Epifánia utáni idő

A kereszténység kezdetben január 6-án ünnepelte Jézus születésnapját. Erre utal az ünnep görög neve: epifánia = megjelenés. Jézus megjelent a születésekor az embereknek. Később két külön hagyomány mentén alakult ki a vízkereszt ünnepe – a keleti egyházban Jézus megkeresztelkedését, nyugaton a napkeleti bölcsek megérkezését kötötték ehhez a naphoz. Katolikusoknál ez a házszentelések időszaka, a protestánsoknál pedig rendszerint az éves családlátogatásokat végzik ilyenkor a lelkészek.

Az epifánia utáni időszakot, amely vízkereszttől húshagyókeddig tart, farsangnak is nevezzük. Az öröm és derű ideje ez, amihez karácsony adta meg az alaphangot.

Januárban kiemelten fontos az ökumenikus imahét (vagy imanyolcad), amelyet általában jan. 18-25. között tartanak: a keresztények egységéért. Először 1908-ban egy Paul Wattson nevű anglikán lelkész kezdeményezte, napjainkra világméretű eseménnyé vált. Mi, cserkészek, kiváltképp magunkénak érezhetjük ezt, mivel a magyar cserkészmozgalom is az ökumené jegyében indult, s csapataink jelentős részében jelen van a felekezeti sokszínűség.*

KCS, CS, F – SZOLGÁLAT, IMAÉLET:

vegyetek részt az ökumenikus imahét helyi alkalmain, a szervezőkkel egyeztetve cserkészdíszben menjetek el a templomba, vállaljatok liturgiai szolgálatot (zene, imádság, felolvasás, stb.)!*

Bibliai történet: Jn 2,1-12. A kánai menyegző

Tanulság:

  • Jézusnak el lehet mondani, ha valami baj van, ha valami hiányzik
  • Ő tud és akar segíteni, csak tedd, amit mondd!

Magyarázat: 1 métréta = 39,5 liter. Vagyis egy vederben kb. 100 liter víz volt.

MÓDSZEREK:
  • KCS, CS korosztály részére:
  1. Az őrsvezető bemutatja a történetet (ne olvassa, inkább készítsen egy puzzlet, vagy ppt-t), ezután az őrs tagjai körbe ülnek, s mindenki egymás után mondd egy szót, ami benne van a történetben. Ha valaki olyasmit mondd, ami nem szerepelt az evangéliumban, a többiek hangosan kiáltják: „KAKUKKTOJÁS!” Úgy kell játszani, hogy minél gyorsabban mondják egymás után a szavakat.
  2. A terem egyik végében két korsót (kancsót) helyezünk el, amibe házi szörpöt töltöttünk. Ezt nem mondjuk el az őrsnek. J A terem másik végében tálcán vízzel töltött poharak vannak. Az őrsöt 2 csoportra osztjuk, ők lesznek a felszolgálók, akiknek meg kell tölteni vízzel a korsókat. Ki lesz a gyorsabb, anélkül, hogy kiloccsanna a víz? A végén kóstoljuk meg a „borrá vált” vizet.

Forrás: http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Hittan%201%20TS%20pdf/16.%20Jezus%20a%20kanai%20mennyegzon.pdf

  1. Feladatlap.

Forrás: https://kreativcuccok.hu/janesz2020/wp-content/uploads/2015/02/ht_kanaimennyegzo_2015.pdf

  1. Csodás rajz: készítsd el a mellékelt rajzot! Színezd ki, ill. vágd ki a korsókat! A lap hátoldalára egy másik lapot ragasztunk, úgy, hogy a kettő közé lehessen csúsztatni egy papírcsíkot. Ezt felváltva piros-kék színekkel festjük ki úgy, hogy illeszkedjen a korsókhoz. A csík elhúzásával a korsók kékről pirosra „változnak”.

Forrás: https://hid-tan.kreativcuccok.hu/tag/kanai-menyegzo/

  • Felfedező, ill. felnőtt korosztály részére:
  1. Kulturált borkóstoló. Hívjatok egy hivatásos borászt, aki mesél a borkészítés titkairól, ill. bemutat néhány fajtát is, ismertetve a jellemzőiket, tulajdonságaikat, ill. milyen alkalomból, milyen ételekhez ajánlott a fogyasztása.
  2. Játék: Hiába fáj a szíved… *a kiadó engedélyével

Forrás: Borka A. – Lépes L. – Szendi T. (szerk.): Fordulj ki, fordulj ki! (SZMCS kiadása, Dunaszerdahely, 2015, 57. o.)