A Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) az egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezet Erdélyben. A Szövetség 1990-ben való megalakulása óta folyamatos népszerűségnek örvend. A nevelői munkát 58 aktív cserkészcsapatban, közel 2000 taggal és 200 felnőtt vezetővel végezzük napi, illetve heti rendszerességgel. Tevékenységeink cserkész körzetekben, cserkészcsapatokban, illetve azon belül őrsökben (7-8 személyes csoportosulásokban) zajlanak.

Jövőképünk

A magyar cserkészmozgalom célja és egyben az RMCSSZ jövőképe, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek.

Küldetésünk (missziónk)

Annak érdekében, hogy elérjük víziónkat, ifjúságnevelést végzünk 7 éves kortól minden korosztályban, sajátos, nem-formális módszerekkel, a helyi közösséggel együttműködve.

Ez alapján a misszió egy alternatív nevelés körül bontakozik ki, mely által az RMCSSZ szerepet vállal a társadalmi életben olyan módon, hogy annak fejlődését, értékközpontúságát elősegítse, megőrizze. Ennek érdekében a következőket tűzte ki céljául:

  • A cserkészet megalapítójának, Robert Baden-Powellnak szellemében élni és munkálkodni.
  • A tíz cserkésztörvény szellemében az Isten, haza és embertárs iránti szeretetre és tiszteletre nevelni, valláserkölcsi alapon.
  • A magyarság történelmi és kulturális értékeinek védelme, ápolása és népszerűsítése.
  • A cserkészmozgalom népszerűsítése és terjesztése.
  • Tagjainak testi, lelki, szellemi és szociális képességeinek elősegítése.
  • A társadalom számára felelős, példamutató és áldozatkész polgárok nevelése, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása mellett.
  • A természet és a környezet védelme.