Biblia

Szeptember utolsó vasárnapja Szentírás vasárnap.

Biblia (Büblosz) görög szó jelentése: könyvek, tekercsek. 72 könyv.

Két részből áll: Ószövetség(45) és Újszövetség (27).

Biblia= Isten üzenete az emberekhez. Modern szóval élve Isten SMS-e vagy messenger üzenete hozzánk. Egy üzenet csak akkor éri el célját, ha a címzett személy elolvassa! Aki fontos számunkra annak az üzenetetét elolvassuk, ezért ha Isten fontos számunkra akkor elolvassuk az üzenetét!

Szent Jeromos írja: “Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust!”

A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el. A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le.

Luther Márton: Dal a Bibliáról (1. függelék)

Módszerek:
 • KCS korosztály: Még nem teljesen tudják megérteni a Biblia lényegét de nyítottak.
  • Képes BIBLIA vagy külömböző képek egyes eseményekről. Felismerni Jézus csodáit.
  • Telefonon játék: gyermekbiblia app
  • Rajzfilm a Bibliáról
  • Pantomim vagy egy szerep előadása. Egy ismert szentírási rész felolvasása után el kell játszodják. (Nagyon fontos figyeli, hogy a végén legyen kivezetve a szerepből)
 • CS korosztály:
  • Biblia könyveit vékony cetlire vágni, kapnak egy Bibliát és rakják ki sorba a 72 könyvet. Csoportra osztva motíválni is lehet őket. (2. függelék)
  • Szent Ágoston püspök: Tolle lege-Vedd és olvasd. Életrajzi története. (3. függelék)
  • Egy ismert szentírási rész felolvasása és megbeszélése. Perikópa keresés (4. függelék)
 • Felfedező korosztály:
  • Egy ismert szentírási rész felolvasása és megbeszélése. Perikópa keresés (4. függelék)
  • Bibliódráma-Nagyon kell vigyázni lelkileg nagyon keményen megtudja dolgozni. Fontos legyen a szerepből kellőképpen kivezetve.
  • Bibliai sürgösségi telefonszámok (5. függelék)

Luther Márton

DAL A BIBLIÁRÓL

 

Hol nincs a polcon Biblia,

üres, kietlen ott a ház;

Könnyen bejut Sátán oda,

S az Úr Jézus ott nem tanyáz.

 

Azért hát ember, bárki légy,

Egy-két filléred kerül:

Egy Bibliát sietve végy

Az ördög ellen fegyverül.

 

Nyisd azt föl minden reggelen.

Csüggj hittel mindenik szaván.

Merülj belé figyelmesen,

Olvasd, kutasd nap-éjszakán.

 

E könyv erőt ad és vigaszt,

S ne bánd, ha int, ha néha bánt,

Pajzs gyanánt használjad azt

Örömben, búban egyaránt.

 

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd

Mint földi élted támaszát,

Amely ha sírodig kísért,

Számodra nyit új, jobb hazát.

Boros Gergely

OLVASD A BIBLIÁT

 

Olvasd a Bibliát

reggel, délbe, este,

legdrágább könyved ez:

Isten üzen benne.

 

Olvasd a Bibliát

ha emészt a bánat,

vigaszt adó szózat

ebből bőven árad.

 

Olvasd a Bibliát,

hogyha megtévedtél,

bűnbocsánat vár rád

Atyád hű szívénél.

 

Olvasd a Bibliát,

míg erődből futja,-

boldog és áldott lesz

élted minden útja.

Novák László

A BIBLIA: ISTEN SZAVA

 

Gyermek, olvasd a Bibliát,

Zárd szívedbe Isten szavát.

Nem bánod meg, ha ezt teszed,

Az életben hasznát veszed.

 

Ifjú, olvasd a Bibliát!

Kerüld a bűn mérges nyilát…

Ha kísértő nyugtalanít,

Isten szava győzni tanít.

 

Felnőtt, olvasd a Bibliát,

Ki hordod az élet-igát.

A lét nehéz küzdelmében

Enyhülést lelsz az Igében.

 

Vének ti is olvassátok

Szorgalmasan Bibliátok.

Ez vezet az égi honba,

Az örökös nyugalomba.

 

Ha bú és baj csüggeszt, fáraszt,

E könyv reánk enyhet áraszt.

Boldoggá tesz az ismeret:

Isten engem nagyon szeret!

