Erdélyben az első cserkészcsapat 1911-ben alakult meg Székelyudvarhelyen, a Református Kollégiumban, Z. Sebess József testnevelő tanár vezetésével. Három év múlva már 84 cserkésszel tevékenykedett a csapat. Ez idő alatt a székelyudvarhelyi főreáliskolában, a marosvásárhelyi Református Kollégiumban, a kolozsvári Református Kollégiumban, a gyulafehérvári gróf Majláth Gusztáv róm. kat. főgimnáziumban is fogadalmat tettek az első cserkészek.

A világháború szétzilálta a kezdeményezéseket. A csapatok újjászervezésére csak 1922–23-ban került sor, a főhatalom megváltozása után. A harmincas évek elejére szinte Erdély minden magyar tannyelvű gimnáziummal rendelkező városában tevékenykedtek cserkészcsapatok, mint Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Temesvár. A II. világháború azonban ismét nehézségeket hozott, ezt követően a megszilárduló totalitárius rendszer mindenhol leszámolt a cserkészettel. A mozgalom vezetői, tagjai fekete listákra kerültek. Cserkészvezetők százai járták meg a börtönöket, munkatáborokat, kényszermunka-telepeket.

Az erdélyi cserkészmozgalom az 1989-es rendszerváltást követően, az első romániai ifjúsági és civil szervezetként alakult újjá. 1990 februárjában elsőként Székelyudvarhelyen, majd Kolozsváron alakult cserkészcsapat, létrejönnek a mai Budvár, illetve Apáczai Csere János cserkészcsapatok próbaőrsei.

Csíkszeredában egy országos szervezet létrehozását határozta el néhány öregcserkészekből és a cserkészetről nagyon keveset tudó, de lelkes fiatalokból és középkorúakból álló csoport. Ők összehívták Gyergyószárhegyre 1990. május 15-24. között a Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító közgyűlését, amelynek résztvevői cserkészfogadalmat tettek, döntöttek a szövetség megalakításáról, megfogalmazták annak működési szabályzatát, megválasztották a RMCSSZ első országos elnökségét, majd megtartották első vezetőképzőjüket.

A cserkészmunka országszerte még ebben az évben beindult. Fokozatosan nyílt lehetőség arra, hogy a különböző külföldi magyar cserkészszövetségek cserkészeivel, vezetőivel ismeretség születhessen. A Szövetség első képzett cserkészvezetőihez – a KMCSSZ és a MCSSZ jóvoltából – a következő három évben újabb ötven képzett cserkészvezető csatlakozhatott. 1992-ben Kommandón, később Sepsibesenyőn szervezi meg a Szövetség saját vezetőképző táborait, az őrsvezetőket pedig a kerületek, körzetek maguk képezik. 1995 tavaszán Gyergyószárhegyen több mint 1000 cserkész vesz részt a jubileumi ünnepségen, az RMCSSZ megalakulásának 5 éves évfordulóján. Ebből az alkalomból kerül sor a szárhegyi parkban egy kopjafa felállítására.

Az 1990-es évek elején a cserkésztevékenység nagyfokú társadalmi elismerésnek örvendett. A román állam részéről azonban fenyegető veszély leselkedett a szervezetre, karhatalommal, jogi buktatókkal és megtöréssel próbálta betiltani a mozgalmat. A 90-es évek végének enyhülő politikai légköre hozott csak változást az ilyen szemléletmód megváltoztatásában. Ezt követően pedig az ezredforduló a Szövetség számára is változásokat hozott, elsősorban hozzáállásban, egy új vezetői nemzedék kinevelődési folyamatában.

1990

 • Megalakulnak az első őrsök, csapatok: Székelyudvarhely, Kolozsvár, Csíkmadaras, Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, stb.
 • Február 27-én aztán a székelyudvarhelyi Szent Imre utca 17. szám alatt levő Tanulók Háza fafaragó klubjában 21 öreg cserkész és a mozgalomba bekapcsolódni vágyó Tankó Albert, Balázs Ferenc és Szalai Csaba gyűltek össze, valamint a Tankó Albert által vezetett fafaragókör néhány érdeklődő diákja
 • Március 3 – Csíkszereda: Összehívják az első felnőtt találkozót a városházán
 • Április 27 – Csíkszerda: az első választások; elnök: Eigel Ernő
 • Május 10-25 – Szárhegy: első vezetőképzők; kidolgozzák az alapszabályzatot és más szabályzatokat; első fogadalomtétel: Tankó Albert, Balázs Ferenc, Szőcs Ibolya, Bőjte Csaba, stb. Tőkés László püspök jelenlétében zajlik a fogadalomtétel.
 • Június 18 – Csíkszereda: hivatalosan bejegyződik a szövetség
 • Augusztus: Első szövetségi Nagytábor a Madarasi Hargitán
 • Szeptember 11-16. – Sepsibesenyőn kerül megszervezésre az első háromszéki őrsvezetőképzés, amelyen 25 résztvevőt számláltak
 • A Legfelső Törvényszék 1990 karácsonyakor (!) beidézte a cserkészszövetség vezetőségét

1991

 • Január 4-10 között megszervezik az első őrsvezetőképző Kézdivásárhelyen
 • Székelyudvarhelyen összeállítják az első cserkész kézikönyvet „Jó Munkát” címen
 • Március 7 – az első pereskedés Bukarestben, védőügyvéd: Hajdú Gábor, későbbi szenátor
 • Április 10-15 – Szováta: első csapatvezetői vezetőképző tábor
 • Június 21-28 – a Magyar Reformátusok Világtalálkozója alkalmából szervezett táboron való részvétel, Debrecen
 • Július – Háromkút: Szövetségi Nagytábor
 • Augusztus – Sepsiszentgyörgy-Csíksomlyó zarándoklat francia cserkészekkel
 • Szeptemberben a Legfelsőbb Törvényszék az erdélyi magyar cserkészek ügyét a csíkszeredai megyei törvényszékre tette át.

1992

 • Április – Kézdivásárhely: őrsvezetőképző
 • Május 2-3 – Közgyűlés, ahol gyors tisztújításra kerül sor, az új elnök Schmidt Péter, alelnök Kovács Lajos lesz
 • Július – Erdélyi utakon a KMCSSZ cserkészeivel
 • Szeptember 2-7 – Kommandó: csapatvezető-képző
 • Október 31 – Bukarest: egyezmény kidolgozása az ACER és az RMCSSZ között
 • December 3 – Bukarest: bizonyíték hiányában ejtik a vádat a szövetségünk ellen

1993

 • Február – Bukarest: egyeztetés az ACER –rel a WOSM jelenlétében
 • Július – bangkoki Világkonferencián Schmidt Péter képvisel az ACER jóvoltából
 • Augusztus – részvétel a gödöllői emléktáborban.
 • Szeptember – segédvezetőképző Sepsibesenyőn

1994

 • Április 16 – Csíkszereda: az ACER és RMCSSZ egyezmény felolvasása, majd ennek az elutasítása; gyors választások helyben, az új elnök: Gaál Sándor
 • Május – vezetőségi tanácskozás az ACER-el való viszony kapcsán
 • Július 11-12. – segédtisztképző Csernátonban

1995

 • Május 20. – Szárhegy: ötéves évforduló megemlékezése és kopjafa szentelés több mint 1.000 cserkész jelenlétében, országos cserkésznap.
 • Június 21-22. – Sepsiszentgyörgy: az ACER felmondja az egyezményt
 • Július 29-augusztus 9 – segédtisztképző Sepsibesenyőn

1996

 • Januárban egyeztetés az ACER-el. A román szövetség továbbra is a beolvasztást látja egyedüli megoldásnak
 • Református Világtalálkozó cserkésztábora Ika váránál
 • Júliusban segédtisztképző és őrsvezetőképző tábor Felsőlemhényben
 • Öregcserkész találkozó Kolozsváron
 • Kárpát-medencei Cserkésztestvériség tábor Ópusztaszeren (20 román cserkész is velünk volt)

1997

 • Erdély túra a KMCSSZ cserkészeivel közösen
 • ONCR rendkívüli konferenciája, szövetségünket Gaál Sándor képviseli.

