Segédőrsvezető-képzés (SŐVK)

A segédőrsvezető-képzés a vezetőképzés egyik fontos állomása, amely élményt és tudást nyújt a résztvevő cserkésznek. Nem terheli az őrsvezető-képzés nehéz feladataival a képzés résztvevőit, de mindenképpen kemény kihívás elé állítja őket. A képzésnek két fő célja van:

  1. olyan cserkészeket neveljen ki, akik az őrsben „jobb kezei” lehetnek az őrsvezetőnek, egyes esetekben akár az őv-től kapott munkaterv alapján képesek legyenek megtartani egy őrsi foglalkozást.
  2. olyan élményt nyújtson a cserkész korosztálynak, amitől lelkesedése a cserkészet iránt megnő és aktív tagként megmarad a mozgalomban.

Ezen képzés többnyire 6-7. osztályos cserkészeknek szól. Egy előhétvégéből, egy 10 napos táborból, egy utóhétvégéből és egy ezek között kiosztott feladatsor megoldásából áll.

Őrsvezetőképzés (ŐVK)

Az őrsvezetőképzés egy komplex vezetőképzési folyamat, ami egy év leforgása alatt arra készíti fel a serdülő cserkészeket, hogy vezetettekből vezetőkké váljanak. A képzés egy nagy kihívás, amely komoly munkát, elméleti és gyakorlati cserkésztudást, felkészültséget igényel. A képzésnek két fő célja van:

  1. Minden résztvevőnek, aki elvégzi és képesítést kap, el kell tudnia vezetni egy őrsöt, foglalkozásokat kell tudnia tartani, és minimum egy teljes cserkész évi tevékenységet biztosítania kell számukra. Egyszerűbben fogalmazva teljes felelősséget kell tudnia vállalni egy őrs vezetéséért.
  2. Egyéni fejlődést biztosít minden résztvevő számára mind elméleti, mind gyakorlati tudás szempontjából.

Az őrsvezetőképzés a 14-16 éves korosztályt célozza meg, de bizonyos esetekben ez az intervallum kitágulhat 13-18 évre is. A képzés négy előhétvégéből, egy 10 napos táborból, egy utóhétvégéből és kiosztott feladatokból áll.

Segédvezető-képzés (SVK)

A segédvezető-képzés már felnőtteknek szóló vezetőképzés. A segédvezetőnek már jogi kötelességei is vannak. Szövetségünkben az alsó korhatár a tábor idejéig betöltött 20 év.

Segédvezető-képzést is minden évben hirdetünk, bár nem minden évben az RMCSSZ szervezi meg. A képzés 2 előhétvégéből, egy 11 napos táborból, egy utóhétvégéből, és ezek között sok megoldandó feladatból áll.

A képzésnek a fő célja, hogy a képesítést kapott cserkész egy azonos korosztályú rajt (20-30 fő) irányítani tudjon kellő szakmaisággal.

Felnőtt őrsvezetőképzés (FŐVK)

A felnőtt őrsvezetőképzés az őrsvezetőképzés folyamatát sűríti bele 4 hétvégébe. Ez a képzés felnőtteknek szól, akik valamilyen okból kifolyólag nem végezték el az őrsvezetőképzést tizenéves korukban, de őrsvezetők szeretnének lenni. A teljes időtartam alatt a felnőttek mind elméleti, mind gyakorlati tudásátadásban részesülnek. A képzés elvégzése után a résztvevő felnőtt őrsvezetői képesítést kap.

Felnőttképzés (FK)

A felnőttképzés a cserkészet iránt érdeklődő nem cserkész felnőtteket célozza meg. A képzés egy vagy igény szerint több hétvégéből álló képzés, amely által belátást nyer a résztvevő a cserkész mozgalomba, ennek működésébe, módszereibe és céljaiba.

Pedagógusképzés

A pedagógusképzés célja, hogy a résztvevők egy 20 órás (egy hétvégés) képzés során megismerkedjenek a cserkészettel, a mozgalom elemeivel, felépítésével, működésével, az általunk használt módszertannal és a magyar cserkészet hagyományaival. A képzés módszertani, elméleti és gyakorlati iránymutatást ad a cserkészmunka elkezdésének lehetőségére a saját közösségen belül, továbbá az aktív cserkészcsapatokhoz való csatlakozáshoz.

