Dobri János Kolozsvár

lelkész, iskolai évei alatt ismerkedett meg a cserkészmozgalommal és lett híve és elkötelezettje az ifjúság nevelésének. Brassóban sikeres őrsvezető volt majd Kolozsváron az egyetemi cserkészettel foglalkozott.

Gaál Sándor Sepsiszentgyörgy

tanár és cserkészparancsnok 1949. április 24-én született Havadtőn. 1974-ben végzett a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán, fizika- kémia szakon. Élete legnagyobb részét a közösségért végzett munka töltötte ki, amelyet nagy szeretettel, Isten, haza és embertárs iránti tisztelettel végzett, így téve eleget a II. Cserkésztörvénynek.

Kovács Lajos Kolozsvár

hűen megélte azt amit tanított: “Ami igazán fontos és hozzánk tartozik, senki sem veheti el!”

1938. november 17. én született Kolozsváron. Ebben a városban nevelkedett és végezte iskoláit. Ő volt családjában az első aki elvégezte a hetedik osztályt, első aki leérettségizett, első aki továbbtanult, első aki egyetemet végzett, az utolsó aki szerette a földet.

Kovács Nemere Kolozsvár

Brassai rajongó. Kezdetben tanulója, majd az idők vége felé aligazgatója a nagyhírű iskolának. Filozófia szakos bölcsész. Újságíró. Az Ifjúmunkás népszerű rovatvezetője és közösségszervezője a változásig. Utána a jogutód-lap, a Cimbora munkatársa

Puskás Lajos Kolozsvár

az a szellemiségű egyén, aki úgy érezte tennie kell a társadalomért, mert minden egyes megmozdulás a hazát, a nemzetet, az emberiséget szolgálja, ha azt tiszta szívvel és szereteten alapuló meggyőződéssel végzi az ember. Ahhoz a generációhoz tartozott, melynek tagjai a XX. század első évtizedében születtek, és az impériumváltás után, a húszas években kerültek a romániai egyetemek falai közé.

Tankó Albert Székelyudvarhely

életét a fiatalságnak szentelte, már tanítóként Kecseten próbálta a gyerekeket az öntudatosságra, a fegyelemre és az egymás iránti szeretetre nevelni. Berci bácsinak nagyon fontos volt a hagyományápolás, érdekelték a népi értékek, ezért is hozott létre egy tánccsoportot.