1998

 • Szövetségi választások, elnök: Gaál Sándor
 • Erdély túra a KMCSSZ cserkészeivel közösen
 • November 20 – Megkezdődik az első Partiumi őrsvezetői vezetőképző.

1999

 • Petőfi zarándoklat: Bereck-Fehéregyháza
 • Őrsvezetőképző Maroshévízen

2002

 • Februártól a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) tagszervezeteként igyekszünk aktív kapcsolatot fenntartani más ifjúsági szervezetekkel.

2004

 • Részt veszünk a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének alapító ülésén és az ernyőszervezet tagjaivá válunk. Ezzel a lépéssel a szövetség civil szervezet jellegét erősítettük a köztudatban.
 • A Magyar Ifjúsági Konferencia teljes jogú tagjaivá válunk.
 • Első alkalommal szervezzük meg a Dalos Pacsirta Országos Cserkész Dalversenyt, ahol a cserkészek népdalokból, vallásos-ifjúsági dalokból, valamint cserkészdalokból mérhették össze tudásukat.
 • Az V. Országos Rovásírásversenyen a szamosújvári örmény katolikus temetőben sor kerül annak az emlékhelynek a leleplezésére és felszentelésére, amely az ifjúságot felkaroló elődeinknek állít emléket. A helybeli cserkészcsapat emlékplakettet avat Lord Robert Baden-Powellnek, a cserkészet megalapítójának tiszteletére.
 • Októberben kerül megrendezésre a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által szervezett III. Tisztképző tábor Nagybányán, ahol a felvidéki, magyarországi jelöltek mellett öt erdélyi cserkész is cserkésztiszti fogadalmat tesz.

2005

 • A Szövetség megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából emlékév megünneplésére készülünk. A megemlékezések csúcspontja a több mint 400 fős emléktábor – a Gelence település környékén megrendezett – REGE, melyre meghívást kap az MCSSZF cserkészcsapatainak képviselői is. Az emléktábor az erdélyi népi hagyományokat mutatja be, valamint megeleveníti a helyi kultúrát, a határokon átívelő magyar cserkésztestvériséget.
 • Szeptemberben, a hagyománynak megfelelően, a szárhegyi emlékparkban felavatásra kerül a harmadik kopjafa is, melyet ötévente helyezünk el a cserkészszövetség megalakulásának évfordulója alkalmából.
 • Ősszel Maros, Csík, Gyergyó, Udvarhely körzetek számára megkezdődik a Forrás őrsvezetőképző.

2006

 • Szászrégenben megszervezzük az első országos műhelytábort csapatvezetők, rover cserkészek számára.
 • A nyár folyamán négy segédvezető részt vesz az MCSSZ I. Budai kerületének segédtiszti vezetőképzőjében, ahol segédtiszti-kiképző képzésben részesülnek.
 • Augusztusban a Forrás ŐVK 33 őrsvezető- jelöltje tesz fogadalmat a Libáni cserkészparkban zajló képzés végén.
 • Novemberben tisztújító közgyűlésre és alapszabályzat módosításra kerül sor.

2007

 • Februárban első alkalommal szervezzük meg az Országos Cserkészbált Csíkszeredában, amely beilleszkedik a magyar cserkészszövetségek, hagyományosan megrendezett cserkészbáljai sorába.
 • Erdélyből első alkalommal vehetünk részt cserkész világtalálkozón. Ez az MCSSZ jóvoltából valósulhat meg, akik két erdélyi őrsöt (egy fiú és egy lány) fogadnak be a magyar kontingensbe. 22 erdélyi cserkész utazik Angliába, ahol egy kopjafát helyeznek el az angliai cserkészparkban a dzsemborin való részvételünk jelképeként.
 • Tavasztól kezdődően a Magyar Ifjúsági Tanács és az Áldás népesség mozgalom által megálmodott Adj, király, katonát! vetélkedő-sorozatba kapcsolódunk be.
 • Októberben Sepsiszentgyörgyön zajlik a MCSSZF negyedik tisztképző tanfolyama, melyen nyolc erdélyi tisztjelölt is részt vesz.
 • Az SZMCS és miskolci iskolák adományaként a betlehemi békelánggal együtt ajándékcsomagokat juttatunk el a csángómagyar gyermekeknek.

2008

 • A tavasz és nyár folyamán egy szászrégeni cserkészlány, Vita Tímea életének megmentésére sietünk jótékonysági koncertsorozatok szervezésével.
 • Folyamatosan épül a Vadas tetőn a cserkészparkunk, Sepsiszentgyörgytől 10 km-re fekvő Sepsikőröspatak közelében.
 • Sepsiszentgyörgyön a Tanulók Háza kertjében Bi-Pi emlékplakettet avatunk, mely a cserkészmozgalom 100 évének is emléket állít.
 • Első alkalommal önállóan szervezünk Gilwell-rendszerű őrsvezetőképzést. A Nagyenyed melletti őrsvezetőképző tábort követően 39 őrsvezetővel gazdagodik Szövetségünk.
 • Öt új segédtiszt is végez az MCSSZ I. Budai kerületének segédtiszti vezetőképzőjében.
 • Elindul az Erdély várnagya vetélkedő, mellyel az erdélyi várakra, udvarházakra, vártemplomokra, vagy csak egyszerűen a megmaradt romokra próbáljuk ráirányítani a figyelmet.
 • Ősi, magyar írásunk, a rovásírás védelmében tankönyvet szerkeszt a dési cserkészcsapatunk vezetője Zomoráné Cseh Márta.
 • Az évente megrendezésre kerülő országos rovásírásversenyeink győztesei számára rovás különpróbát dolgoztunk ki. A rovásírás konferencia is szerves részét képezi a programjainknak. Neves előadók, szakemberek bevonásával zajlik a tanácskozás, ami tudományos kutatómunkák szellemi műhelyévé is vált.
 • Az érdeklődő felnőttek számára alapképzést szerveztünk.
 • A legügyesebb cserkész újságíró számára Aranytoll díjat alapítunk, amely egyenruhára felvarrható jelvénnyel és pénzjutalommal jár.

2009

 • Új országos rendezvénnyel bővül a rendezvényeink palettája, a nagyenyedi csapat kitalálja a Pentaktív nevű programot, melyen öt féle tevékenységet szervez meg: disznóvágást, kenyérsütést, pinewood derbyt, csuriga versenyt és kézműves foglalkozást.
 • A szövetségi adminisztrációs munkát egy irodavezető segíti, aki fizetett alkalmazottként tevékenykedik a csíkszeredai szövetségi irodában.

