Dobri János

Dobri János

Lelkész, iskolai évei alatt ismerkedett meg a cserkészmozgalommal és lett híve és elkötelezettje az ifjúság nevelésének. Brassóban sikeres őrsvezető volt majd Kolozsváron az egyetemi cserkészettel foglalkozott. Az 1937-ben megszűntetett cserkészet újraszervezésével bízták meg 1940. őszén és a Magyar Cserkészszövetség Észak-Erdélyi megbízottja lett. Őrsvezetőképzőt és cserkésztiszti tábort szervezett Kolozsváron, majd Besztercén vezetőképző tábort indított. Élete egy részét barakkokban töltötte, (front, kényszermunka tábor….) hiszen minden politikai változás alkalmával letartóztatták. 1969-ben a kerekdombi egyházközség megválasztotta lelkipásztorának, ahol templomot épített és beindította az IFI keresztyén ifjúsági csoportot, melynek belső viszonyrendszere a cserkészpedagógia elvein alapult. A gyülekezetben megalakuló cserkészcsapat halála után felvette a Dobri János cserkészcsapat nevet.