Szent Ágoston: Vallomások című művéből

„Vedd és olvasd!”: latinul „Tolle, lege!” Híres szavak, melyek Ágoston Vallomásainak könyvében olvashatók. Ágoston elmondja, hogy barátaival a Milánó közelében fekvő Cassiciacum villában tartózkodik. Ambrus püspök szentbeszédeit hallgatva, értelmében már megszületetett a meggyőződés, hogy igaz a katolikus hit. Szeretett volna megkeresztelkedni, de forró afrikai vére lázongott: nem tudta magát rászánni arra, hogy lemondjon szerelmi viszonyairól. Egy nap azonban meglátogatta őket egy ismerősük, aki elmondta, hogy nemrégiben a trieri császári udvarban szolgáló két testőrtiszt olvasta Szent Antal remetének Atanáz püspök által írt életrajzát, és ez az olvasmány oly nagy hatást tett rájuk, hogy lemondtak testőri állásukról, és elmentek remetének. Ágoston lelkét ez a hír mélységesen felkavarja. Így kiált fel: „Felkelnek a tudatlanok, és megragadják a mennyországot, mi pedig minden tudásunkkal itt hempergünk a testies bujaságban.” Felugrik székéről, és felindultan kirohan a villa kertjébe, ott leroskad egy székre. Lelkét marcangolja a belső küzdelem.

Egyszerre csak gyerekhangot hall. Egy gyerek azt kiáltja: „Tolle, lege!” Ágoston nem tudja mire vélni ezt a kiáltást. Valami új játékot találtak ki a gyerekek, gondolja magában, vagy talán isteni üzenet e hang? Ágoston ekkor már buzgó Biblia-olvasó volt, úgyhogy felindulásában is önkéntelenül felkapta, és magával vitte a kertbe kis Bibliáját. Így hát a hang hatására találomra felcsapta a Biblia-kötetet, és a Rómaiakhoz levél 13. fejezetének következő szavai ugrottak a szeme elé: „Az éjszaka előrehaladt, a nappal pedig elközelgett. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Mint nappal, járjunk tisztességesen; nem tobzódásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket az érzéki vágyakban!” (13,12–14)

Abban a pillanatban, mintha villám csapott volna Ágostonba. Egyszerre megszűnt minden habozása, leterítette őt az Isten kegyelme. Új emberként ment vissza barátaihoz, és elmondta nekik, hogy megszületett elhatározása: kéri a keresztséget, sőt Isten szolgája lesz, és önmegtartóztató szerzetes életet fog élni. Elhatározását nemsokára tett követte. A következő húsvétkor Szent Ambrus kezéből felvette a keresztséget, majd anyjával és barátaival elindult hazája, Afrika felé, hogy ott teljesen Isten szolgálatának szentelje életét.

Könyv Fejezet Vers

Könyvek rövidítései: pl. Jer, Lk, 2Kir

Fejezetek: 4 … 5-9 … 6. 8. 11 – mindig a vesszőig!

Versek: a vessző után: 6,11 … 6,11-14 … 6,11.14

Verseken belül: 6,11a … 6,11b-14a

Bibliai sürgősségi telefonszámok

 • Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
 • Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
 • Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
 • Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
 • Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
 • Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
 • Ha hitednek erősítésre van szüksége , hívd a Zsid 11-et!
 • Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
 • Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
 • Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
 • Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
 • Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
 • Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
 • Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
 • Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd!

Minden vonal 0-24 óráig hívható.

1. függelék

Luther Márton

DAL A BIBLIÁRÓL

 

Hol nincs a polcon Biblia,

üres, kietlen ott a ház;

Könnyen bejut Sátán oda,

S az Úr Jézus ott nem tanyáz.

 

Azért hát ember, bárki légy,

Egy-két filléred kerül:

Egy Bibliát sietve végy

Az ördög ellen fegyverül.

 

Nyisd azt föl minden reggelen.

Csüggj hittel mindenik szaván.

Merülj belé figyelmesen,

Olvasd, kutasd nap-éjszakán.

 

E könyv erőt ad és vigaszt,

S ne bánd, ha int, ha néha bánt,

Pajzs gyanánt használjad azt

Örömben, búban egyaránt.

 

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd

Mint földi élted támaszát,

Amely ha sírodig kísért,

Számodra nyit új, jobb hazát.

Boros Gergely

OLVASD A BIBLIÁT

 

Olvasd a Bibliát

reggel, délbe, este,

legdrágább könyved ez:

Isten üzen benne.

 

Olvasd a Bibliát

ha emészt a bánat,

vigaszt adó szózat

ebből bőven árad.

 

Olvasd a Bibliát,

hogyha megtévedtél,

bűnbocsánat vár rád

Atyád hű szívénél.