2010

 • Ebben az évben ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját és az erdélyi magyar cserkészet 100. évfordulóját. A teljes évet emlékévnek nevezzük, számos programmal ünneplünk. A húsz év mérlege: Erdély 56 településén 138 bejegyzett cserkészcsapatban, közel 2000 cserkésszel és 200 felnőtt vezetővel folyik az ifjúságnevelő munka.
 • Május 15-én Gyergyószárhegyen szervezünk kopjafaavatást és cserkésznapot. A Szövetség megalakulásának és az első cserkészvezetők fogadalomtételének helyszínén több mint 300 cserkész gyűl össze (27 erdélyi magyar cserkészcsapat képviseletében) a negyedik kopjafa felavatására. Ezen az ünnepen a gyergyószárhegyi Lázár kastély lovagtermében Balog László történész bemutatja Bardócz Csaba cserkészvezető Az erdélyi magyar cserkészet története (1911– 1944) című könyvét.
 • Július 14–23 között tartjuk a második szövetségi emléktábort, melynek neve: MAJ’NEM 2010 (Madarasi Jubileumi Nemzetközi Emléktábor). Az emléktábor IV. Béla korába viszi vissza a résztvevőket. Az emléktábor az emlékév legnagyobb rendezvénye, melyen a 609 résztvevő mellett körülbelül 700 személy látogatja meg a tábort a nyílt napon. Részt vesznek magyarországi, felvidéki, vajdasági, illetve Erdély minden sarkából idesereglett 11–16 éves magyar cserkészek. A 11 év alatti kiscserkészek a tábor öt napján vannak jelen. A 16 év fölötti fiatalok és felnőttek a tábor vezetésében és programjainak levezetésében vállalnak munkát. Egy külön tábori újság is született.
 • Az emlékév másik kiemelkedő rendezvénye a Csíki Székely Múzeumban október 2–november 31. között megrendezett cserkésztörténeti kiállítás, melyen a magyar cserkészet százéves történelmének ereklyéivel, valamint a jelenkori cserkészet ifjúságnevelő, értékteremtő munkásságával ismertetjük az érdeklődőket.
 • November 11–14. között Erdélyben kerül megrendezésre a Lengyel–Magyar Kisebbségi Konferencia. A programot minden évben más helyszínen szervezik. Erre az alkalomra 35 magyarországi, lengyelországi, litvániai, szerbiai, felvidéki, fehérorosz, kárpátaljai és romániai magyar cserkészvezető látogat Nagybányára, hogy a non-formális nevelés és a cserkészet európai helyzetéről tanácskozzon.
 • Tizedik alkalommal hozzuk el Bécsből, és osztjuk szét Erdély cserkészcsapatainak a Betlehemi Békelángot.

2011

 • Február 26–27. között zajlik az RMCSSZ Tisztújító Közgyűlése és az V. Országos Cserkészbál Székelyudvarhelyen. A Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégiumban ünnepeli a Romániai Magyar Cserkészszövetség, hogy napra pontosan 100 éve éppen abban az épületben alakította meg Z. Sebess József tanár a legelső erdélyi cserkészcsapatot. A tisztújító közgyűlés során az elkövetkező négy évre Kasza Tamást választják a Szövetség új elnökévé.
 • Az elnöki tisztséget 17 éven át betöltő Gaál Sándornak – munkája elismeréseként – a közgyűlés „tiszteletbeli elnök” címet adományoz.
 • A Romániai Magyar Cserkészszövetség és a Román Nemzeti Cserkészszövetség (Organizaţia Naţională Cercetaşii României – ONCR) között együttműködési protokoll szerződés születik. A szerződés célkitűzései között a cserkészeszmék közös terjesztése, a fiatalok és felnőttek szociális és nevelő jellegű projektekbe való bevonása, valamint egymás nevelési rendszerei sajátosságainak megismerése is szerepel.
 • A Szövetség munkáját Árpád fejedelem-emlékdíjjal jutalmazzák. A díjat a Magyar Művészetért Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. alapította 2007-ben Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulója alkalmából.
 • Május 28-án, Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota dísztermében megszervezett emlékülés zárja az emlékévet. A díjátadó gálát az országos és nemzetközi rendezvényeken díjazott cserkészek programja színesíti. Kiosztásra kerülnek a frissen alapított kitüntetések és elismerő oklevelek, több kategóriában. Díszoklevelekkel és a cserkész társasági jelvénnyel köszöni meg a Szövetség a támogatók munkáját, a főtámogató intézményeknek és szervezeteknek pedig szobor formájú Szent György-kitüntetést adományoz. Dobri János – érem formájú – kitüntetésben részesülnek a nevelési munkájukban kimagasló teljesítményt nyújtó cserkészvezetők, Puskás Lajos – érem formájú – kitüntetést kapnak a különböző területeken eredményes munkát végző cserkészvezetők és külsősök, és Z. Sebess József-kitüntetéssel jutalmazzuk a kimagasló teljesítményt, jó munkát végzett csapatokat.
 • Folytatódnak a vezetőképzések. Segédőrsvezető-, őrsvezető- és segédvezetői képesítésre nagy számban jelentkeznek résztvevők. Ezek eredményeképpen képesítést kap 37 segédőrsvezető, 40 őrsvezető és 10 segédvezető.
 • Újraalakul az 1 sz. Bem József vezetőképző csapat, az a közösség, akinek a segítségével Szövetségünk vezetőképzései megvalósulnak, és folyamatosan fejlődni tudnak.
 • A 14. sz. dr. Kovács Sándor cserkészcsapat áldozatos munkájának köszönhetően bővül a Vadas Cserkészpark, elkészül az Erdei Iskola és különböző tanösvények.
 • Egyre több körzeti rendezvény van, melyek az országos programok sorát egészítik ki. Ilyenek a körzeti cserkésznapok, a farsang, a kézműves foglalkozások és a több száz – csapatszinten megrendezett – esemény, a cserkészek testi és szellemi épülését szolgáló heti vagy havi foglalkozások.
 • Augusztus 15-21. között első alkalommal csatlakozunk a Kolozsvári Magyar Napok rendezvényhez, melyen megszervezhetjük saját programjainkat. Ez időre cserkésztörténeti kiállítást nyitunk, könyvbemutatókat (Bardócz Csaba: Az erdélyi magyar cserkészet története (1911-1944) Zomoráné Cseh Márta: A székely-magyar rovás rövidítési rendszere – Ősi írásunk) tartunk és gyerekprogramokat szervezünk.

2012

 • 2012 nagy változást jelent nem csak az erdélyi, de a teljes Kárpát-medencei magyar cserkészet számára a Magyar Cserkészszövetség által a magyar kormánynak benyújtott és elfogadott projektje, az Összmagyar Cserkészstratégia által. Ettől az évtől kezdődően a Kárpát-medencei cserkészet kiemelt támogatásban részesül a Bethlen Gábor Alaptól, mely anyagi stabilitást, szervezeti megerősödést, tervezhetőséget, ugyanakkor megnövekvő ügyvitelt, nagyobb felelősséget és rengeteg új kihívást hoz szövetségünk életébe.
 • A román Tanügyminisztérium létrehozza az Iskola másként programot, mely keretén belül a diákok egy héten keresztül a tanárok kalauzolásával változatos programokon, a nemformális nevelés különböző formáival találkozhatnak. Nagy lehetőség ez szövetségünk számára is, sok csapat, számos településen és iskolában mutatja be a cserkészetet, közvetlen kapcsolatba kerül új gyerekekkel, érdeklődő pedagógusokkal.
 • Partnerségi kapcsolat születik az Erdélyi Mária Úttal, melynek legfontosabb célja a hagyományos, közel ötszáz éve Csíksomlyóra tartó régi zarándokutak újraélesztése és Csíksomlyó nemzetközi szintű máriás kegyhelyekkel való összekötése: az ausztriai Mariazellel, a lengyelországi Czestochawával, a bosznia-hercegovinai Medzsugorjéval.
 • Partnerségi kapcsolat születik a Pro Educatione Egyesülettel, melynek célja, hogy a főegyházmegye területén összefogja a keresztény értékrendet képviselő, felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket, támogassa munkájukat lelki, szellemi, anyagi vonatkozásban, szakmai igényességgel kísérje őket, megcélozva a felelős felnőtté és éretté válás folyamatát.
 • Április 21-22. között közel 1000 cserkész tart egyidőben országos cserkésznapot körzeti cserkésznapok keretén belül. Egyedi esemény, hiszen a körzeti cserkésznapok már hagyományosak, ám soha nem voltak egymásra hangolva, egyszerre megszervezve a szövetség körzetei által.

