Tankó Albert (Berci bácsi)

írta Antal István

Életét a fiatalságnak szentelte, már tanítóként Kecseten próbálta a gyerekeket az öntudatosságra, a fegyelemre és az egymás iránti szeretetre nevelni. Berci bácsinak nagyon fontos volt a hagyományápolás, érdekelték a népi értékek, ezért is hozott létre egy tánccsoportot. Kikerülve Udvarhelyre már a rendszerváltás előtt próbálta az ifjúságot összefogni. A „Pionir” házban szakőrvezető volt, faragással foglakozott, rengeteg ifjúnak megtanítva ennek a művészetét.

 

Az első, akkoriban ritkaságnak számító, túrát Feri bácsival közösen szervezték meg a DÉL HARGITÁBA. 1990-en januárjában már kezdett mozgolódni, hogy az ifjúságnak valami összefogó szervezetet kellene létrehozni. A cserkészet mellett döntve, újságban meghirdették az első cserkész összejövetelt. Az első meghirdetés után felkereste őt egy „idegen” aki Jó munkát! köszönve lépett be hozzá, szolgálatra jelentkezve. Ezek után még 35 régi cserkész kereste fel őt, akikkel közösen 1990. február 27-én megalapították az első cserkészcsapatot Budvár néven. A Budvár nevet a csapat azért kapta, mert Berci bácsiék ezen a néven tartották az expedícióikat. A később megalakuló Romániai Magyar Cserkésszövetségnek ezt írásos, fénykeppes beszámolóval igazolják.

Ez év májusában részt vett a Romániai Magyar Cserkészszövetség megalakulásánál, ahol egy kész őrssel jelent meg. A Szövetség megalakulása egy plusz  lendületet adott. Nekifogtak a csapatépítésnek, majd a környékbeli falvakban segítettek számos cserkeszcsapat elindulásánál.

 

Berci bácsi az országos vezetésnek a mozgató rugója volt, áldozatkész tevékenységet fejtett ki, mint elnökségi tag és mint kerületvezető is, haláláig. A környékbeli csapatokkal karöltve őrsvezetőket, rajvezetőket és segédvezetőket képeztek ki. A feleségével együtt másodikos korosztálytól kezdték a cserkésztoborzást. A felesége támogatta munkájában, és ez sokat jelentett neki.  Csapatparancsnokként rengeteg munkát áldozott a csapatért, a vezető társaiért és mindazokért, akik a cserkészetben tenni akartak. Mindezeket önzetlenül es kitartóan cselekedte. Az udvarhelyi körzet jelenleg működő csapatainak a szikraembere volt, több településen működik általa alakított cserkészcsapat: Szentkirályon, Szentegyházán, Szentegyházasfalun, Lövétén, Farkalakán, Korondon, Parajdon, Szovátán.