészferăstrăusaw
ásólopatăspade
bicskabriceagpocket knife
madzagsfoarăcord
kötélfrânghierope
száldzsekijachetă de vântanorak
gumicsizmacizme de gumărubber boots
evőeszköztacâmuricutlery
gyufachibritmatches
tűzgyújtófiresteel
őrsgyűlésactivitate de patrulăpatrol meeting
túradrumețiehike/trek
portyadrumeție de 24 oreovernight hike
tábortabărăcamp
altábortabără adiacentăsubcamp
sátor felállításaa instala un cortputting up a tent
tábortűzfoc de tabărăcampfire
Imák
Foglalkozás előtti ima

Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulunk Tehozzád munkánk kezdetén. Nagyra törők céljaink, de gyarló a mi erőnk. Kérünk ezért, minden erőnek forrása, támaszd meg a mi gyengeségeinket, és tedd eredményessé munkánkat, hogy azzal, amit tanulunk, a Te dicsőségedet szolgáljuk, hazánknak és embertársainknak javára lehessünk. Add, hogy megalkuvás nélkül törekedjünk a jellemes életre, és szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjunk. Ámen.

Foglalkozás utáni ima

Hálát adunk, Urunk az imént vett jókért. Erős a szándékunk, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomukban. Add szándékunkra áldásodat! Ámen.