2013

 • A 2013-ban életbe lépett Összmagyar Cserkészstratégia előrelépést hozott az RMCSSZ számára. A támogatott projektek által három fontos területen sikerült számottevő változást elérni: a vezetőképzés, a háttérfejlesztés és a programok terén.
 • Háttérfejlesztés is történt. A Csíkszeredai Református Egyházközség használatra átadott egy épületet, amit a szövetség felújított, így bővült a központi iroda.
 • A 2013-as év fénypontját azonban a Nemzeti Nagytábor jelentette, ahol 320 erdélyi magyar cserkész vett részt. A magyar cserkészek eddigi legnagyobb táborát, Ócsán rendezték meg, augusztus 11–19. között.

2014

 • 2014-ben elsősorban azokra a tevékenységekre fektettek hangsúlyt, amelyek szervezeti és mozgalmi szempontból határozzák meg a szövetség munkáját. Az egymásra épülő vezetőképzési folyamatoknak, az érdeklődő felnőttek bevonásának, az önkéntes nevelői munkának, az újszerű toborzási stratégiáknak és néhány frissen kiadott nyomtatványnak (Vezetői kézikönyv, Mi fán terem a cserkészet?, szórólapok, toborzási segédanyagok, plakátok, stb.) köszönhetően 1600-ról 2100-ra emelkedett az aktív romániai magyar cserkészek száma. Fontos eredményként könyvelhető el, hogy a szamosújvári közgyűlésen, az Élő példaképek projekt során cserkészfogadalmat tett, s ezáltal az RMCSSZ tiszteletbeli tagja lett Tamás József római katolikus püspök. De azt is fontos megemlíteni, hogy egyre több egyházi-, civil, ifjúsági- és környezetvédelmi szervezet keresi a cserkészekkel való partneri kapcsolatot és a közös projektek lehetőségét. Ezt támasztja alá például az is, hogy a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó megszervezésében az RMCSSZ aktív szerepet vállalt. A stratégiai megállapodásnak köszönhetően, tavasszal sikerült az adásvételi szerződést aláírni a Nagyenyedi Svájci Házra.

2015

 • A 2015-ös év fő momentuma a szövetségi nagytábor, a SZINTE volt, amelyen a szövetség fennállásának 25. évét ünnepelték. A Magyarlónán (Kolozsvár mellett) szervezett táborban közel 600 cserkész gyűlt össze és “tért vissza” Szent István korába ahol korabeli mesterségeket tanult,  és lovakkal való bánásmódot. “A különböző körzeti rendezvények az országos programok sorát egészítik ki. Ilyenek a körzeti cserkésznapok, a farsang, a kézműves foglalkozások és a több száz – csapatszinten megrendezett – esemény, a cserkészek testi és szellemi épülését szolgáló heti vagy havi foglalkozások. A cserkészet egyik lételeme a cserkésztábor – mindannak az elméleti tudásnak a gyakorlatba ültetése, amit az évközi munka során adnak át a vezetők a cserkészeiknek. Ennek érdekében a csapatok minden évben tábort szerveznek. A táborok programjai a korosztályok igényeihez vannak alakítva, megadva minden résztvevő számára a szellemi és fizikai fejlődés lehetőségét. A tábori körülmények, az ott adódó mindennapi feladatok és a tábor keretében megszervezett portyák fejlesztik a gyerekek és fiatalok kommunikációs készségét, improvizációs készségét, állóképességét, pontosságát, teljesítőképességét, kezdeményezőkészségét, figyelmét, kitartását és így tovább. A délelőtti és délutáni blokkokban zajló programok (pl. a különböző kézművességek) fejlesztik a résztvevők kézügyességét, a hagyományok megismerését célozzák. Mindehhez sok játék és esténként tábortűz is társul.
 • Az RMCSSZ-en belül 2015-ben 150 bejegyzett csapatot és 2400 tagot számláltak.”

2017

 • Február 25-én Nagyenyeden, a helyi csapat közreműködésével szervezzük meg szövetségünk éves közgyűlését. A gyűlés végeztével Made in Hungaria – rock and roll tematikával kezdődik az Országos Cserkészbál a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében.
 • A tavasz közeledtével, újabb lendülettel szerveznek az őrsök, csapatok portyákat, kirándulásokat, illetve olyan tevékenységeket, amelyek a szabadban történnek. A Sportnap keretén belül május 13-án Magyarlapádon csapatosan és egyénileg vetélkedtek a szövetség cserkészei különböző sportágakban (méta, futball, lábtenisz, kötélhúzás, íjászat, kötélmászás, fekvőtámasz, hasizom, versenyfutás).
 • Május 20-án az őrsöknek szóló vetélkedő döntője került megszervezésre Segesváron. A MaKCseV-SzöVŐ (Maros Körzeti Cserkész Vetélkedő – Szövetségi Vetélkedő Őrsöknek) a szövetség őrseinek szól, amely során kitartó, következetes munkával, több fordulón át tehetik próbára tudásuk, ötletességük és rátermettségük.
 • 2017-ben a szövetség vezetőképző táborát három különböző altábor alkotta: a segédőrsvezető-képző altábor, az őrsveztőképző altábor és a kisegítő altábor. A segédőrsvezető – képzés előhétvégéje május 5-7. közt volt megszervezve a Gyulafehérvártól 10 km-re található Magyarigenben, tábora pedig Sikaszóban július 14-29. közt. A táborban 65, 11 – 13 éves cserkész bizonyította rátermettségét, tudását, hogy az előtte álló feladatra alkalmas, tehát csapatában igazi segítője lesz őrsvezetőjének.
 • A 2017-es évben befejeződött a szövetség irodájának a tetőtéri munkálata és sikerült megvásárolni egy nagy teljesítményű nyomtatót, amelynek segítségével költséghatékonyan lehet kiadni különböző kisebb méretű kiadványokat.

2018

 • A 2018-as évben követtük kitűzött céljainkat, melyek a csapataink, körzeteink megerősítését, vezetőképzésünk bővítését célozták meg. 2100 aktív tagot számlált a szövetség több mint 50 működő cserkészcsapatban.
 • Három szinten indult vezetőképzés. A júliusban sorkerülő táborban segédvezető, őrsvezető és segédőrsvezető jelöltek számára nyújtottunk képzési lehetőséget, valamint ezzel párhuzamosan zajlott az Országos Kiscserkész Tanyázás, összességében 348 cserkész táborozott együtt. Önkéntes vezetőink ez úttal is cserkészvezetői fogadalmukhoz híven dolgoztak, hogy „a legjobb tudások szerint” neveljék a rájuk bízottakat az 1 éves vezetőképzési folyamat során. Az év különlegessége, hogy a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség is csatlakozott hozzánk a segédőrsvezető képzésben.
 • Február 10-én sor került az éves közgyűlésre Zilahon, ahol a helyi cserkészcsapat adott otthont a gyűlésnek és az országos cserkészbálnak is. A csapatvezetők, cserkészvezetők és az elnökség minden évben egy személyes találkozó keretén belül vitatják meg az elmúlt időszakot és tervezik meg a következőt.
 • Előrelépést jelentett a csapatmentorok hálózatának létrejötte, így szövetségünkben 3 képzett cserkész tud hathatós segítséget nyújtani csapatainknak, segítve a vezetők munkáját módszertani, pedagógiai téren, képzéseket és közös tevékenységeket szervezve.

2019

 • 2019 elején a szövetség 120 cserkésze vett részt a Szegedi Árvíznapon. Miskolcon és Szegeden is jelen volt a szövetség közel 250 cserkésszel a Dzsungel könyve előadáson, amelyet cserkészek adtak elő. Áprilisban elkezdődtek az emlékkönyv és dokumentumfilm készítésének munkálatai. A könyvet Nemes Gyula, marosvásárhelyi történelemkutató és író szerkeszti. A dokumentumfilmet Vörös T. Balázs, Sepsiszentgyörgyi operatőr, rendező, szakértő, forgatókönyvíró készíti.
Kezdetek

Erdélyben az első cserkészcsapat 1911-ben alakult meg Székelyudvarhelyen, a Református Kollégiumban, Z. Sebess József testnevelő tanár vezetésével. Három év múlva már 84 cserkésszel tevékenykedett a csapat. Ez idő alatt a székelyudvarhelyi főreáliskolában, a marosvásárhelyi Református Kollégiumban, a kolozsvári Református Kollégiumban, a gyulafehérvári gróf Majláth Gusztáv róm. kat. főgimnáziumban is fogadalmat tettek az első cserkészek.

