Vezetőképző táborok

300 cserkész – gyerek, fiatal és felnőtt – vesz részt július 13-31. között Síkaszón, Nagyenyeden és Kövenden abban a Romániai Magyar Cserkészszövetség által szervezett vezetőképző táborrokban, amelyben 12-16 éves gyerekeket, fiatalokat készítenek fel arra, hogy felelős vezetői legyenek egy 7-8 személyes kis csoportnak, akikkel a későbbiek folyamán egész évben tartják a kapcsolatot, együtt tanulnak és vesznek részt különböző cserkész programokon.

A Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) éves munkájának alapjául szolgál a vezetőképzés. A szervezeti kultúra fenntartása és továbbadása, a gyerekekkel és fiatalokkal való szakszerű és módszeres foglalkozás elengedhetetlen része a tanítás. A szövetség vezetőképzései különböző korosztályoknak szólnak, a 12-13 éves gyerekektől, akiknek még csak alapozó vezetői készségeket adnak át, egészen felnőttekig, akiket már csapatok vezetésére képeznek. Minden szinten a képzési folyamat minimum egy év, mely munkának a csúcspontja a vezetőképző tábor.

A tanulási folyamathoz a cserkészet saját non-formális nevelési módszerét alkalmazza a szövetség, melyet a szervezet tagjai egyszerűen csak cserkészmódszerként ismernek, és amely a következő elemekből áll: kisközösségi (őrsi) rendszer, fogadalom és törvények, cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben, a kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományokra. A szinte kéthetes tábor keretén belül a cserkészek alaposan megismerik ezeknek a pontoknak a pedagógiai hátterét, testi és szellemi határaikat feszegetik, illetve a tanultakat ellenőrzött környezetben ki is próbálhatják kisebb társaikon, a kiscserkészeken.

Ebben az évben járványhelyzet következtében három helyszínen szerveztük meg a táborokat, melyek helyszíni Síkaszón, Nagyenyed és Kövend határában került megrendezésre. Ez alkalommal három vezetői szint képzését, a segédőrsvezető-, őrsvezető- és segédvezető képzést szervezi meg az RMCSSZ. Ennek ellenére a táborok mégis több altáborokból tevődik össze, hiszen akkora az érdeklődés a gyerekek körében, hogy két segédőrsvezető és két őrsvezető altábor állt össze a jelentkezőkből. E mellett még van egy gazdasági/biztonsági altábor, mely a tábor helyszínenként élelmezéséért, ellátásáért és biztonságáért felel, Mindez 300 felnőttet, fiatalt és gyereket jelent. A résztvevők kipróbálhatnak egy igazi nomád táborozási formát, melyben a tárgyi tudás mellett különböző túlélési technikákat is megtanulnak, mint például kaput, asztalt, padot építeni úgy, hogy az élő fákat ne sértsék meg, tüzet rakni, egymásnak útjeleket hagyni, gyógynövényeket megismerni.

Köszönjük támogatóinknak:

Hargita Megye Tanácsa

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Communitas Alapítvány

Medicom Gyógyszertár

RMCSSZ Maros és Kolozsvár körzetek

27-es számú Wesselényi Miklós cserkészcsapat

30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat

81-es számú Makkai Sándor cserkészcsapat

121-es számú Bethlen Gábor cserkészcsapat

122-es számú Jósika Miklós cserkészcsapat