 

Olvasd a Bibliát,

míg erődből futja,-

boldog és áldott lesz

élted minden útja.

Novák László

A BIBLIA: ISTEN SZAVA

 

Gyermek, olvasd a Bibliát,

Zárd szívedbe Isten szavát.

Nem bánod meg, ha ezt teszed,

Az életben hasznát veszed.

 

Ifjú, olvasd a Bibliát!

Kerüld a bűn mérges nyilát…

Ha kísértő nyugtalanít,

Isten szava győzni tanít.

 

Felnőtt, olvasd a Bibliát,

Ki hordod az élet-igát.

A lét nehéz küzdelmében

Enyhülést lelsz az Igében.

 

Vének ti is olvassátok

Szorgalmasan Bibliátok.

Ez vezet az égi honba,

Az örökös nyugalomba.

 

Ha bú és baj csüggeszt, fáraszt,

E könyv reánk enyhet áraszt.

Boldoggá tesz az ismeret:

Isten engem nagyon szeret!

2. függelék
3. függelék

Szent Ágoston: Vallomások című művéből

„Vedd és olvasd!”: latinul „Tolle, lege!” Híres szavak, melyek Ágoston Vallomásainak könyvében olvashatók. Ágoston elmondja, hogy barátaival a Milánó közelében fekvő Cassiciacum villában tartózkodik. Ambrus püspök szentbeszédeit hallgatva, értelmében már megszületetett a meggyőződés, hogy igaz a katolikus hit. Szeretett volna megkeresztelkedni, de forró afrikai vére lázongott: nem tudta magát rászánni arra, hogy lemondjon szerelmi viszonyairól. Egy nap azonban meglátogatta őket egy ismerősük, aki elmondta, hogy nemrégiben a trieri császári udvarban szolgáló két testőrtiszt olvasta Szent Antal remetének Atanáz püspök által írt életrajzát, és ez az olvasmány oly nagy hatást tett rájuk, hogy lemondtak testőri állásukról, és elmentek remetének. Ágoston lelkét ez a hír mélységesen felkavarja. Így kiált fel: „Felkelnek a tudatlanok, és megragadják a mennyországot, mi pedig minden tudásunkkal itt hempergünk a testies bujaságban.” Felugrik székéről, és felindultan kirohan a villa kertjébe, ott leroskad egy székre. Lelkét marcangolja a belső küzdelem.

Egyszerre csak gyerekhangot hall. Egy gyerek azt kiáltja: „Tolle, lege!” Ágoston nem tudja mire vélni ezt a kiáltást. Valami új játékot találtak ki a gyerekek, gondolja magában, vagy talán isteni üzenet e hang? Ágoston ekkor már buzgó Biblia-olvasó volt, úgyhogy felindulásában is önkéntelenül felkapta, és magával vitte a kertbe kis Bibliáját. Így hát a hang hatására találomra felcsapta a Biblia-kötetet, és a Rómaiakhoz levél 13. fejezetének következő szavai ugrottak a szeme elé: „Az éjszaka előrehaladt, a nappal pedig elközelgett. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Mint nappal, járjunk tisztességesen; nem tobzódásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket az érzéki vágyakban!” (13,12–14)

Abban a pillanatban, mintha villám csapott volna Ágostonba. Egyszerre megszűnt minden habozása, leterítette őt az Isten kegyelme. Új emberként ment vissza barátaihoz, és elmondta nekik, hogy megszületett elhatározása: kéri a keresztséget, sőt Isten szolgája lesz, és önmegtartóztató szerzetes életet fog élni. Elhatározását nemsokára tett követte. A következő húsvétkor Szent Ambrus kezéből felvette a keresztséget, majd anyjával és barátaival elindult hazája, Afrika felé, hogy ott teljesen Isten szolgálatának szentelje életét.

4. függelék

Könyv Fejezet Vers

Könyvek rövidítései: pl. Jer, Lk, 2Kir

Fejezetek: 4 … 5-9 … 6. 8. 11 – mindig a vesszőig!

Versek: a vessző után: 6,11 … 6,11-14 … 6,11.14

Verseken belül: 6,11a … 6,11b-14a

5. függelék

Bibliai sürgősségi telefonszámok

 • Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
 • Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
 • Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
 • Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
 • Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
 • Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
 • Ha hitednek erősítésre van szüksége , hívd a Zsid 11-et!
 • Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
 • Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
 • Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
 • Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
 • Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
 • Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
 • Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
 • Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd!

Minden vonal 0-24 óráig hívható.