A világháború szétzilálta a kezdeményezéseket. A csapatok újjászervezésére csak 1922–23-ban került sor, a főhatalom megváltozása után. A harmincas évek elejére szinte Erdély minden magyar tannyelvű gimnáziummal rendelkező városában tevékenykedtek cserkészcsapatok, mint Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Temesvár. A II. világháború azonban ismét nehézségeket hozott, ezt követően a megszilárduló totalitárius rendszer mindenhol leszámolt a cserkészettel. A mozgalom vezetői, tagjai fekete listákra kerültek. Cserkészvezetők százai járták meg a börtönöket, munkatáborokat, kényszermunka-telepeket.

Az erdélyi cserkészmozgalom az 1989-es rendszerváltást követően, az első romániai ifjúsági és civil szervezetként alakult újjá. 1990 februárjában elsőként Székelyudvarhelyen, majd Kolozsváron alakult cserkészcsapat, létrejönnek a mai Budvár, illetve Apáczai Csere János cserkészcsapatok próbaőrsei.

Csíkszeredában egy országos szervezet létrehozását határozta el néhány öregcserkészekből és a cserkészetről nagyon keveset tudó, de lelkes fiatalokból és középkorúakból álló csoport. Ők összehívták Gyergyószárhegyre 1990. május 15-24. között a Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító közgyűlését, amelynek résztvevői cserkészfogadalmat tettek, döntöttek a szövetség megalakításáról, megfogalmazták annak működési szabályzatát, megválasztották a RMCSSZ első országos elnökségét, majd megtartották első vezetőképzőjüket.

A cserkészmunka országszerte még ebben az évben beindult. Fokozatosan nyílt lehetőség arra, hogy a különböző külföldi magyar cserkészszövetségek cserkészeivel, vezetőivel ismeretség születhessen. A Szövetség első képzett cserkészvezetőihez – a KMCSSZ és a MCSSZ jóvoltából – a következő három évben újabb ötven képzett cserkészvezető csatlakozhatott. 1992-ben Kommandón, később Sepsibesenyőn szervezi meg a Szövetség saját vezetőképző táborait, az őrsvezetőket pedig a kerületek, körzetek maguk képezik. 1995 tavaszán Gyergyószárhegyen több mint 1000 cserkész vesz részt a jubileumi ünnepségen, az RMCSSZ megalakulásának 5 éves évfordulóján. Ebből az alkalomból kerül sor a szárhegyi parkban egy kopjafa felállítására.

Az 1990-es évek elején a cserkésztevékenység nagyfokú társadalmi elismerésnek örvendett. A román állam részéről azonban fenyegető veszély leselkedett a szervezetre, karhatalommal, jogi buktatókkal és megtöréssel próbálta betiltani a mozgalmat. A 90-es évek végének enyhülő politikai légköre hozott csak változást az ilyen szemléletmód megváltoztatásában. Ezt követően pedig az ezredforduló a Szövetség számára is változásokat hozott, elsősorban hozzáállásban, egy új vezetői nemzedék kinevelődési folyamatában.

1990-2000

1990

 • Megalakulnak az első őrsök, csapatok: Székelyudvarhely, Kolozsvár, Csíkmadaras, Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, stb.
 • Február 27-én aztán a székelyudvarhelyi Szent Imre utca 17. szám alatt levő Tanulók Háza fafaragó klubjában 21 öreg cserkész és a mozgalomba bekapcsolódni vágyó Tankó Albert, Balázs Ferenc és Szalai Csaba gyűltek össze, valamint a Tankó Albert által vezetett fafaragókör néhány érdeklődő diákja
 • Március 3 – Csíkszereda: Összehívják az első felnőtt találkozót a városházán
 • Április 27 – Csíkszerda: az első választások; elnök: Eigel Ernő
 • Május 10-25 – Szárhegy: első vezetőképzők; kidolgozzák az alapszabályzatot és más szabályzatokat; első fogadalomtétel: Tankó Albert, Balázs Ferenc, Szőcs Ibolya, Bőjte Csaba, stb. Tőkés László püspök jelenlétében zajlik a fogadalomtétel.
 • Június 18 – Csíkszereda: hivatalosan bejegyződik a szövetség
 • Augusztus: Első szövetségi Nagytábor a Madarasi Hargitán
 • Szeptember 11-16. – Sepsibesenyőn kerül megszervezésre az első háromszéki őrsvezetőképzés, amelyen 25 résztvevőt számláltak
 • A Legfelső Törvényszék 1990 karácsonyakor (!) beidézte a cserkészszövetség vezetőségét

1991

 • Január 4-10 között megszervezik az első őrsvezetőképző Kézdivásárhelyen
 • Székelyudvarhelyen összeállítják az első cserkész kézikönyvet „Jó Munkát” címen
 • Március 7 – az első pereskedés Bukarestben, védőügyvéd: Hajdú Gábor, későbbi szenátor
 • Április 10-15 – Szováta: első csapatvezetői vezetőképző tábor
 • Június 21-28 – a Magyar Reformátusok Világtalálkozója alkalmából szervezett táboron való részvétel, Debrecen
 • Július – Háromkút: Szövetségi Nagytábor
 • Augusztus – Sepsiszentgyörgy-Csíksomlyó zarándoklat francia cserkészekkel
 • Szeptemberben a Legfelsőbb Törvényszék az erdélyi magyar cserkészek ügyét a csíkszeredai megyei törvényszékre tette át.

1992

 • Április – Kézdivásárhely: őrsvezetőképző
 • Május 2-3 – Közgyűlés, ahol gyors tisztújításra kerül sor, az új elnök Schmidt Péter, alelnök Kovács Lajos lesz
 • Július – Erdélyi utakon a KMCSSZ cserkészeivel
 • Szeptember 2-7 – Kommandó: csapatvezető-képző
 • Október 31 – Bukarest: egyezmény kidolgozása az ACER és az RMCSSZ között
 • December 3 – Bukarest: bizonyíték hiányában ejtik a vádat a szövetségünk ellen

1993

 • Február – Bukarest: egyeztetés az ACER –rel a WOSM jelenlétében
 • Július – bangkoki Világkonferencián Schmidt Péter képvisel az ACER jóvoltából
 • Augusztus – részvétel a gödöllői emléktáborban.
 • Szeptember – segédvezetőképző Sepsibesenyőn

1994

 • Április 16 – Csíkszereda: az ACER és RMCSSZ egyezmény felolvasása, majd ennek az elutasítása; gyors választások helyben, az új elnök: Gaál Sándor
 • Május – vezetőségi tanácskozás az ACER-el való viszony kapcsán
 • Július 11-12. – segédtisztképző Csernátonban

1995

 • Május 20. – Szárhegy: ötéves évforduló megemlékezése és kopjafa szentelés több mint 1.000 cserkész jelenlétében, országos cserkésznap.
 • Június 21-22. – Sepsiszentgyörgy: az ACER felmondja az egyezményt
 • Július 29-augusztus 9 – segédtisztképző Sepsibesenyőn

1996

 • Januárban egyeztetés az ACER-el. A román szövetség továbbra is a beolvasztást látja egyedüli megoldásnak
 • Református Világtalálkozó cserkésztábora Ika váránál
 • Júliusban segédtisztképző és őrsvezetőképző tábor Felsőlemhényben
 • Öregcserkész találkozó Kolozsváron
 • Kárpát-medencei Cserkésztestvériség tábor Ópusztaszeren (20 román cserkész is velünk volt)

1997

 • Erdély túra a KMCSSZ cserkészeivel közösen
 • ONCR rendkívüli konferenciája, szövetségünket Gaál Sándor képviseli.

