Szent György a cserkészek védőszentje

Szent György tisztelete nagyon hamar elterjedt a világban. Így az angol uralkodóháznak is patrónusa lett. Ezért lord Robert Baden-Powell a világ főcserkésze a cserkészet védőszentjének Szent György lovagot választotta. Tanításaiban többször kijelentette, hogy a cserkészet legfőbb célja a régi lovagi erények felelevenítése. Erről így ír (idézet a Mi Lapunk 1925. júniusi számának 82-83. oldaláról): „A cserkészet mintaképe Szent György. …Rám bízták a feladatot, hogy a különböző országok cserkészeit felsorakoztassam Anglia zászlaja alá és elfogadtassam velük védőszentül Szent Györgyöt, mert Ő Anglia védőszentje. …Én sohasem gondoltam ilyesmire. Az elvek, melyeket Szent György jelképez minden cserkésznek ajánlhatók és ők elfogadhatják ezt a mintaképet akár keresztény vallásúak, akár Krisztus követői. A nem keresztény vallásban gyakran találunk ép oly hősies jellemeket és fenséges ideálokat, mint a kereszténységben. …Ha egy fiú másokat segíteni igyekszik (amint ezt jelképezi a Szent György által megszabadított hercegnő története) akkor megismeri az igazi nagyságot, mert bátorságának jelét nem egy önző cél érdekében adta, hanem tette ezt felebarátjának érdekében.

Szent György tehát megvalósítja a cserkészet négy főtulajdonságát, ami a 10 törvényünk alapja:

 1. a JELLEMET, bátorságával, önfeláldozásával és határozottságával,
 2. az EGÉSZSÉGET, erejével és férfiasságával,
 3. az ÜGYESSÉGET, segédeszközeinek használatával,
 4. a MÁSOK SEGÍTÉST.
Szent György élete:

György lovag Kappadokiában lévő Nicimediában egy előkelő keresztény családban született. pontos dátumát nem ismerjük, valószínűleg 256 és 285 között. A kereszténységben Georgiosz (földművelő) nevet kapta. Már fiatalon katona a 284-305 között uralkodó Diocletianus császár seregében, ahol hamarosan magas rangú tiszt lett. A császár szűkebb környezetéhez tartozott. Keresztény voltát soha nem titkolta, vagyonát a szegények között osztotta szét, segítette keresztény társait. A császár uralkodása elején még megtűrte a keresztényeket, később üldözni kezdte őket. Amikor György nem tagadta meg a kereszténységet, börtönbe vetette.

A legenda szerint ott megjelent előtte az Úr és mondta neki, hogy fogsága 7 évig fog tartani, kínozni fogják, háromszor hal meg, de életre kel. Valószínűleg 303. április 23-án lefejezték Lyddis városában. Szenté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri. Egyike a leghíresebb „katona szenteknek” és a tizennégy „segítőszentnek”.

Életéhez sok más legenda is fűződik, melyek közül a legismertebb a sárkány története: A líbiai Silena város tavában egy rettegett sárkány lakott. Mindennap egy fiatalembert követelt. Amikor már elfogytak a fiatalok, a királykisasszonyra került a sor, aki nagy sírással várta, hogy a sárkány őt is felfalja. Arra jött szép lován György lovag, aki megsajnálta a királykisasszonyt és megígérte, hogy megszabadítja őt a sárkánytól. A tóból kimászó sárkányra hatalmas lándzsájával olyan nagyot sújtott, hogy az összeesett. Ekkor elkérte a királykisasszonytól az övét, azzal megkötözte a sárkányt, s így vonszolta be a városba. Ott a nagy ünneplés közepette kardjával levágta a sárkány fejét. Így szabadította meg a várost a sárkánytól.

Régi magyar emléke olvasható két helyen is: a Leganda Aurela-ban és az Erdély Kódex-ben. Tisztelete Magyarországon a magyarság és a kereszténység kapcsolatán át, először a bizánci, majd a nyugati egyház hatására honosodott meg. Egy példa erre: Szent István Koppány pogány lázadását a kereszt, Szent Márton püspök és Szent György zászlaja alatt verte le.

 • Kik a szentek? Szent György legendája: https://www.youtube.com/watch?v=njP5Td2va5s
 • Bi-Pi: a cserkészet 4 fő tulajdonsága Szent György lovag életében.
 • Pantomim vagy szerep előadása.
 • Szent György napi közmondások és népi megfigyelések.
 • Kik a szentek? Szent György élete. Legendájának kialakulása.
 • Bi-Pi: a cserkészet 4 fő tulajdonsága Szent György lovag életében.
 • Szent György napi szokások: Tejbemérés, Harmatszedés
KCS korosztály
Cserkész korosztály
 • Kik a szentek? Szent György legendája: https://www.youtube.com/watch?v=njP5Td2va5s
 • Bi-Pi: a cserkészet 4 fő tulajdonsága Szent György lovag életében.
 • Pantomim vagy szerep előadása.
 • Szent György napi közmondások és népi megfigyelések.
Felfedező korosztály
 • Kik a szentek? Szent György élete. Legendájának kialakulása.
 • Bi-Pi: a cserkészet 4 fő tulajdonsága Szent György lovag életében.
 • Szent György napi szokások: Tejbemérés, Harmatszedés