Cserkészeknek

Segédőrsvezető-képzés (SŐVK)

A segédőrsvezető-képzés a vezetőképzés egyik fontos állomása, amely élményt és tudást nyújt a résztvevő cserkésznek. Nem terheli az őrsvezető-képzés nehéz feladataival a képzés résztvevőit, de mindenképpen kemény kihívás elé állítja őket. A képzésnek két fő célja van:

  1. olyan cserkészeket neveljen ki, akik az őrsben „jobb kezei” lehetnek az őrsvezetőnek, egyes esetekben akár az őv-től kapott munkaterv alapján képesek legyenek megtartani egy őrsi foglalkozást.
  2. olyan élményt nyújtson a cserkész korosztálynak, amitől lelkesedése a cserkészet iránt megnő és aktív tagként megmarad a mozgalomban.

Ezen képzés többnyire 6-7. osztályos cserkészeknek szól. Egy előhétvégéből, egy 10 napos táborból, egy utóhétvégéből és egy ezek között kiosztott feladatsor megoldásából áll.

Őrsvezetőképzés (ŐVK)

Az őrsvezetőképzés egy komplex vezetőképzési folyamat, ami egy év leforgása alatt arra készíti fel a serdülő cserkészeket, hogy vezetettekből vezetőkké váljanak. A képzés egy nagy kihívás, amely komoly munkát, elméleti és gyakorlati cserkésztudást, felkészültséget igényel. A képzésnek két fő célja van:

  1. Minden résztvevőnek, aki elvégzi és képesítést kap, el kell tudnia vezetni egy őrsöt, foglalkozásokat kell tudnia tartani, és minimum egy teljes cserkész évi tevékenységet biztosítania kell számukra. Egyszerűbben fogalmazva teljes felelősséget kell tudnia vállalni egy őrs vezetéséért.
  2. Egyéni fejlődést biztosít minden résztvevő számára mind elméleti, mind gyakorlati tudás szempontjából.

Az őrsvezetőképzés a 14-16 éves korosztályt célozza meg, de bizonyos esetekben ez az intervallum kitágulhat 13-18 évre is. A képzés négy előhétvégéből, egy 10 napos táborból, egy utóhétvégéből és kiosztott feladatokból áll.

Segédvezető-képzés (SVK)

A segédvezető-képzés már felnőtteknek szóló vezetőképzés. A segédvezetőnek már jogi kötelességei is vannak. Szövetségünkben az alsó korhatár a tábor idejéig betöltött 20 év.

Segédvezető-képzést is minden évben hirdetünk, bár nem minden évben az RMCSSZ szervezi meg. A képzés 2 előhétvégéből, egy 11 napos táborból, egy utóhétvégéből, és ezek között sok megoldandó feladatból áll.

A képzésnek a fő célja, hogy a képesítést kapott cserkész egy azonos korosztályú rajt (20-30 fő) irányítani tudjon kellő szakmaisággal.

Felnőtt őrsvezetőképzés (FŐVK)

A felnőtt őrsvezetőképzés az őrsvezetőképzés folyamatát sűríti bele 4 hétvégébe. Ez a képzés felnőtteknek szól, akik valamilyen okból kifolyólag nem végezték el az őrsvezetőképzést tizenéves korukban, de őrsvezetők szeretnének lenni. A teljes időtartam alatt a felnőttek mind elméleti, mind gyakorlati tudásátadásban részesülnek. A képzés elvégzése után a résztvevő felnőtt őrsvezetői képesítést kap.

Mindenkinek

Felnőttképzés (FK)

A felnőttképzés a cserkészet iránt érdeklődő nem cserkész felnőtteket célozza meg. A képzés egy vagy igény szerint több hétvégéből álló képzés, amely által belátást nyer a résztvevő a cserkész mozgalomba, ennek működésébe, módszereibe és céljaiba.

Pedagógusképzés

A pedagógusképzés célja, hogy a résztvevők egy 20 órás (egy hétvégés) képzés során megismerkedjenek a cserkészettel, a mozgalom elemeivel, felépítésével, működésével, az általunk használt módszertannal és a magyar cserkészet hagyományaival. A képzés módszertani, elméleti és gyakorlati iránymutatást ad a cserkészmunka elkezdésének lehetőségére a saját közösségen belül, továbbá az aktív cserkészcsapatokhoz való csatlakozáshoz.