1998

 • Szövetségi választások, elnök: Gaál Sándor
 • Erdély túra a KMCSSZ cserkészeivel közösen
 • November 20 – Megkezdődik az első Partiumi őrsvezetői vezetőképző.

1999

 • Petőfi zarándoklat: Bereck-Fehéregyháza
 • Őrsvezetőképző Maroshévízen
2000-2010

2002

 • Februártól a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) tagszervezeteként igyekszünk aktív kapcsolatot fenntartani más ifjúsági szervezetekkel.

2004

 • Részt veszünk a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének alapító ülésén és az ernyőszervezet tagjaivá válunk. Ezzel a lépéssel a szövetség civil szervezet jellegét erősítettük a köztudatban.
 • A Magyar Ifjúsági Konferencia teljes jogú tagjaivá válunk.
 • Első alkalommal szervezzük meg a Dalos Pacsirta Országos Cserkész Dalversenyt, ahol a cserkészek népdalokból, vallásos-ifjúsági dalokból, valamint cserkészdalokból mérhették össze tudásukat.
 • Az V. Országos Rovásírásversenyen a szamosújvári örmény katolikus temetőben sor kerül annak az emlékhelynek a leleplezésére és felszentelésére, amely az ifjúságot felkaroló elődeinknek állít emléket. A helybeli cserkészcsapat emlékplakettet avat Lord Robert Baden-Powellnek, a cserkészet megalapítójának tiszteletére.
 • Októberben kerül megrendezésre a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által szervezett III. Tisztképző tábor Nagybányán, ahol a felvidéki, magyarországi jelöltek mellett öt erdélyi cserkész is cserkésztiszti fogadalmat tesz.

2005

 • A Szövetség megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából emlékév megünneplésére készülünk. A megemlékezések csúcspontja a több mint 400 fős emléktábor – a Gelence település környékén megrendezett – REGE, melyre meghívást kap az MCSSZF cserkészcsapatainak képviselői is. Az emléktábor az erdélyi népi hagyományokat mutatja be, valamint megeleveníti a helyi kultúrát, a határokon átívelő magyar cserkésztestvériséget.
 • Szeptemberben, a hagyománynak megfelelően, a szárhegyi emlékparkban felavatásra kerül a harmadik kopjafa is, melyet ötévente helyezünk el a cserkészszövetség megalakulásának évfordulója alkalmából.
 • Ősszel Maros, Csík, Gyergyó, Udvarhely körzetek számára megkezdődik a Forrás őrsvezetőképző.

2006

 • Szászrégenben megszervezzük az első országos műhelytábort csapatvezetők, rover cserkészek számára.
 • A nyár folyamán négy segédvezető részt vesz az MCSSZ I. Budai kerületének segédtiszti vezetőképzőjében, ahol segédtiszti-kiképző képzésben részesülnek.
 • Augusztusban a Forrás ŐVK 33 őrsvezető- jelöltje tesz fogadalmat a Libáni cserkészparkban zajló képzés végén.
 • Novemberben tisztújító közgyűlésre és alapszabályzat módosításra kerül sor.

2007

 • Februárban első alkalommal szervezzük meg az Országos Cserkészbált Csíkszeredában, amely beilleszkedik a magyar cserkészszövetségek, hagyományosan megrendezett cserkészbáljai sorába.
 • Erdélyből első alkalommal vehetünk részt cserkész világtalálkozón. Ez az MCSSZ jóvoltából valósulhat meg, akik két erdélyi őrsöt (egy fiú és egy lány) fogadnak be a magyar kontingensbe. 22 erdélyi cserkész utazik Angliába, ahol egy kopjafát helyeznek el az angliai cserkészparkban a dzsemborin való részvételünk jelképeként.
 • Tavasztól kezdődően a Magyar Ifjúsági Tanács és az Áldás népesség mozgalom által megálmodott Adj, király, katonát! vetélkedő-sorozatba kapcsolódunk be.
 • Októberben Sepsiszentgyörgyön zajlik a MCSSZF negyedik tisztképző tanfolyama, melyen nyolc erdélyi tisztjelölt is részt vesz.
 • Az SZMCS és miskolci iskolák adományaként a betlehemi békelánggal együtt ajándékcsomagokat juttatunk el a csángómagyar gyermekeknek.

2008

 • A tavasz és nyár folyamán egy szászrégeni cserkészlány, Vita Tímea életének megmentésére sietünk jótékonysági koncertsorozatok szervezésével.
 • Folyamatosan épül a Vadas tetőn a cserkészparkunk, Sepsiszentgyörgytől 10 km-re fekvő Sepsikőröspatak közelében.
 • Sepsiszentgyörgyön a Tanulók Háza kertjében Bi-Pi emlékplakettet avatunk, mely a cserkészmozgalom 100 évének is emléket állít.
 • Első alkalommal önállóan szervezünk Gilwell-rendszerű őrsvezetőképzést. A Nagyenyed melletti őrsvezetőképző tábort követően 39 őrsvezetővel gazdagodik Szövetségünk.
 • Öt új segédtiszt is végez az MCSSZ I. Budai kerületének segédtiszti vezetőképzőjében.
 • Elindul az Erdély várnagya vetélkedő, mellyel az erdélyi várakra, udvarházakra, vártemplomokra, vagy csak egyszerűen a megmaradt romokra próbáljuk ráirányítani a figyelmet.
 • Ősi, magyar írásunk, a rovásírás védelmében tankönyvet szerkeszt a dési cserkészcsapatunk vezetője Zomoráné Cseh Márta.
 • Az évente megrendezésre kerülő országos rovásírásversenyeink győztesei számára rovás különpróbát dolgoztunk ki. A rovásírás konferencia is szerves részét képezi a programjainknak. Neves előadók, szakemberek bevonásával zajlik a tanácskozás, ami tudományos kutatómunkák szellemi műhelyévé is vált.
 • Az érdeklődő felnőttek számára alapképzést szerveztünk.
 • A legügyesebb cserkész újságíró számára Aranytoll díjat alapítunk, amely egyenruhára felvarrható jelvénnyel és pénzjutalommal jár.

2009

 • Új országos rendezvénnyel bővül a rendezvényeink palettája, a nagyenyedi csapat kitalálja a Pentaktív nevű programot, melyen öt féle tevékenységet szervez meg: disznóvágást, kenyérsütést, pinewood derbyt, csuriga versenyt és kézműves foglalkozást.
 • A szövetségi adminisztrációs munkát egy irodavezető segíti, aki fizetett alkalmazottként tevékenykedik a csíkszeredai szövetségi irodában.
2010-2020

