„A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, mely mindenki számára nyitott, származásra és emberfajtára való tekintet nélkül. A mozgalom célját, elveit és módszereit az alapító lord Robert Baden-Powell határozta meg.” (WOSM Fundamental Principles – 1989. február)

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 40 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak.

A cserkészet alapelve

Istenhitre alapozott neveléssel rávezetni a fiatalokat a lelki és szellemi értékek megbecsülésére, életükben és környezetükben azok megvalósítására. Ezt az életprogramot a cserkészfogadalom és a tíz pontból álló cserkésztörvény fogalmazza meg.

A cserkészmozgalom célja

, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. A helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

Mind ehhez saját nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll:

 • a kisközösségi (őrsi) rendszer,
 • fogadalom és törvények,
 • a cselekedve tanulás,
 • folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben,
 • a kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra.

A cserkészet pedagógiai alapjait több, mint 100 éve fektette le az angol Robert Baden-Powell, de a kiscsoportos rendszeren és cselekedve tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha!

A 10 cserkésztörvény
 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
 3. A cserkész, ahol tud, segít.
 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
 8. A cserkész vidám és meggondolt.
 9. A cserkész takarékos.
 10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A cserkészet 1907-es születése óta a világ összes cserkésze fogadalmat tesz, hogy megfelel a cserkészet eszméinek és betartja a cserkésztörvényt. A magyar cserkészfogadalom szövege:

„Én …. fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. Isten engem úgy segítsen!”

A kiscserkész-törvények a következők:
 1. A kiscserkész engedelmes.
 2. A kiscserkész segítőkész és szereti a rendet.

A kiscserkész-ígéret: A kiscserkész-jelöltek megfelelő felkészülés után vezetőik és kiscserkész testvéreik jelenlétében ígéretet tesznek. A kiscserkész-jelöltek ígérettételükkel vállnak kiscserkészekké. A kiscserkészeket fiatal cserkészjelölteknek tekintjük. A kiscserkész-ígéret a cserkészfogadalom elővételezése. A kiscserkész-ígéret szövege a következő:

„Én, (ígérettevő neve) ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkész törvényeket, és ezeket mindenkor megtartom.”

A 10 cserkésztörvény
A 10 cserkésztörvény
 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
 3. A cserkész, ahol tud, segít.
 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
 8. A cserkész vidám és meggondolt.
 9. A cserkész takarékos.
 10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
Fogadalom szövege

A cserkészet 1907-es születése óta a világ összes cserkésze fogadalmat tesz, hogy megfelel a cserkészet eszméinek és betartja a cserkésztörvényt. A magyar cserkészfogadalom szövege:

„Én …. fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. Isten engem úgy segítsen!”

A kiscserkész-törvények
A kiscserkész-törvények a következők:
 1. A kiscserkész engedelmes.
 2. A kiscserkész segítőkész és szereti a rendet.
Igéret szövege

A kiscserkész-ígéret: A kiscserkész-jelöltek megfelelő felkészülés után vezetőik és kiscserkész testvéreik jelenlétében ígéretet tesznek. A kiscserkész-jelöltek ígérettételükkel vállnak kiscserkészekké. A kiscserkészeket fiatal cserkészjelölteknek tekintjük. A kiscserkész-ígéret a cserkészfogadalom elővételezése. A kiscserkész-ígéret szövege a következő:

„Én, (ígérettevő neve) ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkész törvényeket, és ezeket mindenkor megtartom.”