2010

 • Ebben az évben ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját és az erdélyi magyar cserkészet 100. évfordulóját. A teljes évet emlékévnek nevezzük, számos programmal ünneplünk. A húsz év mérlege: Erdély 56 településén 138 bejegyzett cserkészcsapatban, közel 2000 cserkésszel és 200 felnőtt vezetővel folyik az ifjúságnevelő munka.
 • Május 15-én Gyergyószárhegyen szervezünk kopjafaavatást és cserkésznapot. A Szövetség megalakulásának és az első cserkészvezetők fogadalomtételének helyszínén több mint 300 cserkész gyűl össze (27 erdélyi magyar cserkészcsapat képviseletében) a negyedik kopjafa felavatására. Ezen az ünnepen a gyergyószárhegyi Lázár kastély lovagtermében Balog László történész bemutatja Bardócz Csaba cserkészvezető Az erdélyi magyar cserkészet története (1911– 1944) című könyvét.
 • Július 14–23 között tartjuk a második szövetségi emléktábort, melynek neve: MAJ’NEM 2010 (Madarasi Jubileumi Nemzetközi Emléktábor). Az emléktábor IV. Béla korába viszi vissza a résztvevőket. Az emléktábor az emlékév legnagyobb rendezvénye, melyen a 609 résztvevő mellett körülbelül 700 személy látogatja meg a tábort a nyílt napon. Részt vesznek magyarországi, felvidéki, vajdasági, illetve Erdély minden sarkából idesereglett 11–16 éves magyar cserkészek. A 11 év alatti kiscserkészek a tábor öt napján vannak jelen. A 16 év fölötti fiatalok és felnőttek a tábor vezetésében és programjainak levezetésében vállalnak munkát. Egy külön tábori újság is született.
 • Az emlékév másik kiemelkedő rendezvénye a Csíki Székely Múzeumban október 2–november 31. között megrendezett cserkésztörténeti kiállítás, melyen a magyar cserkészet százéves történelmének ereklyéivel, valamint a jelenkori cserkészet ifjúságnevelő, értékteremtő munkásságával ismertetjük az érdeklődőket.
 • November 11–14. között Erdélyben kerül megrendezésre a Lengyel–Magyar Kisebbségi Konferencia. A programot minden évben más helyszínen szervezik. Erre az alkalomra 35 magyarországi, lengyelországi, litvániai, szerbiai, felvidéki, fehérorosz, kárpátaljai és romániai magyar cserkészvezető látogat Nagybányára, hogy a non-formális nevelés és a cserkészet európai helyzetéről tanácskozzon.
 • Tizedik alkalommal hozzuk el Bécsből, és osztjuk szét Erdély cserkészcsapatainak a Betlehemi Békelángot.

2011

 • Február 26–27. között zajlik az RMCSSZ Tisztújító Közgyűlése és az V. Országos Cserkészbál Székelyudvarhelyen. A Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégiumban ünnepeli a Romániai Magyar Cserkészszövetség, hogy napra pontosan 100 éve éppen abban az épületben alakította meg Z. Sebess József tanár a legelső erdélyi cserkészcsapatot. A tisztújító közgyűlés során az elkövetkező négy évre Kasza Tamást választják a Szövetség új elnökévé.
 • Az elnöki tisztséget 17 éven át betöltő Gaál Sándornak – munkája elismeréseként – a közgyűlés „tiszteletbeli elnök” címet adományoz.
 • A Romániai Magyar Cserkészszövetség és a Román Nemzeti Cserkészszövetség (Organizaţia Naţională Cercetaşii României – ONCR) között együttműködési protokoll szerződés születik. A szerződés célkitűzései között a cserkészeszmék közös terjesztése, a fiatalok és felnőttek szociális és nevelő jellegű projektekbe való bevonása, valamint egymás nevelési rendszerei sajátosságainak megismerése is szerepel.
 • A Szövetség munkáját Árpád fejedelem-emlékdíjjal jutalmazzák. A díjat a Magyar Művészetért Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. alapította 2007-ben Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulója alkalmából.
 • Május 28-án, Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota dísztermében megszervezett emlékülés zárja az emlékévet. A díjátadó gálát az országos és nemzetközi rendezvényeken díjazott cserkészek programja színesíti. Kiosztásra kerülnek a frissen alapított kitüntetések és elismerő oklevelek, több kategóriában. Díszoklevelekkel és a cserkész társasági jelvénnyel köszöni meg a Szövetség a támogatók munkáját, a főtámogató intézményeknek és szervezeteknek pedig szobor formájú Szent György-kitüntetést adományoz. Dobri János – érem formájú – kitüntetésben részesülnek a nevelési munkájukban kimagasló teljesítményt nyújtó cserkészvezetők, Puskás Lajos – érem formájú – kitüntetést kapnak a különböző területeken eredményes munkát végző cserkészvezetők és külsősök, és Z. Sebess József-kitüntetéssel jutalmazzuk a kimagasló teljesítményt, jó munkát végzett csapatokat.
 • Folytatódnak a vezetőképzések. Segédőrsvezető-, őrsvezető- és segédvezetői képesítésre nagy számban jelentkeznek résztvevők. Ezek eredményeképpen képesítést kap 37 segédőrsvezető, 40 őrsvezető és 10 segédvezető.
 • Újraalakul az 1 sz. Bem József vezetőképző csapat, az a közösség, akinek a segítségével Szövetségünk vezetőképzései megvalósulnak, és folyamatosan fejlődni tudnak.
 • A 14. sz. dr. Kovács Sándor cserkészcsapat áldozatos munkájának köszönhetően bővül a Vadas Cserkészpark, elkészül az Erdei Iskola és különböző tanösvények.
 • Egyre több körzeti rendezvény van, melyek az országos programok sorát egészítik ki. Ilyenek a körzeti cserkésznapok, a farsang, a kézműves foglalkozások és a több száz – csapatszinten megrendezett – esemény, a cserkészek testi és szellemi épülését szolgáló heti vagy havi foglalkozások.
 • Augusztus 15-21. között első alkalommal csatlakozunk a Kolozsvári Magyar Napok rendezvényhez, melyen megszervezhetjük saját programjainkat. Ez időre cserkésztörténeti kiállítást nyitunk, könyvbemutatókat (Bardócz Csaba: Az erdélyi magyar cserkészet története (1911-1944) Zomoráné Cseh Márta: A székely-magyar rovás rövidítési rendszere – Ősi írásunk) tartunk és gyerekprogramokat szervezünk.

2012

 • 2012 nagy változást jelent nem csak az erdélyi, de a teljes Kárpát-medencei magyar cserkészet számára a Magyar Cserkészszövetség által a magyar kormánynak benyújtott és elfogadott projektje, az Összmagyar Cserkészstratégia által. Ettől az évtől kezdődően a Kárpát-medencei cserkészet kiemelt támogatásban részesül a Bethlen Gábor Alaptól, mely anyagi stabilitást, szervezeti megerősödést, tervezhetőséget, ugyanakkor megnövekvő ügyvitelt, nagyobb felelősséget és rengeteg új kihívást hoz szövetségünk életébe.
 • A román Tanügyminisztérium létrehozza az Iskola másként programot, mely keretén belül a diákok egy héten keresztül a tanárok kalauzolásával változatos programokon, a nemformális nevelés különböző formáival találkozhatnak. Nagy lehetőség ez szövetségünk számára is, sok csapat, számos településen és iskolában mutatja be a cserkészetet, közvetlen kapcsolatba kerül új gyerekekkel, érdeklődő pedagógusokkal.
 • Partnerségi kapcsolat születik az Erdélyi Mária Úttal, melynek legfontosabb célja a hagyományos, közel ötszáz éve Csíksomlyóra tartó régi zarándokutak újraélesztése és Csíksomlyó nemzetközi szintű máriás kegyhelyekkel való összekötése: az ausztriai Mariazellel, a lengyelországi Czestochawával, a bosznia-hercegovinai Medzsugorjéval.
 • Partnerségi kapcsolat születik a Pro Educatione Egyesülettel, melynek célja, hogy a főegyházmegye területén összefogja a keresztény értékrendet képviselő, felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket, támogassa munkájukat lelki, szellemi, anyagi vonatkozásban, szakmai igényességgel kísérje őket, megcélozva a felelős felnőtté és éretté válás folyamatát.
 • Április 21-22. között közel 1000 cserkész tart egyidőben országos cserkésznapot körzeti cserkésznapok keretén belül. Egyedi esemény, hiszen a körzeti cserkésznapok már hagyományosak, ám soha nem voltak egymásra hangolva, egyszerre megszervezve a szövetség körzetei által.

2013

 • A 2013-ban életbe lépett Összmagyar Cserkészstratégia előrelépést hozott az RMCSSZ számára. A támogatott projektek által három fontos területen sikerült számottevő változást elérni: a vezetőképzés, a háttérfejlesztés és a programok terén.
 • Háttérfejlesztés is történt. A Csíkszeredai Református Egyházközség használatra átadott egy épületet, amit a szövetség felújított, így bővült a központi iroda.
 • A 2013-as év fénypontját azonban a Nemzeti Nagytábor jelentette, ahol 320 erdélyi magyar cserkész vett részt. A magyar cserkészek eddigi legnagyobb táborát, Ócsán rendezték meg, augusztus 11–19. között.

2014

 • 2014-ben elsősorban azokra a tevékenységekre fektettek hangsúlyt, amelyek szervezeti és mozgalmi szempontból határozzák meg a szövetség munkáját. Az egymásra épülő vezetőképzési folyamatoknak, az érdeklődő felnőttek bevonásának, az önkéntes nevelői munkának, az újszerű toborzási stratégiáknak és néhány frissen kiadott nyomtatványnak (Vezetői kézikönyv, Mi fán terem a cserkészet?, szórólapok, toborzási segédanyagok, plakátok, stb.) köszönhetően 1600-ról 2100-ra emelkedett az aktív romániai magyar cserkészek száma. Fontos eredményként könyvelhető el, hogy a szamosújvári közgyűlésen, az Élő példaképek projekt során cserkészfogadalmat tett, s ezáltal az RMCSSZ tiszteletbeli tagja lett Tamás József római katolikus püspök. De azt is fontos megemlíteni, hogy egyre több egyházi-, civil, ifjúsági- és környezetvédelmi szervezet keresi a cserkészekkel való partneri kapcsolatot és a közös projektek lehetőségét. Ezt támasztja alá például az is, hogy a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó megszervezésében az RMCSSZ aktív szerepet vállalt. A stratégiai megállapodásnak köszönhetően, tavasszal sikerült az adásvételi szerződést aláírni a Nagyenyedi Svájci Házra.

2015

 • A 2015-ös év fő momentuma a szövetségi nagytábor, a SZINTE volt, amelyen a szövetség fennállásának 25. évét ünnepelték. A Magyarlónán (Kolozsvár mellett) szervezett táborban közel 600 cserkész gyűlt össze és “tért vissza” Szent István korába ahol korabeli mesterségeket tanult,  és lovakkal való bánásmódot. “A különböző körzeti rendezvények az országos programok sorát egészítik ki. Ilyenek a körzeti cserkésznapok, a farsang, a kézműves foglalkozások és a több száz – csapatszinten megrendezett – esemény, a cserkészek testi és szellemi épülését szolgáló heti vagy havi foglalkozások. A cserkészet egyik lételeme a cserkésztábor – mindannak az elméleti tudásnak a gyakorlatba ültetése, amit az évközi munka során adnak át a vezetők a cserkészeiknek. Ennek érdekében a csapatok minden évben tábort szerveznek. A táborok programjai a korosztályok igényeihez vannak alakítva, megadva minden résztvevő számára a szellemi és fizikai fejlődés lehetőségét. A tábori körülmények, az ott adódó mindennapi feladatok és a tábor keretében megszervezett portyák fejlesztik a gyerekek és fiatalok kommunikációs készségét, improvizációs készségét, állóképességét, pontosságát, teljesítőképességét, kezdeményezőkészségét, figyelmét, kitartását és így tovább. A délelőtti és délutáni blokkokban zajló programok (pl. a különböző kézművességek) fejlesztik a résztvevők kézügyességét, a hagyományok megismerését célozzák. Mindehhez sok játék és esténként tábortűz is társul.
 • Az RMCSSZ-en belül 2015-ben 150 bejegyzett csapatot és 2400 tagot számláltak.”

2017

 • Február 25-én Nagyenyeden, a helyi csapat közreműködésével szervezzük meg szövetségünk éves közgyűlését. A gyűlés végeztével Made in Hungaria – rock and roll tematikával kezdődik az Országos Cserkészbál a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében.
 • A tavasz közeledtével, újabb lendülettel szerveznek az őrsök, csapatok portyákat, kirándulásokat, illetve olyan tevékenységeket, amelyek a szabadban történnek. A Sportnap keretén belül május 13-án Magyarlapádon csapatosan és egyénileg vetélkedtek a szövetség cserkészei különböző sportágakban (méta, futball, lábtenisz, kötélhúzás, íjászat, kötélmászás, fekvőtámasz, hasizom, versenyfutás).
 • Május 20-án az őrsöknek szóló vetélkedő döntője került megszervezésre Segesváron. A MaKCseV-SzöVŐ (Maros Körzeti Cserkész Vetélkedő – Szövetségi Vetélkedő Őrsöknek) a szövetség őrseinek szól, amely során kitartó, következetes munkával, több fordulón át tehetik próbára tudásuk, ötletességük és rátermettségük.
 • 2017-ben a szövetség vezetőképző táborát három különböző altábor alkotta: a segédőrsvezető-képző altábor, az őrsveztőképző altábor és a kisegítő altábor. A segédőrsvezető – képzés előhétvégéje május 5-7. közt volt megszervezve a Gyulafehérvártól 10 km-re található Magyarigenben, tábora pedig Sikaszóban július 14-29. közt. A táborban 65, 11 – 13 éves cserkész bizonyította rátermettségét, tudását, hogy az előtte álló feladatra alkalmas, tehát csapatában igazi segítője lesz őrsvezetőjének.
 • A 2017-es évben befejeződött a szövetség irodájának a tetőtéri munkálata és sikerült megvásárolni egy nagy teljesítményű nyomtatót, amelynek segítségével költséghatékonyan lehet kiadni különböző kisebb méretű kiadványokat.

2018

 • A 2018-as évben követtük kitűzött céljainkat, melyek a csapataink, körzeteink megerősítését, vezetőképzésünk bővítését célozták meg. 2100 aktív tagot számlált a szövetség több mint 50 működő cserkészcsapatban.
 • Három szinten indult vezetőképzés. A júliusban sorkerülő táborban segédvezető, őrsvezető és segédőrsvezető jelöltek számára nyújtottunk képzési lehetőséget, valamint ezzel párhuzamosan zajlott az Országos Kiscserkész Tanyázás, összességében 348 cserkész táborozott együtt. Önkéntes vezetőink ez úttal is cserkészvezetői fogadalmukhoz híven dolgoztak, hogy „a legjobb tudások szerint” neveljék a rájuk bízottakat az 1 éves vezetőképzési folyamat során. Az év különlegessége, hogy a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség is csatlakozott hozzánk a segédőrsvezető képzésben.
 • Február 10-én sor került az éves közgyűlésre Zilahon, ahol a helyi cserkészcsapat adott otthont a gyűlésnek és az országos cserkészbálnak is. A csapatvezetők, cserkészvezetők és az elnökség minden évben egy személyes találkozó keretén belül vitatják meg az elmúlt időszakot és tervezik meg a következőt.
 • Előrelépést jelentett a csapatmentorok hálózatának létrejötte, így szövetségünkben 3 képzett cserkész tud hathatós segítséget nyújtani csapatainknak, segítve a vezetők munkáját módszertani, pedagógiai téren, képzéseket és közös tevékenységeket szervezve.

2019

 • 2019 elején a szövetség 120 cserkésze vett részt a Szegedi Árvíznapon. Miskolcon és Szegeden is jelen volt a szövetség közel 250 cserkésszel a Dzsungel könyve előadáson, amelyet cserkészek adtak elő. Áprilisban elkezdődtek az emlékkönyv és dokumentumfilm készítésének munkálatai. A könyvet Nemes Gyula, marosvásárhelyi történelemkutató és író szerkeszti. A dokumentumfilmet Vörös T. Balázs, Sepsiszentgyörgyi operatőr, rendező, szakértő, forgatókönyvíró készíti.